لاهيجان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر لاهيجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
زهره بابائى انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 54
امير پرتوى ديلمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 8سال کانونی 156
هومن كاس پور توچائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال کانونی 106
احسان صفرى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
على طاهرقاسمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 30
سجاد بهروز كارسيدانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 62
فاطمه آقاجانى خواه انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 41
پارسا رخشنده حسن كياده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 7سال کانونی 99
معصومه شمس اسماعيلى انسانی علوم ارتباطات اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
سارا پرستش انسانی روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 39
ريحانه باقرنژاد فتيده انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 35
عارفه عليزاده ازبرمى انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 36
هانيه خوش تراش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 58
مرضيه نژادعلى انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
سيد حسين موذنى پور اصيل ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 7سال کانونی 131
مهرشاد محمدپور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 42
اردلان مجيدى نيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 84
سيدعلى ميرحقگوى جلالى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 106
سارا فلاح كاظمى انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 43
نيلوفر فلاح ابراهيم نژاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 8سال کانونی 116
سيده فاطمه بكتاش ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 66
فاطمه صفرپور كنفى انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 32
امير رضائى خورسند انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 45
ريحان حسين پور انسانی روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
محمدرضا اخلاقى آستانه ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 1سال کانونی 25
اميرحسين پرمهريابنده هنر ارتباطتصويري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 15
كوثر قاسمى پهمدانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 36
شبنم آقاجان پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال کانونی 85
حسين ابراهيم پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 54
محمد عاجلى بازكيائى انسانی حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 34
سيده نيوشا مير فلاح نصيرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 6سال کانونی 115
سيده رومينا فرزانه مطلق ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 38
مريم انصارى فرد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 26
محمد امين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 6سال کانونی 92
نرگس پور ديلمى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 8سال کانونی 146
سيده مژگان پژمان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 6سال کانونی 116
نيما احمدى پور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 57
اميرحسين ناطقى راد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 58
پرديس رهاننده انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 45
محمدرضا كاس پور توچائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 4سال کانونی 73
آسايش اعتضادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 8سال کانونی 135
فرزانه پورحشمتى درگاه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 54
الهام فرحمند ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 37
تينا مرادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 8سال کانونی 139
امير قربانعلى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 21
زهرا قديمى كوركاء تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 48
محمد سليمان نژاد نودهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 44
محمد وثوقى رودبنه تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 6سال کانونی 89
مهتاب عسكرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 44
نسترن سليمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 60
فائزه نصرتى پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 61
عليرضا رضوى صدر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 6سال کانونی 103
شيما زمانى انسانی فلسفه -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 57
بهنام طايفه جلالى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 88
حانيه ابراهيمى درياسر انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 29
رامين بابائى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 55
كاميار حق شناس تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 9سال کانونی 136
ميلاد هدايتى ملومه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 59
حسن زارع كار مشكله تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 53
سعيد حيدرى كوچكى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 49
ساناز بهشتى كيسمى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 28
گلناز دوستدار صنايع ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 6سال کانونی 91
اميد ريحانى بازكياگورابى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 9
سينا فدايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 3سال کانونی 57
مليكا خسروى دانش تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 31
ميلاد خداويردى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 26
سيدمسعود ميرقاسمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 61
مهدى شهريارى سرچشمه ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 4سال کانونی 86
شقايق شعاع كاظمي تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 9سال کانونی 73
سعيد صديقى فر تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 74
نسترن درجانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 65
سينا زارع جليسه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 66
زهرا يوسفى كتك لاهيجانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 1سال کانونی 18
عليرضا بختيارى لفمجانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 66
مهدى رنجبر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 37
رضا بستانى املشى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 43
على رضادوست لاكمه سرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 1سال کانونی 12
پونه خوش تراش پسنديده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 21
عباس يعقوبى بازكيائى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 33
منا راستاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 4سال کانونی 83
سميرا حقيقت نظر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
مهرنوش واعظ صالحى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 6سال کانونی 111
آريان رستمى پريزاد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 9سال کانونی 66
دانيال صاحى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 24
مهسا فرامين لشكريان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 4سال کانونی 79
مهشيد رضادوست تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 3سال کانونی 56
سهند منتصرى اميرهندهى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 3سال کانونی 49
احمدرضا پرسا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 3سال کانونی 35
سيده سحر سعادت ميرقديم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 50
سيده مرضيه سعادت ميرقديم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 11
محبوبه عسكرى تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 55
محمدعلى عباسپور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 4سال کانونی 72
مصطفى وقارى چورى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 1سال کانونی 11
فاطمه جلالى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 1سال کانونی 14
معصومه ربيعى كورنده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 59
امير صفرپور گوهردانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال کانونی 34
على رمضانى دليجانى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 82
معصومه نيك بخت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 57
شاهين آذربانى رودسرى تجربی شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 30
محمد وجدانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 8سال کانونی 123
