پاكدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر پاكدشت

عربى مريم

عربى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بنائى على

بنائى على

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدى زاده زاغه يونس

محمدى زاده زاغه يونس

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عليزاده حسن

عليزاده حسن

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صمدى محمدرضا

صمدى محمدرضا

مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خاورى مرتضى

خاورى مرتضى

مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زمانى مائده

زمانى مائده

مهندسي شيمي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صباغ شكارى كوثر

صباغ شكارى كوثر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بابايى فاطمه

بابايى فاطمه

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان تهران

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خانى فيلستان زهرا

خانى فيلستان زهرا

مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احدزاده فاطمه

احدزاده فاطمه

مهندسي پليمر / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مرادى ابوالفضل

مرادى ابوالفضل

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جوادى محمد امين

جوادى محمد امين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
احمدى فرهاد

احمدى فرهاد

مهندسي مکانيک / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
طالبى احمدرضا

طالبى احمدرضا

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
معصومى على

معصومى على

مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
شهرابادى محمد صادق

شهرابادى محمد صادق

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رجبى دانيال

رجبى دانيال

مهندسي برق / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
اميرى عليرضا

اميرى عليرضا

علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
توكلى زهره

توكلى زهره

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حبيبى يبر بداغ مريم

حبيبى يبر بداغ مريم

مهندسي شهرسازي / دانشگاه هنر / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نجفى عاطفه

نجفى عاطفه

حقوق / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عباسى ذلقى

عباسى ذلقى

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان تهران

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
گودرزى

گودرزى

مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پازوكى

پازوكى

حسابداري / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زعفرى رحقى

زعفرى رحقى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمودى فتح آباد

محمودى فتح آباد

مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پازوكى

پازوكى

مهندسي معماري / دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حالتى خرشتمى

حالتى خرشتمى

عکاسي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
ربيعى اجارستاقى

ربيعى اجارستاقى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضايى افشار

رضايى افشار

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اهوان

اهوان

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رستگار

رستگار

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / تربيت معلم-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

مهندسي هوافضا / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اويسى نژاد

اويسى نژاد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

علوم تربيتي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عبدلى

عبدلى

مديريت صنعتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
شامحمدى

شامحمدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيرى

سيرى

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

مهندسي برق / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
انصارى

انصارى

مهندسي شيمي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ميرزائى

ميرزائى

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان تهران

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فلاح

فلاح

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نوفرستى

نوفرستى

مطالعات خانواده / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
ياسينى

ياسينى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
برزگرمحمدى

برزگرمحمدى

علوم اقتصادي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
حسين پور

حسين پور

مهندسي شيمي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كوچكى

كوچكى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان تهران

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اميدعلى

اميدعلى

اماروکاربردها / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
امامى

امامى

حسابداري / دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زوداشنا

زوداشنا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مظفرى پوركرمانشاهى

مظفرى پوركرمانشاهى

مهندسي صنايع / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سيفان

سيفان

مطالعات خانواده / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
امينى

امينى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شرفلوى

شرفلوى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
غفارپور دامناب

غفارپور دامناب

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان تهران

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تونى

تونى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سنجرى پور

سنجرى پور

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
نورعلى

نورعلى

مهندسي عمران / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دهقانى محمدى

دهقانى محمدى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بخشى

بخشى

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شجاعى

شجاعى

مهندسي معماري / موسسه غيرانتفاعي معماري وهنرپارس -تهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رضازاده ستاره

رضازاده ستاره

فلسفه / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
خداشناس

خداشناس

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سيرى

سيرى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شهرابى فراهانى

شهرابى فراهانى

مهندسي کامپيوتر / موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ترامشلو

ترامشلو

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسين وند

حسين وند

مهندسي برق / دانشگاه تفرش / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خاورى

خاورى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
يارمحمدى

يارمحمدى

مهندسي شيمي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ميرزائى گودرزى

ميرزائى گودرزى

مهندسي برق / دانشگاه دامغان / روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
بسحاق

بسحاق

مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كشاورزيان

كشاورزيان

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كردزاده

كردزاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

فلسفه / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شوروزى

شوروزى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عباسى فرد

عباسى فرد

مهندسي برق / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
يغماييان

يغماييان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه دامغان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

مهندسي شيمي / دانشگاه سمنان / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سنگ سفيد

سنگ سفيد

مهندسي صنايع / موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ابراهيميان

ابراهيميان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مزينانى

مزينانى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبدالهى نيا

عبدالهى نيا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اسفنديار

اسفنديار

روانشناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بهلورى

بهلورى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حاتمى

حاتمى

مهندسي برق / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان تهران

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غين على

غين على

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

حسابداري / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اقاجانى

اقاجانى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مديريت صنعتي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

فيزيک / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پرهيزكارى

پرهيزكارى

مهندسي پزشکي / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قاسمى اوچقاز

قاسمى اوچقاز

مديريت مالي / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
تقيان

تقيان

مهندسي صنايع / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مختارنژاد

مختارنژاد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پناهى

پناهى

مهندسي صنايع / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اصغرزاده چرى

اصغرزاده چرى

مديريت بازرگاني / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان تهران

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عبادى

عبادى

مهندسي معماري / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرج الهى

فرج الهى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مديريت صنعتي / موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مقيسه

مقيسه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
تقى پور

تقى پور

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي مکانيک / موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
كردبچه

كردبچه

مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايداراريا-ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

مهندسي شيلات / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سيرى

سيرى

زيست شناسي دريا / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دولت آبادى

دولت آبادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسكندرپور

اسكندرپور

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مديريت بيمه / موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ملكان

ملكان

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مديريت مالي / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
بهرام

بهرام

مهندسي علوم دامي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مشهدى حسن

مشهدى حسن

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران / مجازي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محرمى

محرمى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليزاده اصل

عليزاده اصل

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی