بافت

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بافت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
كاووسى زهرا انسانی حقوق / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 28
احمدى پور سجاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال از دوم دبيرستان 43
بنى اسد سينا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 49
صادقى نژاد زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 39
حمزه نژاد كيميا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 21
حاجى عليزاده على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال از سوم راهنمايي 77
شهابى نژاد سجاد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 21
بركنانى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 37
حبيبى فتح ابادى مصطفى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال از دوم دبيرستان 60
ايرانپور اسما انسانی حقوق / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال از چهارم دبيرستان 11
بنى اسد دشت آبى زهرا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال از سوم راهنمايي 91
سلطانى نژاد محمدرضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 48
حمزه نژادى محمد صادق تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 40
قاسمى رايينى زينب انسانی حقوق / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال از چهارم دبيرستان 13
شمسى گوشكى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
سلطانى نژاد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 11
شمس الدينى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 36
رستمى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 40
امينى زاده ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 18
بهرآسمانى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال از سوم دبيرستان 28
بيگمرادى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 40
عارف انسانی حقوق / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 2سال از سوم دبيرستان 32
بهرامى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 14
منظرى توكلى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال از دوم دبيرستان 55
سلطانى نژاد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال از چهارم دبيرستان 23
احمدى نژاد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 29
امينى زاده تجربی مديريت امورگمرکي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 7سال از اول راهنمايي 79
غنجعلى پور گوشكى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال از چهارم دبيرستان 11
عبدالعلى پور ریاضی مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 3سال از دوم دبيرستان 28
پيرمرادى تجربی حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال از چهارم دبيرستان 13
على محمدى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال از سوم دبيرستان 28
ناصرى پور تكلو تجربی حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 7سال از اول راهنمايي 107
دهقانى سلطانى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 10