گرگان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر گرگان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
باوندوندچالى اميرحسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
صفايى هستى هنر نوازندگي موسيقي جهاني / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
قائينى غلام رضا انسانی حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 46
ميرزايى عرفان ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
ميركتولى سيد محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 28
بهرامى فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
مسلمى عقيلى سيدآراد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال از دوم دبيرستان 42
يارمحمدى رضا ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 63
اصلانى محمدجواد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 11
ترك جزى آريا ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
روحى لمراسكى رضوانه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 16
رستمانى محمدرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 38
تازيكى نيكى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 16
افشارى پور محمدحسين ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
علوى مائده سادات تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 11
عسگرى محدثه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 22
نيك پيام اميرمحمد انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 38
حسينى ميان آباد سيد محمد هادى ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
كلاهدوزى حميدرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال از سوم راهنمايي 50
عيسى پناه فاضل تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 41
مرد مومن منوچهر ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 36
مير كريمى سيد برديا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 6سال از دوم راهنمايي 58
مفرد مريم ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
كوهستانى عرفان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 21
يازرلو سحر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 21
تازيكى آسا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
مختومى عبدالرحيم تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 35
قائمى كيوان ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 15
بنى فاطمه سيد متين ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 38
عباسى زهرا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 20
حاجى محمدى كسرى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 28
كوثرى اميرمسعود ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 33
مهدوى عبدالله تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
مقصودلو نگين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
عادل پور نويد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 19
كابوسى محمد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 32
سارى محمدلى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 33
قرنجيك آرش تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 48
بايندرى پيش كمر تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 49
سلامى حامد تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 22
آل كز راضيه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 12
يلمه اويس تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 17
دشتى زاده شبنم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
فندرسكى كيارش تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 24
سن سبلى مبين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 50
احمدى محمد متين ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 18
غمازى اميرحسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال از چهارم دبيرستان 19
مخدومى آى سن تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 22
لطيفى رضا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 32
احمدى ثمين تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 12
ممتحنى فرناز ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
ملك محمودى سهراب تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 55
نياكان زهرا سادات تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
ذوالفقاريان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 32
ابرام تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
كركز تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال از چهارم دبيرستان 18
پاكدل ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 30
مغيثى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال از دوم دبيرستان 41
جمال ليوانى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 28
سروش نيا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
ابوالقاسمى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 16
حاجى مرادلو ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 26
چيت ساز تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 10
رضائى شيرازى تجربی دامپزشکي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 5سال از سوم راهنمايي 72
اميدى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 23
غلامى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 25
ارباب مجنى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
اخوان فرد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 36
يانپى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدى ریاضی مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
يولمه ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 18
عرب احمدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 42
شيخ ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
بهرامى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
ايزدى دوگونچى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مقصودلو تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
كيائى رضا قلى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
عادل خانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 28
ميرزاعلى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
قريشى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 19
معزز تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
رحيمى نژاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
صفارى ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال از سوم دبيرستان 20
چهره گشا تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-محل تحصيل شهرستان سپيدان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 12
حبيبى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 19
عليزاده مقدم ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال از سوم دبيرستان 29
جرجانى سرخوانكلاته تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 15
سيد درازگيسو ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 27
شمعانيان اصفهانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 26
قدسى راثى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 11
بنى فاطمى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 61
عطار ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
عباسى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 19
شفيعى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 25
ميرشهيدى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 12
كيانى تجربی دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 16
جعفرى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 27
اونق تجربی دامپزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 16
زنگانه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 27
جلالى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-محل تحصيل شهرستان سپيدان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 28
عرب تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
فرهمندى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 15
اسمعيلى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
لشكر بلوكى تجربی دامپزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 10
نظرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال از چهارم دبيرستان 17
اكبرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 10
بابايى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 22
شاهينى تجربی اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
نظرخانى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 11
وقارى تجربی دامپزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 11
كيايى ریاضی مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 2سال از سوم دبيرستان 33
سوخت سرائى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
بابايى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 31
پاكدل تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
اورسجى تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 14
رضايى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 11
مسعودى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
موحدى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
بهشتى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
رادنيا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 25
بيكى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 21
رياحى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
ميكائيل انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
توكلى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 17
نيانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 29
نيك بين آزموده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
اطلسى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 13
سليمانيان انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 24
اسماعيلى تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 13
حسينى تجربی اتاق عمل / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) 1سال از چهارم دبيرستان 13
مظفرى پور ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 25
اجودى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 33
عبدالحسين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
حسينى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 16
زحلى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 15
وزوارى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
ميركريمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
كيانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
دانايى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
رستمانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
صداقت تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
نژادحسينى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
صمدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسام جبلى انسانی علوم سياسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
نوروزى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
بختيارى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
جمال ليوانى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال از سوم دبيرستان 25
پاسندى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 24
طيبى ریاضی فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 18
گاراژيان تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 11
صالح نيا انسانی علوم ورزشي / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمدى فر ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
روشنگر ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال از دوم دبيرستان 30
پهلوانى تجربی روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 18
جعفرى تجربی علوم تغذيه / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 3سال از دوم دبيرستان 36
نخعى مقدم ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال از چهارم دبيرستان 13
اعظمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 1سال از چهارم دبيرستان 18
بخشيانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 26
كردى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
باى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
حسامى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
سليمانى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 11
نجات تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 47
عباسيان تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 31
طاطارى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 17
پندانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
مولايى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
داوودى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال از چهارم دبيرستان 12
واحدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 23
كاويان تلورى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 11
رئوف نيا ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
صالحى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
صفايى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
رضاپور ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 13
احمدنژاد تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
پاسندى ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
تاجيك قنبرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان) 1سال از چهارم دبيرستان 17
نظام دوست ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
روشنى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
امامى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 20
حجازى نيا انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 11
ميرزايى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
منتظرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 14
شاهرودى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال از دوم دبيرستان 54
فتحى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 10
نورى كبير ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
كرء تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 40
پقه تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 10
باغانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 22
شهريارى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 2سال از سوم دبيرستان 32
مسكنى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال از دوم دبيرستان 38
حسينى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال از چهارم دبيرستان 13
مرحمتى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
صالحى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
قريشى انسانی جغرافيا / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
نوزرى تجربی پرستاري / مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 14
قلى پورى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان) 3سال از دوم دبيرستان 45
عباسى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
بارانى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 11
لال عرب ریاضی مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 16
زرگرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال از چهارم دبيرستان 11
تيموريان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال از چهارم دبيرستان 16
قرنجيك تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
شعبانى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 15
تربتى نژاد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 3سال از دوم دبيرستان 37
حيدرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال از چهارم دبيرستان 13
داديان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال از چهارم دبيرستان 15
عزيز تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 31
مهاجر اورسجى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 27
شوكتى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
رضايى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان) 1سال از چهارم دبيرستان 24
مقدس ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال از چهارم دبيرستان 17
رامرودى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 25
زمانى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 24
سراوانى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال از سوم دبيرستان 26
ميركريمى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
اورسجى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه جهرم / روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 11
رحيمى دشتى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 1سال از چهارم دبيرستان 16
عباسى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 14
دوگونچى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 19
قربانى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 15
بذرافشان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
كوهستانى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال از چهارم دبيرستان 11
صنعتى تجربی شيمي کاربردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 15
شعبان زاد تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
ميرزايى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل مينودشت) 1سال از چهارم دبيرستان 19
جعفرى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
سبحانى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
مقدس تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
شمس شرق تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 12
قياسى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
ابرى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 16
راشين تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
دليجه تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 4سال از اول دبيرستان 46
كرء تجربی زيست شناسي / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 21
واحديان بيكى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
شربتى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 21
مارزلو ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / شبانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 18
جبارى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 23
شريفى تجربی زيست شناسي / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 14
شموشكى تجربی حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 16
افشارى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 13
ليوانى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
اورند تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 10
توماج تجربی بهداشت موادغذايي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 16
ملائى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
وجدانى فر تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
جوادمنش تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
هنردان ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه مرکزآموزش عالي کاشمر 1سال از چهارم دبيرستان 11
جعفرى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 14
صالحى فرد تجربی حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 2سال از سوم دبيرستان 24
ده باشى تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 10
اندروا تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
حرمتيان تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 1سال از چهارم دبيرستان 12
يوسفى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
بدراقى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
عبداللهى تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
آقاخانى تجربی مهندسي چوب وکاغذ / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
ابراهيمى اوزينه تجربی مهندسي شيلات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 16
حيدرى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 19
گلپايگانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 13
مهاجرنيا تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 11
اسماعيل زاده تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 25
سليمى تبار تجربی مهندسي چوب وکاغذ / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
هزارجريبى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال از سوم دبيرستان 20
برنا تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
مزيدى نژاد تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 14
شرى مقدم تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 10
تمسكنى زاهدى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 3سال از دوم دبيرستان 47
عنايت مهرى تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل زابل) 1سال از چهارم دبيرستان 13
جهان تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 18
مكتبى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 13
شريعتى تجربی مهندسي چوب وکاغذ / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال از سوم دبيرستان 25
تازيكه تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه گنبد / شبانه دانشگاه گنبد 1سال از چهارم دبيرستان 19
مطيعى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 3سال از دوم دبيرستان 26
احمدى تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل خمين) 1سال از چهارم دبيرستان 10