چابكسر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر چابكسر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فايزه هاشم نژاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال کانونی 102
فاطمه موسى زاده مقدم خانسرى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
غزال غسالى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 20
زهرا قنبرى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 2سال کانونی 35
موسى مسلمى دوران محله ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 41
رقيه احمدى جيردهى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 47
نسرين تقى پور كندسر ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 42
اميرحسين احمديان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
معصومه نقى زاده انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 15
فاطمه نقى زاده انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 14
ايمان حبيبى قاسم آباد ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 24
خورشيد جيردشتانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
زهرا عبدالله زاده كراتى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 16
سينا قاسم نژاد انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 27
عادل بابائى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-نوبت دوم دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 17
شيدا گل محمدى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 12
فاطمه شعبانيان اول خانسرى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت 1سال کانونی 8
سارا عليزاده فكجور تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 8