رضوانشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر رضوانشهر

محمدرضا اسلامى

محمدرضا اسلامى

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پدرام مكان پرست ناوى

پدرام مكان پرست ناوى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سپيده روشنى طالش

سپيده روشنى طالش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سروش نژداغى

سروش نژداغى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه صفرى ديناچالى

فاطمه صفرى ديناچالى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
ساناز دولتى سنگده

ساناز دولتى سنگده

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مهسا بهرامى ميانرود

مهسا بهرامى ميانرود

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ميلاد شربتى چروده

ميلاد شربتى چروده

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زينت شفقتى چروده

زينت شفقتى چروده

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حامد پاينده

حامد پاينده

مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ام البنين پوريارى

ام البنين پوريارى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كيميا اله بخشى پارگامى

كيميا اله بخشى پارگامى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
آرمين فلاح ديگه سرا

آرمين فلاح ديگه سرا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرضيه قايقى حسنى

مرضيه قايقى حسنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نسترن صفائى معافى

نسترن صفائى معافى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سيد عاطفه كلانترى

سيد عاطفه كلانترى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حامد احمدى

حامد احمدى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
كوثر آزمند رزدار

كوثر آزمند رزدار

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
گيتى پلنگى خوشحال فرد

گيتى پلنگى خوشحال فرد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آنيتا پورطهماسى

آنيتا پورطهماسى

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
هانيه شفقتى نژاد ملال

هانيه شفقتى نژاد ملال

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شقايق نيلاش

شقايق نيلاش

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فاطمه رضوان دل

فاطمه رضوان دل

روانشناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رودابه جوادى آق مسجد

رودابه جوادى آق مسجد

زبان وادبيات عربي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
هومن نيكخواه

هومن نيكخواه

مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حانيه احمدى خيل گاوان

حانيه احمدى خيل گاوان

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محدثه پورعباسى

محدثه پورعباسى

مديريت دولتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ماه بخت جوزى لتومى

ماه بخت جوزى لتومى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
طيبه مقصودى چنگريان

طيبه مقصودى چنگريان

فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حنان پورعباسى

حنان پورعباسى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شهره پورايوبى

شهره پورايوبى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدحسين غريبى پيلمبرائى

محمدحسين غريبى پيلمبرائى

شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مريم قلى زاد

مريم قلى زاد

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عليرضا جمالى

عليرضا جمالى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي كاوش -محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
غزاله شفاعتى

غزاله شفاعتى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خليل جوزى لتومى

خليل جوزى لتومى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دانيال صابر

دانيال صابر

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فاطمه گواهى چرانى

فاطمه گواهى چرانى

مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
غزال تحويلدارى

غزال تحويلدارى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
پويان بخشى چرانى

پويان بخشى چرانى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سعيد پيرزاد دشتميان

سعيد پيرزاد دشتميان

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سوده نعمتى ماسوله

سوده نعمتى ماسوله

رياضيات وكاربردها-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اسماء مهربان

اسماء مهربان

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سپيده آقائى

سپيده آقائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
معصومه غلامى سكام

معصومه غلامى سكام

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سينا خوشحال كوهستانى

سينا خوشحال كوهستانى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مريم داورپناه

مريم داورپناه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاروق شيخ انصارى چروده

فاروق شيخ انصارى چروده

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهسا يزدان پور لتومى

مهسا يزدان پور لتومى

علوم اجتماعي -موسسه غيرانتفاعي البرز-قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
امين بدخشان چروده

امين بدخشان چروده

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
فاطمه سعيدخانى

فاطمه سعيدخانى

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آيدين كامل

آيدين كامل

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محدثه پورمحمود روشنده

محدثه پورمحمود روشنده

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نسيم ايزدى وسكه

نسيم ايزدى وسكه

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمد اكبرزاده

محمد اكبرزاده

علوم كامپيوتر-مركزاموزش عالي كاشمر-روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
مهديه روحى

مهديه روحى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آرزو نقره

آرزو نقره

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
طاهره دولتى سنگده

طاهره دولتى سنگده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه علافى

فاطمه علافى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صونا رضايتى چران

صونا رضايتى چران

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاطمه فرزانه

فاطمه فرزانه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سوگند انصاريان

سوگند انصاريان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ويدا رحمت پور چروده

ويدا رحمت پور چروده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
آرشام حاجت پور

آرشام حاجت پور

مهندسي فضاي سبز-موسسه غيرانتفاعي قدر-كوچصفهان رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی