سرپل ذهاب

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سرپل ذهاب

ييلاقى عابدين

ييلاقى عابدين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
احمدپور قدرت اله

احمدپور قدرت اله

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كشتمند زهرا

كشتمند زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نيريزى زهرا

نيريزى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رضايى زهرا

رضايى زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اسكندرى سميرا

اسكندرى سميرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شيرى رضا

شيرى رضا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عبدى سعيد

عبدى سعيد

مهندسي برق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
كاظمى مريم

كاظمى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نجفى فائزه

نجفى فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ميرانى سارينا

ميرانى سارينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / مناطق محروم-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

مهندسي معماري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رسولى

رسولى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

زبان
رحيمى

رحيمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پيرى

پيرى

مهندسي معدن / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي برق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
يارى

يارى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
پى سر

پى سر

مهندسي برق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پرنيان

پرنيان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسلامى

اسلامى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
چراغى

چراغى

اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رضاپور

رضاپور

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه / تربيت معلم-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
محموديان

محموديان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمد خانى

محمد خانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسلامى

اسلامى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
محمدى چغا حسينى

محمدى چغا حسينى

علوم سياسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خسروى

خسروى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

مهندسي صنايع / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادپور

مرادپور

فيزيک مهندسي / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي شيمي / دانشگاه ايلام / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ويسى

ويسى

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مردانى

مردانى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی