لاهيجان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر لاهيجان

زهره بابائى

زهره بابائى

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
امير پرتوى ديلمى

امير پرتوى ديلمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

8سال کانونی / 156 آزمون

تجربی
هومن كاس پور توچائى

هومن كاس پور توچائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
احسان صفرى

احسان صفرى

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
على طاهرقاسمى

على طاهرقاسمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سجاد بهروز كارسيدانى

سجاد بهروز كارسيدانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فاطمه آقاجانى خواه

فاطمه آقاجانى خواه

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
پارسا رخشنده حسن كياده

پارسا رخشنده حسن كياده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

7سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
معصومه شمس اسماعيلى

معصومه شمس اسماعيلى

علوم ارتباطات اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سارا پرستش

سارا پرستش

روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
ريحانه باقرنژاد فتيده

ريحانه باقرنژاد فتيده

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
عارفه عليزاده ازبرمى

عارفه عليزاده ازبرمى

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
هانيه خوش تراش

هانيه خوش تراش

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مرضيه نژادعلى

مرضيه نژادعلى

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سيد حسين موذنى پور اصيل

سيد حسين موذنى پور اصيل

فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

7سال کانونی / 131 آزمون

ریاضی
مهرشاد محمدپور

مهرشاد محمدپور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اردلان مجيدى نيا

اردلان مجيدى نيا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
سيدعلى ميرحقگوى جلالى

سيدعلى ميرحقگوى جلالى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

5سال کانونی / 106 آزمون

ریاضی
سارا فلاح كاظمى

سارا فلاح كاظمى

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
نيلوفر فلاح ابراهيم نژاد

نيلوفر فلاح ابراهيم نژاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

8سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
سيده فاطمه بكتاش

سيده فاطمه بكتاش

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
فاطمه صفرپور كنفى

فاطمه صفرپور كنفى

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
امير رضائى خورسند

امير رضائى خورسند

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ريحان حسين پور

ريحان حسين پور

روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدرضا اخلاقى آستانه

محمدرضا اخلاقى آستانه

مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اميرحسين پرمهريابنده

اميرحسين پرمهريابنده

ارتباطتصويري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

هنر
كوثر قاسمى پهمدانى

كوثر قاسمى پهمدانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شبنم آقاجان پور

شبنم آقاجان پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
حسين ابراهيم پور

حسين ابراهيم پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
محمد عاجلى بازكيائى

محمد عاجلى بازكيائى

حقوق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سيده نيوشا مير فلاح نصيرى

سيده نيوشا مير فلاح نصيرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
سيده رومينا فرزانه مطلق

سيده رومينا فرزانه مطلق

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مريم انصارى فرد

مريم انصارى فرد

مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمد امين

محمد امين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
نرگس پور ديلمى

نرگس پور ديلمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

8سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
سيده مژگان پژمان

سيده مژگان پژمان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

6سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
نيما احمدى پور

نيما احمدى پور

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اميرحسين ناطقى راد

اميرحسين ناطقى راد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پرديس رهاننده

پرديس رهاننده

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
محمدرضا كاس پور توچائى

محمدرضا كاس پور توچائى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
آسايش اعتضادى

آسايش اعتضادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

8سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
فرزانه پورحشمتى درگاه

فرزانه پورحشمتى درگاه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
الهام فرحمند

الهام فرحمند

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
تينا مرادى

تينا مرادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

8سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
امير قربانعلى

امير قربانعلى

فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زهرا قديمى كوركاء

زهرا قديمى كوركاء

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمد سليمان نژاد نودهى

محمد سليمان نژاد نودهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
محمد وثوقى رودبنه

محمد وثوقى رودبنه

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
مهتاب عسكرى

مهتاب عسكرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نسترن سليمى

نسترن سليمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
فائزه نصرتى پور

فائزه نصرتى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عليرضا رضوى صدر

عليرضا رضوى صدر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
شيما زمانى

شيما زمانى

فلسفه -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
بهنام طايفه جلالى

بهنام طايفه جلالى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
حانيه ابراهيمى درياسر

حانيه ابراهيمى درياسر

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رامين بابائى

رامين بابائى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كاميار حق شناس

كاميار حق شناس

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

9سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
ميلاد هدايتى ملومه

ميلاد هدايتى ملومه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حسن زارع كار مشكله

حسن زارع كار مشكله

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سعيد حيدرى كوچكى

سعيد حيدرى كوچكى

مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
ساناز بهشتى كيسمى

ساناز بهشتى كيسمى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
گلناز دوستدار صنايع

گلناز دوستدار صنايع

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
اميد ريحانى بازكياگورابى

اميد ريحانى بازكياگورابى

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سينا فدايى

سينا فدايى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مليكا خسروى دانش

مليكا خسروى دانش

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ميلاد خداويردى

ميلاد خداويردى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سيدمسعود ميرقاسمى

سيدمسعود ميرقاسمى

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
مهدى شهريارى سرچشمه

مهدى شهريارى سرچشمه

مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
شقايق شعاع كاظمي

شقايق شعاع كاظمي

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

9سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
سعيد صديقى فر

سعيد صديقى فر

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
نسترن درجانى

نسترن درجانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
سينا زارع جليسه

سينا زارع جليسه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
زهرا يوسفى كتك لاهيجانى

زهرا يوسفى كتك لاهيجانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عليرضا بختيارى لفمجانى

عليرضا بختيارى لفمجانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مهدى رنجبر

مهدى رنجبر

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رضا بستانى املشى

رضا بستانى املشى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
على رضادوست لاكمه سرى

على رضادوست لاكمه سرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پونه خوش تراش پسنديده

پونه خوش تراش پسنديده

مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عباس يعقوبى بازكيائى

عباس يعقوبى بازكيائى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
منا راستاد

منا راستاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
سميرا حقيقت نظر

سميرا حقيقت نظر

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهرنوش واعظ صالحى

مهرنوش واعظ صالحى

دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
آريان رستمى پريزاد

آريان رستمى پريزاد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

9سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
دانيال صاحى

دانيال صاحى

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مهسا فرامين لشكريان

مهسا فرامين لشكريان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
مهشيد رضادوست

مهشيد رضادوست

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سهند منتصرى اميرهندهى

سهند منتصرى اميرهندهى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
احمدرضا پرسا

احمدرضا پرسا

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سيده سحر سعادت ميرقديم

سيده سحر سعادت ميرقديم

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
سيده مرضيه سعادت ميرقديم

سيده مرضيه سعادت ميرقديم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محبوبه عسكرى

محبوبه عسكرى

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمدعلى عباسپور

محمدعلى عباسپور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
مصطفى وقارى چورى

مصطفى وقارى چورى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه جلالى زاده

فاطمه جلالى زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معصومه ربيعى كورنده

معصومه ربيعى كورنده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
امير صفرپور گوهردانى

امير صفرپور گوهردانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
على رمضانى دليجانى

على رمضانى دليجانى

كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
معصومه نيك بخت

معصومه نيك بخت

مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
شاهين آذربانى رودسرى

شاهين آذربانى رودسرى

شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمد وجدانى

محمد وجدانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
مهديه عوض پور كتشالى

مهديه عوض پور كتشالى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رضوانه طالبى

رضوانه طالبى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عليرضا صادقى

عليرضا صادقى

علوم سياسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
سيدحامد حيدرى نالكياشرى

سيدحامد حيدرى نالكياشرى

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سيده آناهيد جعفرى

سيده آناهيد جعفرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
مريم رحيمى پور

مريم رحيمى پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عارفه شريعت ناصرى

عارفه شريعت ناصرى

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مرضيه غلام دوست

مرضيه غلام دوست

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سيده هانيه علوى سرشكه

سيده هانيه علوى سرشكه

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
غلامرضا درويش پور اشكاء

غلامرضا درويش پور اشكاء

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
اميرعلى فلاح زاده

اميرعلى فلاح زاده

مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فاطمه نوروزى جوپيشى پور

فاطمه نوروزى جوپيشى پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاطمه كاظمى پور

فاطمه كاظمى پور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سجاد ربيع پور

سجاد ربيع پور

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آرزو زارع عظمت خواه

آرزو زارع عظمت خواه

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسين بهبودى فر

حسين بهبودى فر

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اميررضا شمسه كهن

اميررضا شمسه كهن

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

7سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
نصير كريمى قاسم آباد

نصير كريمى قاسم آباد

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
راضيه نوروزنيا

راضيه نوروزنيا

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حامد آقائى پور سليمى

حامد آقائى پور سليمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
امين رزاقى

امين رزاقى

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيده مطهره نبى زاده

سيده مطهره نبى زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ارغوان مقربى استاد كلايه

ارغوان مقربى استاد كلايه

علوم تغذيه -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سامان اكبرزاده

سامان اكبرزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فاطمه محمدى آزاده

فاطمه محمدى آزاده

مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيدعابد مولاپور

سيدعابد مولاپور

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
على وحيدى دموچالى

على وحيدى دموچالى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
هانيه خباز آستانه

هانيه خباز آستانه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
ميلاد اميرى

ميلاد اميرى

دبيري جغرافيا-دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آوا احمدپور

آوا احمدپور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سيده ريحانه فلاح باسخاوت ليالستانى

سيده ريحانه فلاح باسخاوت ليالستانى

مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
معين ملك زاده

معين ملك زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
اميرمحمد رمضان پور

اميرمحمد رمضان پور

مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
شيدا سرفراز لشكريانى

شيدا سرفراز لشكريانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مريم بينا واجارى

مريم بينا واجارى

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
هانيه مظهر سرمدى

هانيه مظهر سرمدى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
آرين نعمت پور

آرين نعمت پور

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
ناهيد رمضان پور كومله

ناهيد رمضان پور كومله

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
الهام مهدى دوست رودبنه

الهام مهدى دوست رودبنه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سهيل فلاح باقرى نژاد

سهيل فلاح باقرى نژاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه نجفى كماچالى

فاطمه نجفى كماچالى

مهندسي شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فائزه صديقى

فائزه صديقى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابوالفضل حداد خوشكار

ابوالفضل حداد خوشكار

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد موثقى امينى

محمد موثقى امينى

مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
آناهيتا محمدحسنى

آناهيتا محمدحسنى

زبان روسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
مژان جمال اميدى

مژان جمال اميدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم

6سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
عارفه فرح بخش لشكريانى

عارفه فرح بخش لشكريانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
بهادر جعفرى سياهگورابى

بهادر جعفرى سياهگورابى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

5سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
سيده محدثه نبى زاده

سيده محدثه نبى زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمد عسكرى كتشصت آبادان

محمد عسكرى كتشصت آبادان

مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ياسمن كيومرثى زميدانى

ياسمن كيومرثى زميدانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ميلاد اخلاقى سياهكوچه

ميلاد اخلاقى سياهكوچه

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
تارا نورى

تارا نورى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
مريم ذكى بخش محمدى

مريم ذكى بخش محمدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صبا محمديان آهنگر

صبا محمديان آهنگر

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سيده معصومه رمضان نيا طلوتى

سيده معصومه رمضان نيا طلوتى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ماهان قنبرپور

ماهان قنبرپور

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
فائزه صفرى شرفشاده

فائزه صفرى شرفشاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رضا احمدى پور حسنعلى ده

رضا احمدى پور حسنعلى ده

مهندسي صنايع -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نشاط آشورى

نشاط آشورى

مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سيداميرهمايون حسنى كومله

سيداميرهمايون حسنى كومله

مهندسي مكانيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
معصومه حجام پور نوبيجارى

معصومه حجام پور نوبيجارى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
فاطمه پايمرد كياسرائى

فاطمه پايمرد كياسرائى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مريم محمدى فرد

مريم محمدى فرد

مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
هانيه اميدى لشكريانى

هانيه اميدى لشكريانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
اميرحسين محمدپور شرفشاده

اميرحسين محمدپور شرفشاده

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مطهره امين اسماعيلى

مطهره امين اسماعيلى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مريم قربانپور

مريم قربانپور

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بيتا اسدپور

بيتا اسدپور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
لاله پهلوانى

لاله پهلوانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پرهام جهانديده چفلى

پرهام جهانديده چفلى

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
هادى عسگرى سرچشمه

هادى عسگرى سرچشمه

فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پدرام محمدى پور

پدرام محمدى پور

مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مسعود اسدى شوكى

مسعود اسدى شوكى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عارفه كيافر

عارفه كيافر

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميرحسين رجبى گورندانى

اميرحسين رجبى گورندانى

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
سعيده امينى ديلمانى

سعيده امينى ديلمانى

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
امين نخعى

امين نخعى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
زهرا آزادپيما

زهرا آزادپيما

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ساجده حسن پور

ساجده حسن پور

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بهاره ميرسجادى

بهاره ميرسجادى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مهسا رضائى لفمجانى

مهسا رضائى لفمجانى

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سميه پورحاجى

سميه پورحاجى

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سارا شريفى

سارا شريفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
سارا صابر

سارا صابر

شيمي -موسسه غيرانتفاعي قدر-كوچصفهان رشت-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مهسا نديم

مهسا نديم

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسين سليمى

حسين سليمى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محدثه رياحينى

محدثه رياحينى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
هانيه خوش سيماء بازكيائى

هانيه خوش سيماء بازكيائى

مهندسي شيمي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
فاطمه اسماعيلى آهندانى

فاطمه اسماعيلى آهندانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
فرهاد محمدزاده پهمدانى

فرهاد محمدزاده پهمدانى

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
دينا غيبى سياهكل

دينا غيبى سياهكل

فيزيك مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فاطمه صادقى لاحشرى

فاطمه صادقى لاحشرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضا پورابراهيم گلرودبارى

رضا پورابراهيم گلرودبارى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
محمد رضا رئوفى ذاكله برى

محمد رضا رئوفى ذاكله برى

مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه

8سال کانونی / 133 آزمون

ریاضی
على فرضى

على فرضى

علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فرشيد احمدى

فرشيد احمدى

مهندسي معماري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

8سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
نرگس شريفى

نرگس شريفى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اميرحسين آقائى

اميرحسين آقائى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آريان حبيبى كياسرائى

آريان حبيبى كياسرائى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زهرا پورشفيع كوشالى

زهرا پورشفيع كوشالى

روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
شايان بديع زاده

شايان بديع زاده

علوم كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مينا جهانى كيسمى

مينا جهانى كيسمى

مهندسي معماري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نسترن كسرى

نسترن كسرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فاطمه شهرامى

فاطمه شهرامى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
پدرام صفائى

پدرام صفائى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نسترن رفعت خوشكاروندانى

نسترن رفعت خوشكاروندانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
محمدحسين بابائى بيجاربسته سرى

محمدحسين بابائى بيجاربسته سرى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محمدحسين ضميرى

محمدحسين ضميرى

علوم مهندسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمد امينى

محمد امينى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سيدمحمدباقر ميرفلاح كوشالى

سيدمحمدباقر ميرفلاح كوشالى

مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
سيدمجيد سادات كيائى

سيدمجيد سادات كيائى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مائده رضائى شيخ على كلايه

مائده رضائى شيخ على كلايه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مهدى ربيع پور

مهدى ربيع پور

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
الهه شعبان زاده

الهه شعبان زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بهاره عظيمى كومله

بهاره عظيمى كومله

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدرضا ثابتى بجستانى

محمدرضا ثابتى بجستانى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
پريسا حبيبى كياسرايى

پريسا حبيبى كياسرايى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فرينوش فارسى مقدم

فرينوش فارسى مقدم

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نيما عباس پور

نيما عباس پور

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سجاد نصيرى

سجاد نصيرى

مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فاطمه ربيع پور پيشورى

فاطمه ربيع پور پيشورى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
عليرضا خجسته ديزبنى

عليرضا خجسته ديزبنى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدعلى رنجكش صيقلده دهكائى

محمدعلى رنجكش صيقلده دهكائى

مهندسي معدن -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حامد جعفرى قدسى

حامد جعفرى قدسى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زهرا رحيمى سرچشمه

زهرا رحيمى سرچشمه

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سيد قدير اسروش

سيد قدير اسروش

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سعيد ابراهيم زاده

سعيد ابراهيم زاده

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
الهه جعفرپور

الهه جعفرپور

شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مبينا جعفرى

مبينا جعفرى

شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سجاد نصيرى پور

سجاد نصيرى پور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
آرزو رضائى پرشكوهى

آرزو رضائى پرشكوهى

شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آسيه چترعنبرين درگاهى

آسيه چترعنبرين درگاهى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ميثم پورمحمد

ميثم پورمحمد

مهندسي صنايع -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
اميرحسين داورپناه

اميرحسين داورپناه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
زهرا شيخانى نژاد فلاح