مهديه عوض پور كتشالى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 23
رضوانه طالبى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 32
عليرضا صادقى انسانی علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 56
سيدحامد حيدرى نالكياشرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 1سال کانونی 20
سيده آناهيد جعفرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 71
مريم رحيمى پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
عارفه شريعت ناصرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
مرضيه غلام دوست تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 2سال کانونی 29
سيده هانيه علوى سرشكه انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 45
غلامرضا درويش پور اشكاء تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 3سال کانونی 71
اميرعلى فلاح زاده ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 37
فاطمه نوروزى جوپيشى پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 2سال کانونی 31
فاطمه كاظمى پور تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 1سال کانونی 18
سجاد ربيع پور تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 42
آرزو زارع عظمت خواه تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 42
حسين بهبودى فر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 28
اميررضا شمسه كهن تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال کانونی 108
نصير كريمى قاسم آباد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 2سال کانونی 40
راضيه نوروزنيا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 22
حامد آقائى پور سليمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 37
امين رزاقى تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
سيده مطهره نبى زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 46
ارغوان مقربى استاد كلايه تجربی علوم تغذيه -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 2سال کانونی 37
سامان اكبرزاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 64
فاطمه محمدى آزاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
سيدعابد مولاپور تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 3سال کانونی 51
على وحيدى دموچالى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 3سال کانونی 53
هانيه خباز آستانه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال کانونی 87
آوا احمدپور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 54
سيده ريحانه فلاح باسخاوت ليالستانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 25
معين ملك زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 3سال کانونی 64
اميرمحمد رمضان پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 4سال کانونی 75
شيدا سرفراز لشكريانى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 4سال کانونی 56
مريم بينا واجارى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال کانونی 69
هانيه مظهر سرمدى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 14
آرين نعمت پور زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 32
ناهيد رمضان پور كومله تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 2سال کانونی 32
الهام مهدى دوست رودبنه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 13
سهيل فلاح باقرى نژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 24
فاطمه نجفى كماچالى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 13
فائزه صديقى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 2سال کانونی 32
ابوالفضل حداد خوشكار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 25
محمد موثقى امينى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 4سال کانونی 45
آناهيتا محمدحسنى زبان زبان روسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 33
مژان جمال اميدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 6سال کانونی 85
عارفه فرح بخش لشكريانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) 6سال کانونی 113
بهادر جعفرى سياهگورابى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 5سال کانونی 107
سيده محدثه نبى زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 46
محمد عسكرى كتشصت آبادان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال کانونی 13
ياسمن كيومرثى زميدانى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 33
ميلاد اخلاقى سياهكوچه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 57
تارا نورى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 6سال کانونی 102
مريم ذكى بخش محمدى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 4سال کانونی 56
صبا محمديان آهنگر تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 20
سيده معصومه رمضان نيا طلوتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
ماهان قنبرپور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 5سال کانونی 80
فائزه صفرى شرفشاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 64
رضا احمدى پور حسنعلى ده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال کانونی 26
نشاط آشورى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 37
سيداميرهمايون حسنى كومله ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 6سال کانونی 86
معصومه حجام پور نوبيجارى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 46
فاطمه پايمرد كياسرائى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال کانونی 65
مريم محمدى فرد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 41
هانيه اميدى لشكريانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 3سال کانونی 62
اميرحسين محمدپور شرفشاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 43
مطهره امين اسماعيلى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 2سال کانونی 47
مريم قربانپور تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 2سال کانونی 31
بيتا اسدپور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 4سال کانونی 70
لاله پهلوانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 3سال کانونی 30
پرهام جهانديده چفلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 36
هادى عسگرى سرچشمه ریاضی فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 22
پدرام محمدى پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال کانونی 19
مسعود اسدى شوكى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 19
عارفه كيافر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 14
اميرحسين رجبى گورندانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 4سال کانونی 65
سعيده امينى ديلمانى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 36
امين نخعى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 45
زهرا آزادپيما انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 10
ساجده حسن پور تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 54
بهاره ميرسجادى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 4سال کانونی 49
مهسا رضائى لفمجانى ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
سميه پورحاجى ریاضی مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
سارا شريفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال کانونی 87
مهسا نديم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 33
حسين سليمى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 32
محدثه رياحينى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال کانونی 55
هانيه خوش سيماء بازكيائى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 46
فاطمه اسماعيلى آهندانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 78
فرهاد محمدزاده پهمدانى ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال کانونی 49
دينا غيبى سياهكل ریاضی فيزيك مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 18
فاطمه صادقى لاحشرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 2سال کانونی 43
رضا پورابراهيم گلرودبارى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 4سال کانونی 72
محمد رضا رئوفى ذاكله برى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 8سال کانونی 133
على فرضى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 35
فرشيد احمدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 8سال کانونی 91
نرگس شريفى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 27
اميرحسين آقائى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 3سال کانونی 44
آريان حبيبى كياسرائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 25
زهرا پورشفيع كوشالى تجربی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال کانونی 74
