قلعه گنج

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر قلعه گنج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
موريان زاده انسانی حسابداري / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
الماسى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 18
دادخدائى خرگوشكى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 17
دادخدايى فرد تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 4سال کانونی 48
چاوشى ریاضی فيزيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 22
احمدى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 10
اباد انسانی علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 11
ناروئى نژاد انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 13
موريانزاده انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 12
كبيرى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 17
رئيسى اهوان انسانی حسابداري / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 25
نوذرى انسانی حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
مسندانى انسانی جغرافيا / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 16
جواهر كلام انسانی تاريخ / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 15
چمك انسانی علوم سياسي / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 26
شكرى پور انسانی مديريت کسب وکارهاي کوچک / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 14
شكرى زاده انسانی باستان شناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 8
ماندگار كهن تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 20
بازگير انسانی جغرافيا / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 19
مارزى زاده ریاضی فيزيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 13
جام گوهرى انسانی زبان شناسي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 28
مرداسى فر تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 16
سالارى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
صفريان ژاد تجربی مديريت مناطق خشک وبياباني / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 10