كهنوج

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كهنوج

سالارى محمد امين

سالارى محمد امين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
اميرى عطاالله

اميرى عطاالله

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ارميون موسوى رفعت السادات

ارميون موسوى رفعت السادات

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى سرزه محمد

حسينى سرزه محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

8سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
سعيد هادى

سعيد هادى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
سالارى پاك

سالارى پاك

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
سمندرى

سمندرى

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شهريارى كوتك

شهريارى كوتك

جغرافيا / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پورمحمدى

پورمحمدى

مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سالارى خالصيان

سالارى خالصيان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي استان کرمان

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
نجفى كليانى

نجفى كليانى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عليدادى سليمانى

عليدادى سليمانى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خاور

خاور

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عمرانى

عمرانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
داورى

داورى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدرضا خانى

محمدرضا خانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شاهوئى زاده

شاهوئى زاده

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
ازادى شيبكوه

ازادى شيبكوه

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رهى

رهى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منصور بهمنى

منصور بهمنى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
طيارى ايلاغى

طيارى ايلاغى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دهقانيان

دهقانيان

زبان وادبيات عربي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
جداوى

جداوى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
چترسيما

چترسيما

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سالارى خالص

سالارى خالص

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
منظرى توكلى

منظرى توكلى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
اخن

اخن

مهندسي برق / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
آزادى

آزادى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
داورى

داورى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سليمانى باغشاه

سليمانى باغشاه

باستان شناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شيخى

شيخى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سالارى منوجان

سالارى منوجان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سالارى تجدانو

سالارى تجدانو

مديريت دولتي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سالارى خالص

سالارى خالص

مديريت دولتي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
شهريارى سرحدى

شهريارى سرحدى

مهندسي عمران / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مصطفوى

مصطفوى

مهندسي عمران / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شكراللهى

شكراللهى

علوم سياسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دال

دال

زبان وادبيات عربي / دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
شهدادنژاد

شهدادنژاد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شكوهى نسب

شكوهى نسب

مديريت کسب وکارهاي کوچک / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
وزيرى

وزيرى

مهندسي شيمي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
طالبى فرد

طالبى فرد

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمدى زه

محمدى زه

حسابداري / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
غلامى گلوئى

غلامى گلوئى

جغرافيا / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
كلمرزى

كلمرزى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
انصارى دهكهان

انصارى دهكهان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
طالبى فرد

طالبى فرد

تاريخ / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
وزيرى كهنوجى

وزيرى كهنوجى

مهندسي مکانيک / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بامرى بمپويى

بامرى بمپويى

تاريخ / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
راوند

راوند

جغرافيا / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دينار بر

دينار بر

علوم قران وحديث / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سهرابى چاه حسن

سهرابى چاه حسن

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اموزگار

اموزگار

فقه وحقوق امامي / دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
منظرى توكلى

منظرى توكلى

فيزيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
بى جندى

بى جندى

تاريخ / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
چترروز

چترروز

زبان وادبيات عربي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عمرانى ده كهان

عمرانى ده كهان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صالحى نودژ

صالحى نودژ

فيزيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اطمينانى

اطمينانى

تاريخ / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عمرانى

عمرانى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بهمنى

بهمنى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان)

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
روزبان

روزبان

فيزيک مهندسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
پهلوانى

پهلوانى

علوم قران وحديث / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كرمى راد

كرمى راد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
پرتابى

پرتابى

باستان شناسي / دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
منوجانى پور

منوجانى پور

رياضيات وکاربردها / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سهرابى چاهحسن

سهرابى چاهحسن

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
منظرى توكلى

منظرى توكلى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان)

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رهى

رهى

جغرافيا / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
آزادى

آزادى

جغرافيا / دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
محبى نودژ

محبى نودژ

مديريت جهانگردي / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سليمانى فر

سليمانى فر

زيست شناسي جانوري / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

فيزيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صالحى نودز

صالحى نودز

علوم ومهندسي اب / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رهى

رهى

علوم قران وحديث / دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عليدادى سليمانى

عليدادى سليمانى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

جغرافيا / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اقتدارى

اقتدارى

جغرافيا / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پور امير رودبارى

پور امير رودبارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صادقيان

صادقيان

فيزيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
دلشادى

دلشادى

زبان وادبيات فارسي / دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اميرى كچمى

اميرى كچمى

باستان شناسي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بهرامى نيكخو

بهرامى نيكخو

فيزيک مهندسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
طاهرى كندر

طاهرى كندر

رياضيات وکاربردها / دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صادقى نودژ

صادقى نودژ

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
انصارى ده كهان

انصارى ده كهان

رياضيات وکاربردها / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صابرى نيا

صابرى نيا

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
خاكسارى

خاكسارى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حاجب

حاجب

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بلوچ سيرگانى

بلوچ سيرگانى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بستان پيرا

بستان پيرا

فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
جسمانى راورى

جسمانى راورى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خارائى

خارائى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه جيرفت / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ميدانى

ميدانى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
گلشنى

گلشنى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اسكندرى سيف الدينى

اسكندرى سيف الدينى

علوم ورزشي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
برسرامد

برسرامد

مهندسي علوم دامي / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی