آذرشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر آذرشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمد روحى پور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 23
على آقابالازاده داشكسن ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 45
حسين زين العابدين زاده ریاضی دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - اصفهان 2سال کانونی 34
الهام شريعت خواه انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 46
الهه بقال دهخوارقانى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 7سال کانونی 108
تينا مطلب وكيل نژاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 64
مهدى قدكساز ریاضی مهندسي حمل ونقل ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 16
سعيد كوهى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
هادى فرج زاده حلوايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
فاطمه اسماعيلى قشلاقى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 15
سعيد حيدرى شللو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 28
سميه زارع ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 15
عسگر سليمانى هفت چشمه تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 42
مهسا رضايى آزاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 55
مهرداد حاجيان اخيجهانى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 38
نقى پيرى صغايش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 40
امين حسين پور قاضى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 37
زهرا كريمى اقدم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
رضا پاشاپور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
مينا حاجيان آخى جهانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
بهناز محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 13
لاله فخر تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 14
مسعود توكلى قاضيجهانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 5سال کانونی 74
ليلا موحدى نيا تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
سارا حاج سلمانى ممقانى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 56
ابراهيم زارع جراغيلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 27
رامين عبدالهى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 12
كمال روح بخش حلوائى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 25
رضا قدكساز ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 15
سعيد وكيلى خاصلوئى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 22
سعيد حكمتى ممقانى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 22
مهديه مقدم كيا ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 36
سعيد ديزج چراغى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه -زنجان-روزانه مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان 2سال کانونی 33
مهدى على پوران ديزج ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 29
على دوات گر ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
فاطمه رزاقى گنبرى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 29
فريبا حاتمى اطهر انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
مهرناز كاظم پور ممقانى ریاضی روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 22
الهام خليل پور دهخوارقانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 60
فاطمه خندانى پيرلرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 95
پريسا كاظم زاده ينگجه تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 35
مريم پاره دوزى قاضى جهان ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 9
الهام ايمانى قاضيجهانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 43
مهدى عليزاده تجربی روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 10
هما ايلدرى قاضى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال کانونی 122
رويا شقاقى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 26
حامد ملك زاده خاصلوئى انسانی جغرافياي سياسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 29
فريبا فتحى باداميار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 2سال کانونی 30
رضا حسنى سيلاب انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 28
نسرين حق گوى دهخوارقانى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
مجيد عباس پور گاوگانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 2سال کانونی 25
ميلاد احمدى مطلق ممقانى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 40
پريسا دل آورجلفائى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 6سال کانونی 64
ميلاد رسول زاده سيلاب ریاضی مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 28
نسيم زارعى قاضيجهانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 55
مهدى آقاجان زاده قرمز گلى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 10
نيره رسول پور انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 50
ندا جعفرى امير ديزج تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
فاطمه لطفى اقدم ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 13
محمد امين امن اللهى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
شاهين مژده بر ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
نسيم صفرى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 13
سارا مهدى پور نعيم تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 43
حامد تيمورلوئى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 30
محدثه صادقى داشكسن تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 7سال کانونی 100
نسيم گلى پور تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
فاطمه اسدزاده پراپرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
مائده ادبى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 3سال کانونی 54
ريحانه پور جبار گاوگانى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 17
ليلا حيدرى اقدم تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه 2سال کانونی 24
فرزانه اسمعيل پور پراپرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه 1سال کانونی 11
بهناز پور حسن تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانشوران - تبريز 1سال کانونی 16
پيمان مرادى تيمورلوئى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانشوران - تبريز 1سال کانونی 6
نسرين فرخاد عالى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه 1سال کانونی 18