اليگودرز

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر اليگودرز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پناهى حسين انسانی علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 19
سرلك محمد انسانی حقوق / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 23
مشايخى سينا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 5سال کانونی 87
آيت اللهى مرضيه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 61
محمودى نسيم تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 12
انصارى رضا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان لرستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 37
اسدى رويا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 66
سزلك فرشته تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 17
رضايى زينب تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال کانونی 79
موسوى سيد مهدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 30
جليلى فاطمه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 52
حاتمى آرش تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 72
جوادزرين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
رضايى زاده ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 39
عسگرى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 58
قاسمى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 56
رضايى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 54
احمدى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 29
سلكى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 17
عظيمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 45
آخوندى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 55
گودرزى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 13
هادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 15
محتشمى پور ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 15
سجادى تجربی زيست فناوري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
هداوند تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد) 2سال کانونی 35
جديديان تجربی دامپزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / مناطق محروم-بومي استان لرستان دانشگاه لرستان - خرم آباد 4سال کانونی 66
حفيظى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 16
محراب تجربی دامپزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / مناطق محروم-بومي استان لرستان دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 37
كلانترى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 8
كشاورز تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 19
ايرانشاهى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
سياهتيرى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
سرلك تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 10