بندرگز

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بندرگز

مسعودى محمد

مسعودى محمد

نوازندگي موسيقي ايراني / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
خاكى امير حسين

خاكى امير حسين

علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

انسانی
صادقى محمد

صادقى محمد

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عسگرى الهه

عسگرى الهه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شربتى نوكنده غلامرضا

شربتى نوكنده غلامرضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ملاح نوكنده

ملاح نوكنده

مهندسي برق / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ربانى

ربانى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جمال ليوانى

جمال ليوانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بائى

بائى

مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

علوم اقتصادي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
لشكربلوكى

لشكربلوكى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بائى

بائى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كردمحمدى

كردمحمدى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كردرستمى

كردرستمى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاويان

كاويان

رياضيات وکاربردها / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
كردى

كردى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نكاحى

نكاحى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
كردجزى

كردجزى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مخدومى ارضتى

مخدومى ارضتى

مهندسي گياه پزشکي / موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رفعتى

رفعتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی