ميانه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ميانه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عليرضا قنبرى غريبدوستى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 49
حسين موسوى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 84
مشكات احمدى انسانی حقوق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 19
حسام شاهمحمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 80
صدف جعفرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 45
ثمين خدابنده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 41
شايان حيدرى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 45
پريسا جلالى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 26
محمد مهدوى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 37
امير حسين قوطاسلو ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 48
على رستمى تركمانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
مهسا ناصرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 21
زهرا قنبرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 57
ليلا موسوى انسانی حسابداري -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 18
احمد صبحى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 50
شقايق امامى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
پريا حنيفه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 38
مهسا ابراهيمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 33
مهدى قره باقرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 8سال کانونی 98
امير محمد محمودى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 6سال کانونی 99
زكيه بابايى آقجه دربندى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 57
امين محمدى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 9سال کانونی 132
فرانك كبيرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 40
سروش يغمورى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 66
مسعود صناعى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 47
شاهين كلانترى تركمانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 49
زهرا شيرى پور انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
غزاله خدابنده انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 1سال کانونی 17
امير رضا ميدانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 53
كسرى غفارى اصل تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 8سال کانونی 107
مهديه محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 28
على مهدلويى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 22
حسين عباسى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 18
زهرا محمدى قرجه قيائى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 24
محمد قنبرى اچاچلويى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 37
كوثر يارى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
زينب صوفيان النجارقى انسانی روانشناسي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
ثريا عليخانى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 47
محمدرضا خسروى قاضى وليلو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
شيوا عبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 39
على احدى كسلانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
مهسا حيدرى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 61
زهرا عبادى ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز 1سال کانونی 13
مريم اكبرى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
حميدرضا عارفى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 31
احسان طالبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
سينا سليمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 4سال کانونی 67
حديثه قربانى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 42
فرهاد قره داغى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 63
محمد مهدى مالكى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 26
حسين شيخ الاسلامى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 55
على زمانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
اسما ريشدار انسانی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
محمد امين صادقى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 30
زهرا ميرزايى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
ليلا فرزين نيا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
ليلا بابايى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 8
جواد حسينيان هنر هنراسلامي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 15
سودا محمدى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
آرزو عليزاده انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 38
على گنجى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 42
بهنام شيرازى انسانی حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 18
سيد مهدى علوى فر ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 11
سينا دانشور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 15
ليلا حافظى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
سما رادبوى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 33
امير عباسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 31
رضا صفى خانى تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 11
فاطمه عبدالهى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز 1سال کانونی 18
احمد خالقى تلوارى ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم پرديس علامه اميني - تبريز 2سال کانونی 19
ويدا يوسفى گل تپه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
رضا باقرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 20
آرزو نقيلو سبزى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 48
ميلاد چرمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 35
مهسا آقايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 38
على مختارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 35
عليرضا تاتى خانيوردى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 14
زينب كريمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 37
پرستو يعقوبى راد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 26
سمانه رئيسى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
حميده ابراهيم زاده آرموداقى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 10
عليرضا نوبخت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 25
مهدى احمدى ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم پرديس علامه اميني - تبريز 4سال کانونی 53
على صالحى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 30
پرستو عباسى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 36
سيد رسا مير احمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 35
سيامك مرادى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
زهرا حسنى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 5
حامد آقايى بناروانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 37
امير رحمانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 37
مهدى قاسمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 9
شيدا چلاسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 19
الناز نجارى انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 9
محمد حسام عظيم پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20
سيده شميم حسينى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 7
فاطمه حبيبى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 6سال کانونی 89
امير مددى گوگدرق انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال کانونی 14
هادى عبداللهى تركمانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 20
امير حسين عبداللهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 25
ميثم تقى زاده قراجه قيائى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال کانونی 16
على طالشى تجربی مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 3سال کانونی 56
مهدى دانشور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 27
نيما اشلقى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 43
زهرا محمدى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 22
پوريا اسدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 28
هلدا مداينى تجربی روانشناسي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 2سال کانونی 15
محمد مهدى حيدرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 3سال کانونی 57
شبنم فرهادى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز 1سال کانونی 21
على صادقى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 9
اشكان كريم خانى ميانجى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 2سال کانونی 31
فائزه پرنيان فر تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 42
آيلار نظرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 9
ثمين سرچمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 13
زينب جبارى فر ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 12
هانيه مجيدى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 11
اميررضا عالى بيگى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 34
آرش ناصرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 26
مهسا سيدين ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 18
هادى صادقى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم پرديس علامه اميني - تبريز 1سال کانونی 8
غزاله سادات افتخارى ریاضی كارشناسي چندرسانه اي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 17
عليرضا مشايخى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 2سال کانونی 32
امير حسين جانى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 22
على شكرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه نيشابور-روزانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 15
پريسا آقايى ریاضی روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 18
مهدى شكرعلى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم پرديس علامه اميني - تبريز 2سال کانونی 33
ميلاد زاهدى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 3سال کانونی 46
حسن ملكى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 21
زهرا كاغذ كنانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
شيلا قره داغى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 3سال کانونی 33
سينا نايبى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال کانونی 12
امير على پزشكى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 15
رضا عباسى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 25
آريا منصورى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 27
فاطمه جوادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 53
مهدى صادقى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 14
زهرا نظرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 36
زهرا ناصريان ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
همايون ابراهيمى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
ميثم شكوئى ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 6
آنيتا طهماسبى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال کانونی 69
مهتاب عبدالهى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
الهام مهدوى مقدم تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
محمدرضا طالبى نيا ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /-تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز 2سال کانونی 30
ميلاد حيدرى تركمانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
ابراهيم بيضائى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 3سال کانونی 51
پريسا حق ويردى زاده تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 18
فاطمه جبارى تجربی زيست شناسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
فاطمه باقرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
سحر كبيرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 12
آيدا نيكخواه تجربی شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 22
شيوا حامد تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
اشكان جعفرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال کانونی 13
على شكرى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 16
رضا چرمى ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رشديه - تبريز 1سال کانونی 21
پرستو محمدى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 13
امير حسين اله يارى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 3سال کانونی 36
على كمالى نيا ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 15
كيميا شقاقى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 4سال کانونی 53
فاطمه رضايى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29
سارا رادفر ریاضی مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم /ص /-تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز 1سال کانونی 9
الناز فردى ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي رشديه - تبريز 2سال کانونی 34
مهشاد سرچمى ميانجى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 12
پريا نايبى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
پوراندخت شقاقى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 53
صنم گورجه ميانجى تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 4سال کانونی 55
ويدا نور على زاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 3سال کانونی 39
ميثم طاهرى تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم دانشگاه مراغه 2سال کانونی 37
امير حسين جمشيدى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي روزبه - زنجان 1سال کانونی 14
فائزه يوسفى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 29
سينا رادفر ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي روزبه - زنجان 1سال کانونی 10
نسترن صمدى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 8سال کانونی 108
ميلاد درويشى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 13
حسين آقاپور اقدم ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي روزبه - زنجان 1سال کانونی 13
آرمين بطحايى ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 10
سميرا كاظمى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانشوران - تبريز 2سال کانونی 32
سيد فاطمه حسينى ورزقانى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 12
شيما عيوضى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 17
رها بيهقى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانشوران - تبريز 3سال کانونی 26
فايزه سيفى افضلى تجربی زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ميزان - تبريز 2سال کانونی 15
فاطمه چروكى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 14
على نجفلو تجربی زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 13
رضا مسلمى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانشوران - تبريز 1سال کانونی 14
محمد صالحى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانشوران - تبريز 1سال کانونی 13
سيد على اكبر هاشمى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي روزبه - زنجان 1سال کانونی 13
زهرا سليمى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 25
فائزه حامدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 11
عليرضا ملك پور تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي روزبه - زنجان 1سال کانونی 22
على دينى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي دانشوران -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانشوران - تبريز 3سال کانونی 38
مبينا اصغر زاده تجربی زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ميزان - تبريز 1سال کانونی 10