جيرفت

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر جيرفت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
خالصى فاطمه انسانی روانشناسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
احمديوسفى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 50
بامرى فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 33
افشارپور سينا ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 34
بامرى عاطفه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 33
قلندرى مهسا انسانی حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
درينى محمدصادق تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 33
هاشمى رضا سيدسياوش تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 78
ايزدى فر سعيده انسانی حقوق / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
ميرمحمودى دولت اباد منوره انسانی حقوق / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 11
دلفاردى فائزه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 59
اقتدارنژاد ساجده انسانی کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 38
بهره مند صبا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 59
ميرزايى سيف اباد محمدحسن تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 60
ملائى سغين بهشته انسانی حقوق / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 11
جبالبارزى هوكرد محمدرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 32
عارفى مسكونى فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 9سال کانونی 115
نظرى چمك مژده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 30
محمدى سليمانى مينا انسانی روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 37
انصارى فر حسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 30
پوردرويش محمدامين انسانی کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 19
اميرى نيا محمودرضا ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 24
اميرى هنزا محمدجواد انسانی حقوق / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
حيدرى ارچندانى حامد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 35
رودبارى اويس ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 32
آشكار فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 28
مارزى على رضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 26
ميرانى طراده امين رضا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 43
سليمانى دامنه رضا ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
سالارى فاطمه انسانی حقوق / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 27
افشارى پور زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 4سال کانونی 65
دهقان پور مينا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 73
محمدى سليمانى مهران ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 26
مقبلى هنزا محسن ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 42
اسحاقى عاطفه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 37
قاسمى پويا مجتبى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کرمان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 20
صداقت منش نعيمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 29
موسوى دومارى فاطمه السادات تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 35
مشايخى بابر تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 13
اميرمداح شراره تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 35
سمندرى جشارى احمدرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 38
عباسى اسفيچار محمدجواد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کرمان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 29
فدائى پور تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 32
قربانى ریاضی مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کرمان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 9
فاريابى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 8سال کانونی 119
لورگى پور انسانی حقوق / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 33
اميرافضلى انسانی حقوق / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 3سال کانونی 26
افشار منش تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 46
سالارى زارع انسانی حقوق / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 18
درينى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 20
طيارى ايلاغى نسب تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / مناطق محروم-بومي استان کرمان دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 24
پاينده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 5سال کانونی 63
مقبلى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / مناطق محروم-بومي استان کرمان دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 23
بهرآسمانى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 39
اميرى دومارى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 34
سيدى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
افشارمنش ریاضی مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کرمان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 10
مجاز تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي استان کرمان دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 6سال کانونی 95
صفوى انسانی علوم سياسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 39
فاريابى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 8سال کانونی 97
برسم تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 6سال کانونی 91
فرامرزخانى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 13
عمرانى ساردو تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي استان کرمان دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 18
كمالى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 7
رستمى نژاد دولت آباد ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 56
نارمند ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 6
تلاتوف ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
رستمى نژاد تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 43
افضلى ساردو انسانی حقوق / دانشگاه زابل / شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 12
سلندرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 36
موسوى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 8سال کانونی 122
دلفاردى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان 7سال کانونی 97
سليمانى دامنه تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 29
رئيسى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 20
سالارى چينه انسانی کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 14
افشارى پور ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 53
كريمى مقبلى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
خسروى نژادآتشانى انسانی حقوق / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 3سال کانونی 42
شاهرخى ساردو ریاضی مهندسي برق / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 13
سنجرى بنستان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 19
آزاد منش تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 36
نظرى چمك انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 10
دانشى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 26
سعيدى گراغانى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 12
مشايخى ساردوئى تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 38
جهانى مسكونى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 43
على توكلى انسانی کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
كمالى انسانی حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
مرسلپور انسانی حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 20
خورشيدى تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 44
بلوچ شهريارى انسانی حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 23
جلالى آب برده انسانی روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 74
دژكام تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 42
سعيدى گراغانى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 13
سالارى انسانی علوم سياسي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 48
سليمانى خاردان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 30
بلوچى سرخو انسانی حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 22
ارفند انسانی علوم سياسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
آرامش انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 24
افشارى پور ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 26
نظرى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 18
بهروز ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 17
اميرى كچمى ریاضی فيزيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
دهقان ریاضی حسابداري / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 16
مشايخى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 3سال کانونی 27
بخشعلى زاده بمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 30
پاليزبان انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 8
رحمانى زاده تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 12
مشايخى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 24
درينى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
رودبارى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 68
برخورى مهنى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 23
تراز تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 10
سيدى نيا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
بهمن ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 13
توحيدى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان) دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 19
كريمى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 35
كوهستانى بحراسمان ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 6
مارانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
جهانگيرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 9
محمدى سه دران ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 48
فرودنيا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 29
رئيسى گروه ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 36
پولادخاى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
شاهرخى ساردو تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان) دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 35
سيدى مرغكى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان) دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 44
بهروز ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 29
شجاع الدينى مهنى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 19
پولادخاى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 26
مجازى دلفارد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 3سال کانونی 17
گروهى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 27
پى پر ریاضی مهندسي برق / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 18
پولادخاى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 19
بهمن ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
شهدادى ساردو تجربی مديريت دولتي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 28
طالبى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
اسفنديارى مهنى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
سنجرى بنستانى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
نحوى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 37
محمدى تيغ سياه انسانی حسابداري / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 18
اميرانى پور تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 31
افشارمنش انسانی جغرافيا / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 28
فاطمى تجربی روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 39
فاريابى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
رضاپور تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 46
سعيدى گراغانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 28
سعيدى گراغانى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
خليفه اسفندقه انسانی علوم ورزشي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 25
شجاع الدينى مهنى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 26
صالح پور ریاضی مهندسي برق / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 3سال کانونی 36
محمودى زاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان) دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 16
اخلاصپور تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان 6سال کانونی 81
مشايخى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 43
سليمان زاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 36
رستمى زمين حسين ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
بهادرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 24
عبدالهى بنستانى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 68
سيدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 23
حدادى انسانی حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
رشيدى انسانی جغرافيا / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 23
زارع انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4سال کانونی 59
جلالى رمون ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 47
مصطفوى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 35
ماركى مهنى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 16
ملايى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 24
شيخ اميرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 47
سليمانى دامنه تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 22
كمالى مديح انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
سليمانى دامنه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 25
باقرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 14
مشايخى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان) دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 46
خوبانى ریاضی مهندسي دريا / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / شبانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 3سال کانونی 38
كمالى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 17
افشار ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 30
بلوچى انسانی جغرافيا / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 8
سليمانى دامنه تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 38
صالحى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان) دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 33
خرم روز تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 44
سالارى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 14
محمدى پاى اندر تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 36
سليمانى دامنه تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 36
خزائى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان) دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 8سال کانونی 89
اميرى كچمى انسانی تاريخ / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 9
خسروى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 5
پيلرا ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 49
قاسمى نراب ریاضی مهندسي برق / دانشگاه جيرفت / شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 6
رشيدى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 4سال کانونی 49
قاسمى زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 41
رئيسى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 33
مشايخى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 18
صباحى بندرى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 30
ابراهيمى ابشو ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 9
سليمانى هونى انسانی حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال کانونی 10
خوشاب تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي استان کرمان دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 17
عابدينى رمون ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 14
شجاع الدينى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي استان کرمان دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 26
آرامش انسانی حقوق / دانشگاه زابل / پرديس خودگردان دانشگاه زابل 1سال کانونی 13
كمالى مسكونى انسانی حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال کانونی 22
طاهرى سروتمين تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي استان کرمان دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 15
افشارمنش ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه جيرفت / شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 6
احمدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 8
ابراهيم پور انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 5
برموز ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه جيرفت / شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 14
ميجانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 7
ژيان پور تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 54
كمالى مسكونى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 35
افشارمنش ریاضی مهندسي برق / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / شبانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 15
شهدادى ساردو ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 14
سعيدى گراغانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 27
كمالى مسكونى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 4سال کانونی 46
آهنگ تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 39
اقتدارى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 47
بهرامى پور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان) دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 21
شريفى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه جيرفت / شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 7
رجبى زاده دارزينى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 23
اميرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند) 3سال کانونی 38
ساعى زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 46
مجازدلفاردى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان) دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 30
حسينى پراندر تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند) 2سال کانونی 14
محمودى زاده سبزواران تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 16
اميرتيمورى يگانه ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 16
قزلباش چمك ریاضی مهندسي معدن / مجتمع اموزش عالي زرند / روزانه مجتمع اموزش عالي زرند 1سال کانونی 5
كمالى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان) دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 34
فاريابى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان) دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 46
احمدى نژاد گوشكى انسانی تاريخ / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 13
حسينى هنزا انسانی تاريخ / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 16
مشايخى ساردو تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 45
عليجانى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي جنوب استان کرمان(جيرفت،رودبارجنوب،عنبراباد،فارياب،قلعه گنج،کهنوج،منوجان) دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 31
احمديوسفى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 7سال کانونی 87
پگاه تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 52
نيك نفس دهقانى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 25
سليمانى خاردان تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 11
اسحقى مسكونى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 25
رشيدى توت تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 18
زاهدى فر تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال کانونی 45
رفيعى تجربی حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
بيدشكى انسانی علوم سياسي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 11
جلالى آب برده انسانی باستان شناسي / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 9
شهدادنژاد ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 12
اميرافضلى انسانی اقتصاداسلامي / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 22
نادرى نسب ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 20
شريفى لر تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 15
بهره مند تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 10
ابراهيمى آشور ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 13
افشارى پور تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 4سال کانونی 53
پهلوان خسروى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش) 1سال کانونی 5
افشارخيز انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
سمندرى بهرآسمان انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
خليفه اسفندقه انسانی تاريخ / دانشگاه بيرجند / شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 8
سيدى مرغكى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 11
لرجعفرابادى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 11
لرى ب ریاضی مهندسي معدن / مجتمع اموزش عالي زرند / روزانه مجتمع اموزش عالي زرند 1سال کانونی 14
مشايخى ساردوئى انسانی باستان شناسي / دانشگاه جيرفت / شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 18
افتخارى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 29
عليزاده باب كيكى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 18
آذرشب تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال کانونی 14
مقبلى هنزاء تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 9سال کانونی 125
مقبلى دامنه تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 13
رئيسى مقدم ریاضی علوم کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 3سال کانونی 29
گروئى تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
اميرافضلى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 35
كريمى بهراسمانى انسانی جغرافيا / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
پوررئيسى تجربی حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 10
مظفرى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 16
اميرى دومارى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 7
سليمانى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 50
گروهى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 2سال کانونی 15
اميرمحمودى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 20
فلاح نژاد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 20
اميرمحمدى نسب تجربی کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 12
شهريارى سرحدى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 11
اميرى كچمى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 35
حيدرى دلفارد تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 3سال کانونی 32
سالارى منظرى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
مشايخى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
ملائى سربيژن تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 21
آفتابى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 25
سنجرى تجربی زمين شناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 18
سليمانى ساردو تجربی زمين شناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 17
محمدى انائى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
سليمانى دامنه تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 7
سنجرى دربيد تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 15
برزكار تجربی مهندسي شيلات / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 13
ملائى خاص تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 18
پهلوان درينى تجربی مديريت جهانگردي / دانشگاه شيراز / مجازي-محل تحصيل دانشكده آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه شيراز 1سال کانونی 23
على پور كلرودى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 21
آفتابى تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 16
مشايخى مزار تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
اميرى دومارى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه جيرفت / شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 13
شهيكى تاش تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 25
شيرزادى كراه تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 18
شاهرخى تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 11
عرب سربيژن تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 7
سنجرى مزاج تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 10
احمديوسفى تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 6
افشارى پور تجربی مديريت مناطق خشک وبياباني / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 19
ابرازه تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 15