شايان بديع زاده ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 41
مينا جهانى كيسمى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 40
پدرام صفائى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 53
نسترن رفعت خوشكاروندانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 4سال کانونی 77
محمدحسين بابائى بيجاربسته سرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 42
محمدحسين ضميرى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال کانونی 18
محمد امينى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 33
سيدمحمدباقر ميرفلاح كوشالى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 3سال کانونی 48
سيدمجيد سادات كيائى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 58
مائده رضائى شيخ على كلايه تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 3سال کانونی 52
مهدى ربيع پور ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 39
الهه شعبان زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 44
بهاره عظيمى كومله تجربی زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 9
محمدرضا ثابتى بجستانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 74
پريسا حبيبى كياسرايى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 63
فرينوش فارسى مقدم ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 9
نيما عباس پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 2سال کانونی 45
سجاد نصيرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال کانونی 39
فاطمه ربيع پور پيشورى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 4سال کانونی 85
عليرضا خجسته ديزبنى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 30
محمدعلى رنجكش صيقلده دهكائى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
زهرا رحيمى سرچشمه ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 38
سيد قدير اسروش تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 29
الهه جعفرپور تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 55
مبينا جعفرى تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 61
سجاد نصيرى پور تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 53
آرزو رضائى پرشكوهى تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
آسيه چترعنبرين درگاهى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 25
ميثم پورمحمد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 3سال کانونی 55
اميرحسين داورپناه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 2سال کانونی 37
زهرا شيخانى نژاد فلاح ریاضی مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
سيدحميدرضا فلاح مرتضى نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 3سال کانونی 60
اميرحسين قماش پسند ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 60
نگار ذكى زاده صداقت تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 4سال کانونی 48
رضا مسگرچيان ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 42
مينا فياض ايزدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 5سال کانونی 86
ميثم پوراسمعيل نالكياشرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 20
احمد على پور كنفى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 6سال کانونی 87
ساينا آريايى فر ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 11
اميرحسين هرمزى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل مينودشت) 4سال کانونی 72
مهتاب كيائى جمالى ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 45
سيدجلال الدين جليلى نيا آستانه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 56
عليرضا پوربابائى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 5سال کانونی 75
شقايق جوادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
پرستو قاسمى زميدانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 22
فائزه فلاح خوشدل ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل مينودشت) 1سال کانونی 17
اميرمحمد محمودى خوش چهره تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 5سال کانونی 103
فهيمه پوراحمد تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 6سال کانونی 61
مهتاب محمدى دهشال تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 19
انديشه فرزين ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 6سال کانونی 60
معصومه كشاورز مشكين فام تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 47
زهرا زيرك توستانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
سيدمهرشاد ميرقاسمى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 3سال کانونی 59
زهرا خالقى كنفگورابى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 20
نسترن فريفته دهشالى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 2سال کانونی 18
سيدمحمد سيدجوادين ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 13
فرناز محقق منتظرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال کانونی 94
زهرا رضائى كاشكى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
سپيده غلامى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 2سال کانونی 38
عادله على نياى رودبنه تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 34
عبداله فرضى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 21
رخشان رمضانى ریاضی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 4سال کانونی 62
سيده سارا ميرتاجانى ریاضی فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 23
زينب جعفرى عاشورآبادى تجربی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 8سال کانونی 118
هليا صالحى لشكاجانى ریاضی حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 14
پدرام كريمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 22
رضا ثابت ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-نوبت دوم دانشگاه تربت حيدريه 3سال کانونی 40
محمد ناصرى نژاد ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 40
حسين غلامى ده بنه ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 24
الهام ابراهيم زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 18
عاطفه شاقلانى لور تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 33
مهديه محمدحسين پور پهمدانى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 20
نغمه نيافتاح تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 54
مهدى رژه تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 55
اميرحسين بهمن يار ايوان استخرى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 19
فاطمه هنر خواه تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا) 2سال کانونی 29
هانيه حداد خوشكار تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
فاطمه صدوق تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 38
نرجس پورعابد گلرودبارى تجربی شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 49
امين حجازى حسن كياده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 70
صديقه رفيعى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) 4سال کانونی 54
موژان محمدى كلده تجربی زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 4سال کانونی 46
مهسا عليدوست سحرخيز لاهيجى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 54
پروانه اسمعيل نژاد گوكه تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
پدرام پورامامعلى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا) 1سال کانونی 16
عاطفه نورمحمدى نوروزمحله تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
نوشين پورقربانعلى آستانه تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 4سال کانونی 56
رضا فدائى چوشلى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
رامين عباسى تجربی زمين شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 10
زينب نورى ثابت تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال کانونی 89
طاهره كشاورز اسكندرى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
محدثه گودرزى تجربی زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 5سال کانونی 62
پريوش كاظمى صوفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 52
مهسا قنوعى رستگار تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 6سال کانونی 78
سوگند نوروزنژاد پلكوئى تجربی شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 42
اميرحسين صادقى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 55
مطهره گودرزى تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 5سال کانونی 62
زهرا نژادباقر تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 37
نسيم يوسفى پور تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 42
ابراهيم پورمحمدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 21