هرسين

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر هرسين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رجبى مريم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
عبدى ماموئى مريم انسانی حقوق / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
شاه حسينى پريسا ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
يارعلى احسان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايلام 3سال از دوم دبيرستان 57
دارايى كيا تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 10
چنارى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 29
غلامى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال از چهارم دبيرستان 10
احمدى فر انسانی حسابداري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 18
رشيدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال از سوم دبيرستان 33
اختيارى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه (محل تحصيل سنقر) 1سال از چهارم دبيرستان 18
بخشى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 33
مريدى زرگرانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 17