پرديس

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر پرديس

ربيعى نيلوفر

ربيعى نيلوفر

حقوق / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
قدرتى فاطمه

قدرتى فاطمه

حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
جديرى كريمى آيدا

جديرى كريمى آيدا

حقوق / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بختيارى زهرا

بختيارى زهرا

مديريت بازرگاني / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حاجى على اكبر فاطمه

حاجى على اكبر فاطمه

روانشناسي / دانشگاه شهيدمطهري / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ولى پور هانيه

ولى پور هانيه

مديريت دولتي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حياتى

حياتى

علوم تربيتي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سيفان

سيفان

مديريت دولتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاتح پاك

فاتح پاك

فيزيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جوزى

جوزى

مهندسي کامپيوتر / دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرازيان

فرازيان

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
شجاعى

شجاعى

فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

معماري داخلي / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نيكخواه

نيكخواه

مهندسي عمران / دانشگاه کاشان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اوجانى

اوجانى

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عبادى جوكى بيژن

عبادى جوكى بيژن

معماري داخلي / موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهدى پور

مهدى پور

مهندسي هوافضا / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مهندسي مکانيک / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زرينى

زرينى

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شيرزادنظرلو

شيرزادنظرلو

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / مناطق محروم-بومي استان تهران

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
چيت بند

چيت بند

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميكائيلى

ميكائيلى

مهندسي شهرسازي / موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
دليلى

دليلى

مهندسي کامپيوتر / موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شيخ گودرزى

شيخ گودرزى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قلى زاده

قلى زاده

مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايداراريا-ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی