سيرجان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سيرجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مقدس حسين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 9سال کانونی 112
نورى محمد هادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 46
محمودى مومن آبادى فاطمه انسانی روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 11
زيدآبادى نژاد الناز انسانی روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 17
پورخسروانى فاطمه ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 59
قنبرپور سروش ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
زرين خط فرانك انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 5سال کانونی 62
عتيقى لرستانى فرناز تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 31
سالمى فاطمه انسانی حقوق / دانشگاه اصفهان / شبانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 14
زاهدى محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 5سال کانونی 67
خليلى محمدهادى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 34
سالارى فرزاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 59
سالارى سعيده انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 23
جهانشاهى حجت تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 56
نژاد عليرضائى رضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 41
پويان فاطمه انسانی مديريت مالي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 4سال کانونی 68
اسدى فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 32
عباسى فريدونى محمدجواد ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 34
محياپورلرى فاطمه انسانی روانشناسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 17
عليداد پاريزى معظمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 6سال کانونی 99
عزيزى فاطمه انسانی حسابداري / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 52
ملك محمدى فاطمه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 23
خواجوئى نژاد فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 67
ايوبى نيا مجتبى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 31
احمدى نژاد امير محمد ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 6سال کانونی 74
صالحى محمدخليل تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 22
زيدآبادى نژاد مريم انسانی روانشناسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 16
ميرهادى پاريزى سيدمرتضى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 48
صادقى پور محمد جواد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 5سال کانونی 83
خرم حامد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 57
جعفرى راد محمد حسين ریاضی مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال کانونی 54
خنجرى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 6سال کانونی 101
روح الامينى اعظم تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 41
قشمى فيروزه زينب انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 40
محمودآبادى محمد فاضل تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 54
محمودآبادى محمد ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 42
شكارى ندا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 60
برسان فاطمه انسانی حسابداري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 21
شريفى سر آسيايى محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 6سال کانونی 99
قاسمى نژادرائينى على محمد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 4سال کانونی 65
خوبيارى مريم تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 8سال کانونی 127
حريفى زيدابادى پويا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 5سال کانونی 84
عباس زاده محمدامين ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 24
نجمى نيا هنر صنايع دستي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 15
وكيلى پورتكلو تجربی مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 56
تركى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 26
حلوائى پور تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال کانونی 48
رضائى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 39
حافظى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 36
كريمى نسب تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 30
محمودآبادى انسانی روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 46
صدوقى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / مناطق محروم-بومي استان کرمان دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 37
امامقلى زاده گوئينى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه زابل / شبانه دانشگاه زابل 3سال کانونی 35
ابراهيمى تكلو تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 12
يزدى يحيى آبادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / مناطق محروم-بومي استان کرمان دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 56
نقوى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 31
خوارزمى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 61
عباسى قرائى انسانی حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 39
نصرت آبادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 8سال کانونی 109
رسولى گوئينى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 4سال کانونی 38
كوشكى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 50
يزدى نژاد هنر صنايع دستي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 11
نقوى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 38
احمدى سيروئيه انسانی حقوق / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 23
خواجوئى قرائى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کرمان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 18
فيروزآبادى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 23
خواجويى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 30
خواجوئى نژاد انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 17
سعيدنيا تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
نصرت آبادى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 22
بيگلرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 43
بدرالدينى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 45
گلبازخانى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-محل تحصيل شهرستان سپيدان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 37
قاسمى نژاد ریاضی مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 5سال کانونی 76
نجمى نورى انسانی روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 17
عبدالله پور ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
الفت انسانی اديان وعرفان / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 68
ايران نژاد پاريزى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 63
هاشمى نسب تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 6
نجم الدينى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 51
ايرانپور پاريزى انسانی حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 35
رضايى على آبادى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 37
اسفنديارپور ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 22
پورخسروانى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 27
شيخ سيوندى انسانی مديريت امورگمرکي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 37
اسلام پناه انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 15
رعائى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 62
غضنفرپور انسانی جغرافيا / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
روح الامينى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 28
شاه حيدرى پور انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
يوسفى پورافشار ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 37
افشارپور ریاضی فيزيک / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
ستوده نيا كرانى هنر صنايع دستي / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 14
راهدارى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 17
ايران نژادپاريزى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 23
پرواره ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 19
زيدآبادى نژاد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
گلبازخانى پور تجربی مديريت مالي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال کانونی 37
زيدآبادى نژاد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 46
آذرخرداد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 15
قنبرى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 14
خضرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 28
شاهكرمى پور انسانی حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 12
خواجوئى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 41
مرتضائى سياهكوهى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 61
مقصودى گوشكى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 15
جمعه پورارشلو انسانی علوم سياسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 17
رضوانى پور انسانی فلسفه / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 74
باقرى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
شول ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 27
سجادى فر تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 34
محقق ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 78
امير طاهرى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 32
محمودآبادى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 20
ملك پور ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 7
شهسوارى گوغرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 68
مكى آبادى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 27
نجف پور ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 6سال کانونی 117
حيدرى لرى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 49
پيروز انسانی حسابداري / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 7
پرواز ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 22
سعادتى پاريزى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 16
صفى زاده ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 28
شيبانى تذرجى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 47
حيدرى ده ذاكرى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
ياراحمدى قرائى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 33
برقى قهستانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 15
جانى پور ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 20
جهانشاهى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 36
پورابراهيمى ریاضی روانشناسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 28
خواجوئى قرائى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 8سال کانونی 107
پورشاه نظرى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 66
ده شيرى پاريزى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 18
عباسى قرائى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 23
اتحاد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 10
ميرحسينى نيا تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 27
نيكويان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 34
صفى جهانشاهى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 5سال کانونی 74
ضيغمى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 13
نصيرزاده ریاضی فيزيک مهندسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 24
حسن پوربيگلرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 39
جعفرى درآگاهى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 28
كرام الدينى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 21
عباسى قرائى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 22
سالارى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 18
شاه كرمى پور تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 4سال کانونی 59
نورمندى پور تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 30
صفرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 18
مهاجر انصارى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
دانشور ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 52
كرمانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 9
عباسى تجربی زيست شناسي دريا / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 72
حاج ابراهيمى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 19
گل محمدپورلرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 18
برزگر پاريزى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 28
ابوالقاسمى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 42
مكى آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
نكوئى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 27
شهبا ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 33
مشايخى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 14
عباسى قرائى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 25
شاهسونى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 15
ناصرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 38
فتحعلى زاده هروزى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
قاسمى نژادرائينى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 17
اميرى خراسانى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 13
ده شيرى پاريزى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 32
محياپور تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 31
زمانى كوه پنجى تجربی روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 24
شاه بداغى ریاضی فيزيک / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
فيروزآبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 25
بيگلرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 4سال کانونی 45
خراسانى طاهرى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 16
كريمى پور تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 22
نصرت آبادى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 9سال کانونی 104
افتخارى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 16
شيخ سيوندى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 50
راشدى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 19
صادقى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 50
فيروزآبادى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / مناطق محروم-بومي استان کرمان دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 17
عليان انسانی علوم ورزشي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
محياپورلرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 16
سهرابى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
زيدآبادى نژاد تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 5سال کانونی 79
نژادشاه بداغى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 21
درويشى رنجبر ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
خراسانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 14
ايران نژاد پاريزى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 43
محمودآبادى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 22
ملك پور افشار ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 37
محمودآبادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 5سال کانونی 63
جهانشاهى نسب تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 3سال کانونی 44
نجم الدينى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال کانونی 10
عزت آبادى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 22
عليزاده سعادت آبادى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 36
گلزارى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال کانونی 35
حيدرى جامع بزرگى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 29
محمودآبادى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 37
پورحسينعلى ریاضی علوم مهندسي / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 14
نجفى رنجبر ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 19
نورمندى پور تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 39
ستوده نيا كر انى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 22
كريم الدينى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 31
اميرى مقدم ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 17
پورمهدى آبادى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه جيرفت / شبانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 28
پورامينائى ریاضی علوم مهندسي / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 13
امانى زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 38
بلوردى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 16
حافظى قهستانى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي سيرجان / روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 4سال کانونی 56
عمادآبادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 31
عباسى قرائى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
سينائى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه جيرفت / شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 17
نادرى ریاضی مهندسي ايمني / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 40
فرزاد ریاضی مهندسي معدن / مجتمع اموزش عالي زرند / روزانه مجتمع اموزش عالي زرند 1سال کانونی 16
سجاديان ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه بيرجند / شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 15
وثوقى رهبرى ریاضی علوم مهندسي / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 15
پورجعفرآبادى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 18
فهيم ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 53
عارفى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 18
اميرى خراسانى ریاضی علوم مهندسي / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 16
داميده تجربی مديريت جهانگردي / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 14
نصرت آبادى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
شيخ پورجلالى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 37
اسدى زيدآبادى ریاضی علوم مهندسي / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 29
اسلام كيش ریاضی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ميبد) 2سال کانونی 22
پوراحمدى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
موسوى سعادت آبادى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه جيرفت / شبانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 10
سبزعلى پورچهارطاقى تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16
جهانگرد ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 10
حيدرى قرائى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 11
ضيغمى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 7
پورامينائى تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز (محل تحصيل داراب) 1سال کانونی 21