سرپل ذهاب

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سرپل ذهاب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ييلاقى عابدين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 55
احمدپور قدرت اله تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 26
كشتمند زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 46
نيريزى زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 65
رضايى زهرا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 38
اسكندرى سميرا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 40
شيرى رضا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
عبدى سعيد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 44
كاظمى مريم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 22
نجفى فائزه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 4سال کانونی 70
ميرانى سارينا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / مناطق محروم-بومي استان کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 51
سليمى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 25
صفرى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 38
رسولى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 24
قاسمى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 27
صادقى زبان زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 13
رحيمى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 38
پيرى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
ابراهيمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 17
يارى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 40
نظرى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايلام 5سال کانونی 92
صفرى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 62
پى سر ریاضی مهندسي برق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 10
پرنيان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 45
احمدى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 17
صفرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 19
اسلامى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 22
چراغى تجربی اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 6
محموديان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 18
محمد خانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 20
اسلامى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 22
سهرابى زبان زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 17
محمدى چغا حسينى انسانی علوم سياسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 21
خسروى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 14
بابايى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل اسلام آبادغرب) 1سال کانونی 22
مرادى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 18
مرادپور ریاضی فيزيک مهندسي / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 13
محمدى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 2سال کانونی 33
نظرى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه ايلام / شبانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 32
محمدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 11
نادرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 14
ويسى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 12
مردانى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20