گرگان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر گرگان

باوندوندچالى اميرحسين

باوندوندچالى اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صفايى هستى

صفايى هستى

نوازندگي موسيقي جهاني / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
قائينى غلام رضا

قائينى غلام رضا

حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
ميرزايى عرفان

ميرزايى عرفان

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ميركتولى سيد محمد

ميركتولى سيد محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بهرامى فاطمه

بهرامى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نادمى محمدرضا

نادمى محمدرضا

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مسلمى عقيلى سيدآراد

مسلمى عقيلى سيدآراد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
يارمحمدى رضا

يارمحمدى رضا

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
اصلانى محمدجواد

اصلانى محمدجواد

مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ترك جزى آريا

ترك جزى آريا

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
روحى لمراسكى رضوانه

روحى لمراسكى رضوانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رستمانى محمدرضا

رستمانى محمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
تازيكى نيكى

تازيكى نيكى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
افشارى پور محمدحسين

افشارى پور محمدحسين

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ملاح مسعود

ملاح مسعود

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
علوى مائده سادات

علوى مائده سادات

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عسگرى محدثه

عسگرى محدثه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ماهرى عبدالبصير

ماهرى عبدالبصير

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نيك پيام اميرمحمد

نيك پيام اميرمحمد

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حسينى ميان آباد سيد محمد هادى

حسينى ميان آباد سيد محمد هادى

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تورنگى فاطمه

تورنگى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كلاهدوزى حميدرضا

كلاهدوزى حميدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ميرحيدرى سيد بهزاد

ميرحيدرى سيد بهزاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عيسى پناه فاضل

عيسى پناه فاضل

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مخدومى گمش تپه موسى

مخدومى گمش تپه موسى

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نادمى فاطمه

نادمى فاطمه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عسگرى فاطمه

عسگرى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ميقانى رضا

ميقانى رضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرد مومن منوچهر

مرد مومن منوچهر

مهندسي معماري / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مير كريمى سيد برديا

مير كريمى سيد برديا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

6سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
مفرد مريم

مفرد مريم

مهندسي صنايع / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كوهستانى عرفان

كوهستانى عرفان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رحيمى آزاده

رحيمى آزاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / مناطق محروم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قليشلى ليلا

قليشلى ليلا

نقاشي / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
منصورى قزل سميه

منصورى قزل سميه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تازيكى آسا

تازيكى آسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
يازرلو سحر

يازرلو سحر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهربانى زهرا

مهربانى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مختومى عبدالرحيم

مختومى عبدالرحيم

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قائمى كيوان

قائمى كيوان

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بنى فاطمه سيد متين

بنى فاطمه سيد متين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عباسى زهرا

عباسى زهرا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حاجى محمدى كسرى

حاجى محمدى كسرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كوثرى اميرمسعود

كوثرى اميرمسعود

مهندسي مکانيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مهدوى عبدالله

مهدوى عبدالله

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مقصودلو نگين

مقصودلو نگين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عادل پور نويد

عادل پور نويد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
لطفى ياسمن

لطفى ياسمن

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كابوسى محمد

كابوسى محمد

مهندسي مکانيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سارى محمدلى على

سارى محمدلى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قرنجيك آرش

قرنجيك آرش

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عنبرانيان دربان

عنبرانيان دربان

زبان روسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
بايندرى پيش كمر

بايندرى پيش كمر

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سلامى حامد

سلامى حامد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آل كز راضيه

آل كز راضيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كرمى محمد

كرمى محمد

حسابداري / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
يلمه اويس

يلمه اويس

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دشتى زاده شبنم

دشتى زاده شبنم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيدى افسانه

سيدى افسانه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فندرسكى كيارش

فندرسكى كيارش

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قرنجيك امين

قرنجيك امين

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سن سبلى

سن سبلى

اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سن سبلى مبين

سن سبلى مبين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
احمدى محمد متين

احمدى محمد متين

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
غمازى اميرحسين

غمازى اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مخدومى آى سن

مخدومى آى سن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سروش على

سروش على

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
لطيفى رضا

لطيفى رضا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
احمدى ثمين

احمدى ثمين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ممتحنى فرناز

ممتحنى فرناز

مهندسي معدن / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جبارى فاطمه

جبارى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ملك محمودى سهراب

ملك محمودى سهراب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نياكان زهرا سادات

نياكان زهرا سادات

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قريشى

قريشى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ذوالفقاريان

ذوالفقاريان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابرام

ابرام

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كركز

كركز

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پاكدل

پاكدل

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مغيثى

مغيثى

مهندسي شيمي / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
جمال ليوانى

جمال ليوانى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / مناطق محروم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سروش نيا

سروش نيا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پولاد

پولاد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ابوالقاسمى

ابوالقاسمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاجى مرادلو

حاجى مرادلو

مهندسي شهرسازي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
چيت ساز

چيت ساز

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضائى شيرازى

رضائى شيرازى

دامپزشکي / دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
اميدى

اميدى

مهندسي شيمي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
معيرى

معيرى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / مناطق محروم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ارباب مجنى

ارباب مجنى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اخوان فرد

اخوان فرد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
يانپى

يانپى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / مناطق محروم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يولمه

يولمه

مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گرزين

گرزين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / مناطق محروم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عرب احمدى

عرب احمدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پرناك

پرناك

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
شيخ

شيخ

مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
بهرامى

بهرامى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ايزدى دوگونچى

ايزدى دوگونچى

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مقصودلو

مقصودلو

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كيائى رضا قلى

كيائى رضا قلى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مسلمى پور

مسلمى پور

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عادل خانى

عادل خانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ميرزاعلى

ميرزاعلى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قريشى

قريشى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
معزز

معزز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رحيمى نژاد

رحيمى نژاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صفارى

صفارى

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
تازيكه

تازيكه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
چهره گشا

چهره گشا

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-محل تحصيل شهرستان سپيدان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
كاظميان

كاظميان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عليزاده مقدم

عليزاده مقدم

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بينا

بينا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
لكزايى

لكزايى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
جرجانى سرخوانكلاته

جرجانى سرخوانكلاته

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سيد درازگيسو

سيد درازگيسو

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شمعانيان اصفهانى

شمعانيان اصفهانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قدسى راثى

قدسى راثى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بنى فاطمى

بنى فاطمى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ماهرى

ماهرى

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عطار

عطار

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ميرشهيدى

ميرشهيدى

مهندسي معماري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ميرشكارى

ميرشكارى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
كيانى

كيانى

دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
قاينى

قاينى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عباس خيلى

عباس خيلى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اونق

اونق

دامپزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زنگانه

زنگانه

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جلالى

جلالى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-محل تحصيل شهرستان سپيدان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عرب

عرب

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ايرى

ايرى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نورانى كلته

نورانى كلته

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فرهمندى

فرهمندى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ملامحمدزمانى

ملامحمدزمانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
لشكر بلوكى

لشكر بلوكى

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بهلول

بهلول

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
نظرى

نظرى

مهندسي عمران / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اكبرى

اكبرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مهتدى

مهتدى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هزارجريبى

هزارجريبى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بابايى

بابايى

مهندسي عمران / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شاهينى

شاهينى

اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نظرخانى

نظرخانى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
وقارى

وقارى

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يونسى

يونسى

کاردرماني / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
كياموسوى

كياموسوى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
كيايى

كيايى

مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سوخت سرائى

سوخت سرائى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
پاكدل

پاكدل

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ناظرى

ناظرى

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اورسجى

اورسجى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
فائقى

فائقى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مسعودى

مسعودى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
موحدى

موحدى

مهندسي معماري / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بهشتى

بهشتى

مهندسي مکانيک / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پيرا

پيرا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رادنيا

رادنيا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بيكى

بيكى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رياحى

رياحى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي معماري / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ميكائيل

ميكائيل

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
توكلى

توكلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نيانى

نيانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نيك بين آزموده

نيك بين آزموده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اطلسى

اطلسى

مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سليمانيان

سليمانيان

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اسماعيلى

اسماعيلى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

اتاق عمل / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قريشى

قريشى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان / تربيت معلم-بومي استان گلستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مظفرى پور

مظفرى پور

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اجودى

اجودى

مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
عبدالحسين

عبدالحسين

مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي مکانيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زحلى

زحلى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نوده

نوده

مهندسي عمران / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
وزوارى

وزوارى

مهندسي معماري / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميركريمى

ميركريمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كيانى

كيانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دانايى

دانايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رستمانى

رستمانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صداقت

صداقت

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نژادحسينى

نژادحسينى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسام جبلى

حسام جبلى

علوم سياسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جمال ليوانى

جمال ليوانى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پاسندى

پاسندى

مهندسي مکانيک / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
طيبى

طيبى

فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گاراژيان

گاراژيان

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صالح نيا

صالح نيا

علوم ورزشي / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدى فر

محمدى فر

مهندسي معماري / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
روشنگر

روشنگر

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پهلوانى

پهلوانى

روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

علوم تغذيه / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نخعى مقدم

نخعى مقدم

مهندسي عمران / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اعظمى

اعظمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بخشيانى

بخشيانى

مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كردى

كردى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
زراع كرجائى

زراع كرجائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
باى

باى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسامى

حسامى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نجات

نجات

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عباسيان

عباسيان

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
طاطارى

طاطارى

مهندسي عمران / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پندانى

پندانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مولايى

مولايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
داوودى

داوودى

مهندسي شيمي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
واحدى

واحدى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كاويان تلورى

كاويان تلورى

مهندسي شيمي / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رئوف نيا

رئوف نيا

مهندسي پليمر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صفايى

صفايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضاپور

رضاپور

مهندسي مکانيک / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احمدنژاد

احمدنژاد

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پاسندى

پاسندى

مهندسي پليمر / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پيرسيرت دار صيقلانى

پيرسيرت دار صيقلانى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شهركى

شهركى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
تاجيك قنبرى

تاجيك قنبرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نظام دوست

نظام دوست

مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شايستگان

شايستگان

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
روشنى

روشنى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
امامى

امامى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حجازى نيا

حجازى نيا

مديريت صنعتي / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
منتظرى

منتظرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بنى هاشمى

بنى هاشمى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شاهرودى

شاهرودى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

علوم کامپيوتر / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اردلان

اردلان

مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نورى كبير

نورى كبير

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كرء

كرء

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پقه

پقه

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
باغانى

باغانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شهريارى

شهريارى

مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اتراچالى

اتراچالى

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مسكنى

مسكنى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي عمران / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مرحمتى

مرحمتى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي صنايع / دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي شيمي / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قريشى

قريشى

جغرافيا / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نوزرى

نوزرى

پرستاري / مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قلى پورى

قلى پورى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بارانى

بارانى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
لال عرب

لال عرب

مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زرگرى

زرگرى

مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
تيموريان

تيموريان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قرنجيك

قرنجيك

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تربتى نژاد

تربتى نژاد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شاهينى

شاهينى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
داديان

داديان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عزيز

عزيز

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قدس مفيدى

قدس مفيدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه دامغان / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مهاجر اورسجى

مهاجر اورسجى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شوكتى

شوكتى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مقدس

مقدس

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
توحيدى فرد

توحيدى فرد

جغرافيا / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رامرودى

رامرودى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سراوانى

سراوانى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قديمى

قديمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه دامغان / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ميركريمى

ميركريمى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اورسجى

اورسجى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه جهرم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پارياب

پارياب

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رحيمى دشتى

رحيمى دشتى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دوگونچى

دوگونچى

مهندسي مکانيک / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بذرافشان

بذرافشان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحمتى

رحمتى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كوهستانى

كوهستانى

مهندسي شيمي / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صنعتى

صنعتى

شيمي کاربردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شعبان زاد

شعبان زاد

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سبحانى

سبحانى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ميرحيدرى

ميرحيدرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مقدس

مقدس

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شمس شرق

شمس شرق

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قياسى

قياسى

علوم کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابرى

ابرى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
راشين

راشين

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مقصودى

مقصودى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دليجه

دليجه

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شيراز / روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محدوى

محدوى

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
كرء

كرء

زيست شناسي / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
واحديان بيكى

واحديان بيكى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شربتى

شربتى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شريعت

شريعت

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي پزشکي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مارزلو

مارزلو

مهندسي شيمي / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جبارى

جبارى

علوم کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حجازى اميرى

حجازى اميرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
قزاق

قزاق

زيست شناسي / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

زيست شناسي / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهى

بهى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
مهدى نژاد

مهدى نژاد

مهندسي معماري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شموشكى

شموشكى

حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ساعدى

ساعدى

فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
ليوانى

ليوانى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رمرودى حسينى

رمرودى حسينى

علوم ورزشي / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
اورند

اورند

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
توماج

توماج

بهداشت موادغذايي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ملائى

ملائى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
وجدانى فر

وجدانى فر

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جوادمنش

جوادمنش

زيست شناسي جانوري / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هنردان

هنردان

مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي گياه پزشکي / موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صالحى فرد

صالحى فرد

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عرب

عرب

حسابداري / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ده باشى

ده باشى

مديريت صنعتي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اندروا

اندروا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نقى نسب

نقى نسب

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي کار-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
حرمتيان

حرمتيان

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بدراقى

بدراقى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبداللهى

عبداللهى

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آقاخانى

آقاخانى

مهندسي چوب وکاغذ / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زاودى

زاودى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهيمى اوزينه

ابراهيمى اوزينه

مهندسي شيلات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

زمين شناسي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
گلپايگانى

گلپايگانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهاجرنيا

مهاجرنيا

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نورمحمد

نورمحمد

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خان بيكى

خان بيكى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سليمى تبار

سليمى تبار

مهندسي چوب وکاغذ / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هروى

هروى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هزارجريبى

هزارجريبى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسين نژاد

حسين نژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
برنا

برنا

زيست شناسي گياهي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مزيدى نژاد

مزيدى نژاد

زيست شناسي جانوري / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شرى مقدم

شرى مقدم

زيست شناسي گياهي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تمسكنى زاهدى

تمسكنى زاهدى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عنايت مهرى

عنايت مهرى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جهان

جهان

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تجرى

تجرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
لطفيان سوركى

لطفيان سوركى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مكتبى

مكتبى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صائمى

صائمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نکا / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شريعتى

شريعتى

مهندسي چوب وکاغذ / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ميرزاعلى

ميرزاعلى

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسن قاسمى

حسن قاسمى

مهندسي گياه پزشکي / موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
تازيكه

تازيكه

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه گنبد / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مطيعى

مطيعى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شهابى

شهابى

مهندسي صنايع مبلمان / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خليلى نژاد

خليلى نژاد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
چراغعلى

چراغعلى

مهندسي شيلات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محبتى

محبتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يونسى ميقانى

يونسى ميقانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شادكام

شادكام

مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی