بافت

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بافت

جعفرى زاده گوغرى على رضا

جعفرى زاده گوغرى على رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كاووسى زهرا

كاووسى زهرا

حقوق / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
احمدى پور سجاد

احمدى پور سجاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بنى اسد سينا

بنى اسد سينا

مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
صادقى نژاد زهرا

صادقى نژاد زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حمزه نژاد كيميا

حمزه نژاد كيميا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حاجى عليزاده على

حاجى عليزاده على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
شهابى نژاد سجاد

شهابى نژاد سجاد

مهندسي برق / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بركنانى على

بركنانى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حبيبى فتح ابادى مصطفى

حبيبى فتح ابادى مصطفى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ايرانپور اسما

ايرانپور اسما

حقوق / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
بنى اسد دشت آبى زهرا

بنى اسد دشت آبى زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد محمدرضا

سلطانى نژاد محمدرضا

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
حمزه نژادى محمد صادق

حمزه نژادى محمد صادق

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قاسمى رايينى زينب

قاسمى رايينى زينب

حقوق / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شمسى گوشكى

شمسى گوشكى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد

سلطانى نژاد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شمس الدينى

شمس الدينى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امينى زاده

امينى زاده

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهرآسمانى

بهرآسمانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بيگمرادى

بيگمرادى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عارف

عارف

حقوق / دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
منظرى توكلى

منظرى توكلى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سلطانى نژاد

سلطانى نژاد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احمدى نژاد

احمدى نژاد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
امينى زاده

امينى زاده

مديريت امورگمرکي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

7سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
غنجعلى پور گوشكى

غنجعلى پور گوشكى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عبدالعلى پور

عبدالعلى پور

مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پيرمرادى

پيرمرادى

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ناصرى پور تكلو

ناصرى پور تكلو

حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

7سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
دهقانى سلطانى

دهقانى سلطانى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی