جلفا

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر جلفا

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محسن جبارى جوشين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 64
سينا اخبارى شجاعى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 89
تينا مولايى هلق تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 78
عباس منصورى انسانی حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 20
مسعود آستانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 9سال کانونی 150
محمدحسين پارسا انسانی حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 23
كيان موسايى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 45
فرناز رنجى علمدارى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 9
امير حسين خواه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 53
شادى حسين خانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 63
محمد قربانى كمارعليا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
حميد آراء سيه رود ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 14
محمد اسدپور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 32
ام البنين پور محمد اقدم ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 28
حسين خياطى علمدارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 35
مير هادى آل رسول كمار عليا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 10
رويا رمالى گرگرى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
ولى نظامى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 42
على نظرپورگرگرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 12
امير مهتابى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 49
محدثه بيرقى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 4سال کانونی 73
فاطمه صفرزاده ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 22
قادر هاشمى دوزال ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 11
مرضيه نعمتى سيه رود ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 46
محمد احمدى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
رضا صابرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 59
عباس دولتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 62
حسين لطفى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 18
شقايق جانبازى علمدارى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 72
محرم جبارى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 40
سپيده شكورى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 31
ميثم رحيم زاده هلق ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 16
على محمودى كمارعليا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 12
سجاد عباسى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 3سال کانونی 57
فرانك اصغرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 46
فاطمه ولى زاده گرگرى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 33
هانيه برقى ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رشديه - تبريز 2سال کانونی 37
پويا قبادى علمدارى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
الهام خدامى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 4سال کانونی 52
هما گرگرى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 2سال کانونی 42
محمد نوجوان ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 9
شيوا ولى پور تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 58
ليلا سيرانى گرگرى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 14
ليلا عبدى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
سعيده بخشى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
رقيه تقوى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 6
زهرا تيداك تجربی زمين شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 4سال کانونی 75
ميلاد اصغرى ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /-تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز 2سال کانونی 38
پوريا بابائى گرگرى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رشديه - تبريز 2سال کانونی 20
على خليلى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 2سال کانونی 32
ستاره رحمانى تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خزر - محمودآباد 1سال کانونی 15