رفسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر رفسنجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شعبانى حميداباد شريف ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 101
نژادقادرى سيدآريا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 56
كرمى رباطى اميرررضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 57
امراللهى پور شيرازى فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 32
كرمانيان زهرا انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 35
ميرزايى ملك اباد محمدمعين ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 41
دادور فيروزه انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس فاطمه الزهرا (س) - يزد 2سال کانونی 39
جعفرى پور محدثه هنر صنايع دستي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 13
شريفى نعمت اباد مريم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال کانونی 90
خاندانى گلناز تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 41
ترقى خواه عاطفه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 30
عسكرى مرضيه انسانی حقوق / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 17
هدايتى پور هانيه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 13
صنعتى سارا انسانی حسابداري / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 14
رنجبر حسنى عليرضا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 11
اسماعيلى نسب لاهيجان فاطمه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 32
بهرام آبادى نژاد يگانه انسانی حقوق / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 16
نظرى نژاد محمد تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
طالبى پور محمدحسين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال کانونی 55
بقائى بهراد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 34
كرمى فتح آبادى احمد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 5سال کانونی 86
پورباقرى سيدجلال تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 18
صدرحسينى الهه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 25
محمديان مقدم بهناز تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 45
ميرزائى سحر انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 34
توانائى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 18
حمزه اى نيا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 39
شهاب الدينى پاريزى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال کانونی 30
محمدى واحد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / مناطق محروم-بومي استان کرمان دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 53
عسكرى زبان زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
محمدى انسانی علوم سياسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 40
نظرى راويزى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 39
باقرى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال کانونی 55
حسينى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 36
احمديان نسب انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 14
منصورنيا تجربی دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان کرمان پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان 4سال کانونی 58
رودبارى انسانی روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 13
واحدى رحمت ابادى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 36
زندى گوهرريزى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 32
زمانى كوه پنجى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
جمالى رفسنجانى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 50
خدادادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي استان کرمان دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 19
حسينى راد انسانی علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 46
پاريزى منش تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 35
قلى زاده تجربی تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 16
فاتحى گلاب تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 24
رضازاده شهربابكى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 38
رنجبر تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 51
بافتى ظهير ابادى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 52
حيدرى پور فيض اباد تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 36
جوانشاه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 27
موسائى امين انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 26
حسنى كبوترخانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 8
خرم زبان مترجمي زبان انگليسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
قربانى كيا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 31
پورغلامعلى هنر هنراسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
آژى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
محمدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 15
محمودى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 3سال کانونی 36
فضل ابادى انسانی اقتصاداسلامي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 10
رضايى يوسف اباد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 29
صادقى مقدم ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 8
نقيبى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
حاج شريفى تاج ابادى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 11
آقا محمدحسنى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 32
وفايى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 35
صادقيان تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 17
كاظمى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 17
معتمدى نژاد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 20
ملاحسينى كهنوجى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 27
رحيمى يزدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 17
نكوئى دستجردى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
انارى تجربی مديريت جهانگردي / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 13
نجم الدينى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 25
عبدالكريمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 17
زاهدى نژاد زبان مترجمي زبان انگليسي / دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / روزانه دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان 1سال کانونی 23
صادقى ميمند تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 72
اميرى پور تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 54
ميرزائى مقدم تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 54
آخوندى حومدينى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 4سال کانونی 47
ميرزايى خليل ابادى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 13
حاج محمدى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 26
اميرى سرورى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 8سال کانونی 116
رجب زاده عصار تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 4سال کانونی 64
طباطبايى حصن ریاضی فيزيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
دادگر تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 5سال کانونی 83
نبوى زاده رفسنجانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 14
حسنى كبوترخانى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
رودينى پاريزى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 52
مرتضوى يزدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 10
كرمى رحمت اباد تجربی هوشبري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 19
نجم الدينى تجربی هوشبري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 18
كشاورزى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
غنى پورپاريزى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 32
عباسپور ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 7
آل سعدى يوسف اباد تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 45
ملك زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 18
مظهرى فر ریاضی فيزيک مهندسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
كرمى راويز ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 35
صبورى ریاضی فيزيک مهندسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
غفارى حومدينى انسانی زبان شناسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
بزاز تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 41
ميرزائى مقدم تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 53
جوادى نيا تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
كرمى سرخان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه جيرفت / شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 8
حسنى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 15
آخوندى على اباد تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 23
محمدرضايى تجربی حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
مزدائى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان 1سال کانونی 17
ميرزايى ابراهيم ابادى تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 11
لطفى نژاد ریاضی فيزيک / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 9
مهدوى فر تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
عسكرى حصنى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
خالقى مقدم تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15