زهرا شيخانى نژاد فلاح

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سيدحميدرضا فلاح مرتضى نژاد

سيدحميدرضا فلاح مرتضى نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اميرحسين قماش پسند

اميرحسين قماش پسند

علوم كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
نگار ذكى زاده صداقت

نگار ذكى زاده صداقت

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رضا مسگرچيان

رضا مسگرچيان

مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مينا فياض ايزدى

مينا فياض ايزدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
ميثم پوراسمعيل نالكياشرى

ميثم پوراسمعيل نالكياشرى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمد على پور كنفى

احمد على پور كنفى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
ساينا آريايى فر

ساينا آريايى فر

مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اميرحسين هرمزى

اميرحسين هرمزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گنبد-روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
على كياپور

على كياپور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهتاب كيائى جمالى

مهتاب كيائى جمالى

فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
سيدجلال الدين جليلى نيا آستانه

سيدجلال الدين جليلى نيا آستانه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عليرضا پوربابائى

عليرضا پوربابائى

علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
شقايق جوادى

شقايق جوادى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سعيد محمدى سياهگورابى

سعيد محمدى سياهگورابى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
پرستو قاسمى زميدانى

پرستو قاسمى زميدانى

مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فائزه فلاح خوشدل

فائزه فلاح خوشدل

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اميرمحمد محمودى خوش چهره

اميرمحمد محمودى خوش چهره

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
ميراحسان مهدوى سعيدى

ميراحسان مهدوى سعيدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
محمدابراهيم توجهى

محمدابراهيم توجهى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليرضا اكبرى

عليرضا اكبرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فهيمه پوراحمد

فهيمه پوراحمد

شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

6سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مهتاب محمدى دهشال

مهتاب محمدى دهشال

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
انديشه فرزين

انديشه فرزين

علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

6سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
معصومه كشاورز مشكين فام

معصومه كشاورز مشكين فام

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زهرا زيرك توستانى

زهرا زيرك توستانى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عليرضا فرح پور

عليرضا فرح پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سيدمهرشاد ميرقاسمى

سيدمهرشاد ميرقاسمى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
مهدى اطهرى

مهدى اطهرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زهرا خالقى كنفگورابى

زهرا خالقى كنفگورابى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نسترن فريفته دهشالى

نسترن فريفته دهشالى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سيدمحمد سيدجوادين

سيدمحمد سيدجوادين

اماروكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرناز محقق منتظرى

فرناز محقق منتظرى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
زهرا رضائى كاشكى

زهرا رضائى كاشكى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سپيده غلامى

سپيده غلامى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي تربت جام-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عادله على نياى رودبنه

عادله على نياى رودبنه

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عبداله فرضى

عبداله فرضى

اماروكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رخشان رمضانى

رخشان رمضانى

مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
سيده سارا ميرتاجانى

سيده سارا ميرتاجانى

فيزيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زينب جعفرى عاشورآبادى

زينب جعفرى عاشورآبادى

شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

8سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
هليا صالحى لشكاجانى

هليا صالحى لشكاجانى

حسابداري -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پدرام كريمى

پدرام كريمى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قدير مشتاقى

قدير مشتاقى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رضا ثابت

رضا ثابت

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نيما عزيزى دروئى

نيما عزيزى دروئى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -كوچصفهان -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمد ناصرى نژاد

محمد ناصرى نژاد

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسين غلامى ده بنه

حسين غلامى ده بنه

رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
الهام ابراهيم زاده

الهام ابراهيم زاده

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عاطفه شاقلانى لور

عاطفه شاقلانى لور

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهديه محمدحسين پور پهمدانى

مهديه محمدحسين پور پهمدانى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نغمه نيافتاح

نغمه نيافتاح

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مهدى رژه

مهدى رژه

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اميرحسين بهمن يار ايوان استخرى

اميرحسين بهمن يار ايوان استخرى

اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه هنر خواه

فاطمه هنر خواه

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سيده روشنك رضوى طوسى

سيده روشنك رضوى طوسى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
هانيه حداد خوشكار

هانيه حداد خوشكار

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه صفرى محسن آباد

فاطمه صفرى محسن آباد

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فاطمه صدوق

فاطمه صدوق

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
امير همتى زميدانى

امير همتى زميدانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ابراهيم احمدى

ابراهيم احمدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نرجس پورعابد گلرودبارى

نرجس پورعابد گلرودبارى

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
امين حجازى حسن كياده

امين حجازى حسن كياده

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
صديقه رفيعى

صديقه رفيعى

مديريت بازرگاني -دانشگاه گنبد-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
موژان محمدى كلده

موژان محمدى كلده

زيست شناسي -دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مهديه قربانى پنچاه

مهديه قربانى پنچاه

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سروناز مرتضى پور ليله كوهى

سروناز مرتضى پور ليله كوهى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عليرضا افراسياب صنعتى

عليرضا افراسياب صنعتى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهسا عليدوست سحرخيز لاهيجى

مهسا عليدوست سحرخيز لاهيجى

زيست شناسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پروانه اسمعيل نژاد گوكه

پروانه اسمعيل نژاد گوكه

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شقايق عباس پور رودبنه

شقايق عباس پور رودبنه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پدرام پورامامعلى

پدرام پورامامعلى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عاطفه نورمحمدى نوروزمحله

عاطفه نورمحمدى نوروزمحله

علوم اقتصادي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نوشين پورقربانعلى آستانه

نوشين پورقربانعلى آستانه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سيدنازنين ميرمويد

سيدنازنين ميرمويد

شيمي -موسسه غيرانتفاعي قدر-كوچصفهان رشت-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رضا فدائى چوشلى

رضا فدائى چوشلى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مريم عفت پناه ليش

مريم عفت پناه ليش

شيمي -موسسه غيرانتفاعي قدر-كوچصفهان رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رامين عباسى

رامين عباسى

زمين شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مهيار حسين پور خوش قلب

مهيار حسين پور خوش قلب

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پويا احمدى

پويا احمدى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رضا زنگنه

رضا زنگنه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -واحدرشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اميرحسين درويشى كوشالى

اميرحسين درويشى كوشالى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پگاه پورميربلوك جلالى

پگاه پورميربلوك جلالى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -واحدرشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زينب نورى ثابت

زينب نورى ثابت

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
طاهره كشاورز اسكندرى

طاهره كشاورز اسكندرى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محدثه گودرزى

محدثه گودرزى

زيست شناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسين حسن نژاد ولمى

حسين حسن نژاد ولمى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پريوش كاظمى صوفى

پريوش كاظمى صوفى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
عماد فكرى

عماد فكرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رضا گلشاهى فر

رضا گلشاهى فر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهسا قنوعى رستگار

مهسا قنوعى رستگار

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

6سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
پرديس كشاورز اسمعيل نژاد

پرديس كشاورز اسمعيل نژاد

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سوگند نوروزنژاد پلكوئى

سوگند نوروزنژاد پلكوئى

شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمد امين ابراهيم پور

محمد امين ابراهيم پور

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
نيما حسن پور

نيما حسن پور

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
مرواريد محفوظى

مرواريد محفوظى

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -واحدرشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اميرحسين صادقى

اميرحسين صادقى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمدرضا خيرخواه ثابت قدم

محمدرضا خيرخواه ثابت قدم

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مطهره گودرزى

مطهره گودرزى

زيست شناسي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
زهرا نژادباقر

زهرا نژادباقر

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهدى آزادگان

مهدى آزادگان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مهدى عدالت خواه

مهدى عدالت خواه

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي مهراستان -استانه اشرفيه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدرضا شمسى نيا

محمدرضا شمسى نيا

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
هنگامه جمال اميدى

هنگامه جمال اميدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نسيم يوسفى پور

نسيم يوسفى پور

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ابراهيم پورمحمدى

ابراهيم پورمحمدى

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بهادر همام ذاكرى

بهادر همام ذاكرى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
زينب قنبرى

زينب قنبرى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مليحه برجى كيارودى

مليحه برجى كيارودى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صابر واحدپيركوهى

صابر واحدپيركوهى

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -واحدرشت-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فاطمه شاقلانى لور

فاطمه شاقلانى لور

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پگاه شيرازى عفيف

پگاه شيرازى عفيف

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
احمد نوروز زاده ذاكله برى

احمد نوروز زاده ذاكله برى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پوريا ملكى مقدم

پوريا ملكى مقدم

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سجاد كريمى

سجاد كريمى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی