تبريز

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر تبريز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سارا همتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 56
صبا فكروند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 60
محمدرضا وطن خواه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
بهراد رهبانى نوبر تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 63
فائزه ابراهيميان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 53
پريا ستارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 62
على جوادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 50
سپهر نايبى راد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 79
مجتبى ابراهيمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 58
على حسن زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 63
ميلاد محمدزاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 107
فاطمه عابدى ديزناب تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 23
شبنم منعم محرر تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
عليرضا رضائى صوفيانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 50
امير قلى پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 6
كوشا سپاسى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 58
سحر ناصر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 26
زهرا نژادى خلجانى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
رمضان محموديان هنر بازيگري -كارگرداني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
سمن قزوينى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 54
احسان صادقى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 85
دارا فضل زاده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 56
امين متقى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 38
پويا عطارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 48
پانيذ آرش راد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 57
مريم نصودى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
گيسو خان زاده انسانی حقوق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 42
اميرسينا راه پيما تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 49
روح اله سيفى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 56
اميرمحمد دولت آبادى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 49
على يزدانيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 25
اميررضا جامعى خسروشاهى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 9
على دانائى قراملكى انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
مهدى بيابانى مرند تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
سيدياشار پور ابراهيميان ليل آباد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 50
رومينا مهديرودى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 65
مهران مظفرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال کانونی 100
حسين نواح فرساد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 60
رضا جمشيدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 54
حنانه حامدفر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 46
فراز سليم نژاد ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 50
حميد حاجى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 50
كيميا مطلق اصغرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 49
سارا دانشور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 65
مهديه وظيفه زين آباد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 34
مهدى هاديلو تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 49
محمدحسين فلاحى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 67
امير غفارى جلفائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 112
على تقى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 47
اميرحسين جهان يارى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 38
ليلا حيدرى عزتى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 41
بيتا عبداللهى انسانی حقوق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 47
نويد آقبلاغى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 35
نيما حسين پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 21
محمد كاظمى بخشمند تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 54
مصطفى نوروزى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 5سال کانونی 97
اميررضا مسيب زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 57
آنيتا بنده حق تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
شيدا چرونده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 91
لاله آقامالى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 33
فرشاد زارع تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 39
دورنا معمارور تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 68
ميرسبحان موسوى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 58
سپهر شاكرى باويل عليايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 61
فرشته بهترى باويلى انسانی حسابداري -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 23
مهسا هجازاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
سيدمحمد سالار حسينى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 24
آرزو پيرزاده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 40
فائزه هاتف نيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 85
عطاء ساعى رنجبر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 55
آرزو نورى قصاب تبريزى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 49
نسترن تنهائى وش هنر ارتباطتصويري -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 2سال کانونی 31
سودا صائب نيا انسانی روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
اميد مليكى بيرامى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 42
ساينا آهن خواه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 47
فائزه كوه كبيرى انسانی حقوق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
مسعود زينال زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 34
ميلاد اصغرى عبيدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 6سال کانونی 109
محدثه رجب پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 52
سارا موسوى صدر جديدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 59
محمد امين فرهادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 39
تيوا سلك غفارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 43
شكوفه خانزاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 27
هما زاهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
اميد شريفى سردرود تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 51
افرا تقى زاديه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 51
پويا ابراهيمى ديزجى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 25
سما رهنمايان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 37
سروين رادور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 40
مهراد ناطقى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 7سال کانونی 111
سينا حمزه زاده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 67
رويا بخت هنر طراحي صنعتي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 18
رامين عرب پور جوادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 55
مهتا روستايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 54
معصومه خورشيدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 78
زهره راوند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 21
ليلا نقى زاده انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
على قرآنى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 24
فاطمه وكيلى اسفنكره تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 22
نازنىن رستمى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 37
روزبه چلبيانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 71
مريم مهروانى برروز تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 33
عليرضا پيرزه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 26
على حسنقلى زاد اهرابيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 39
هما مومنى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 34
ندا ابراهيم پور سرايدار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 35
مهرداد يوسفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 35
صدف قضائى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 51
مهدى عليپور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 45
فاطمه حسينى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 6سال کانونی 85
فرهاد دبيرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 40
محمد اوركى كوه شور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 47
ميلاد سفيدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 79
پگاه فريسى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 36
فريد جهانشاهلو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 65
پريا فرجى ديزجى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 61
آرمين كاظمى زنجانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 37
جابر جعفرى مقدم طول ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
حميدرضا خندان پور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 40
على نيك آذر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 18
پويا نصيرى نيا ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 45
سيد على قرشى خسرو شاهى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 47
نگار حسن پور نامى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 44
ريحانه عدن ورنظفى يان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 57
عرفان رزمى انسانی حقوق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 22
محمدحسين على يولداشى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 46
پويا بيگ حيدرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 41
ياسين حسن زادگان صادق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 19
سجاد انصارى لاله تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال کانونی 89
على داودى هنر نمايش عروسكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
مهسا ناصرى وند تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 52
سيدشهاب چهراقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 55
پريا بابائى ميلق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 41
محمدرضا شيرعلى زاده انسانی حقوق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
محسن فراهانچى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 25
پويا الماسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 38
آيسان حسن نيا انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
هادى رىاحى انسانی حقوق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 25
مليكا ابراهيم‌نژاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 10سال کانونی 119
ميررضا نگهبان ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 39
فرهود پسيانيان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال کانونی 78
نيما جوادزاده انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 16
اميررضا مقومى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 15
غزل پور عباس خيرالدين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 24
دورنا عمرانى فر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 48
سينا صفرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 20
سينا تقى لو تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 56
مهتا قاضى سلطانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 15
مرتضى حيدرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 36
نوشين بخشى آوين تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 83
پريناز مطيعى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 36
فواد ديبازر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 41
هادى على زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 46
آرينا شهبازى كيا تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 21
گيتى كارگر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 23
فاطمه صادقى چورسى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 57
حسين قهرمان زاده انيق ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 49
ياسمن ميرزازاده سراجه لو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 36
آيدا لطف الهى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 47
مهنا ارجمند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 6سال کانونی 94
امير رضا رخشان پور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 47
شاهين بابائيان امينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 41
نسرين حسين زاد منيع تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 33
رسا خسروفر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 42
زهرا جاويدنيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 47
سيده زهرا سيدشريفى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 30
ليلا اسداللهى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 29
نيلوفر رنجگران تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 47
فرشته زاهد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 15
هادى عبدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 8سال کانونی 147
كيميا پور عباس خيرالدين تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 23
الهام ديارى ریاضی روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 57
مرتضى آذرى النجق تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 42
رامين آهنگر سيروس تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 10
محمد رضا رشيدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 43
مهدى قوسى اسكويى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 48
آيلار صلاحى خلجان انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 46
على جبرئيل زاده كامبلاش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 46
پريا نهل تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 35
مجتبى آذرى النجق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 2سال کانونی 41
محمدرضا وطن خواه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 66
احسان اسلامى شفيق ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 38
محمد شعبانپور انسانی حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 30
صبا صادقى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 3سال کانونی 28
مهديه زرعى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 74
مريم كريمى قلعه لر انسانی روانشناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
خزر رئيس نيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 59
حسين راشدى ملكى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 40
مهسا كريمى آذر تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 30
فائزه نبوى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 78
زهرا غفارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 35
اميد زلفى آقبلاغ انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
حسام نورالهى حكم آباد تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال کانونی 63
حانيه ولى زاده صمصام كندى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 55
الهام ميعادى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 43
فاطمه مقدمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 12
نسا محمودى هنر موزه -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 19
مهدى فيروزفر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
فرهاد پوربابا تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 34
سيده صبا بلورى ابراهيمى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 62
شميم رئيسى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 54
سپيده كاركن شايان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گناباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 37
نسيم كمالى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 41
آرش فكور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 38
حجت محمدنژاد داريانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 57
نيما محمدى دلالى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 37
اميد اصغرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 2سال کانونی 35
محمد فرهادى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 76
محمد هاشم پوردوريق تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 44
سيد فراز قائمى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 38
مهسا اسعدى زاده آذر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 10
شهاب الدين هاتفى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 7
سودا دلدوزى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
مهيار نصابى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 68
ميرمهدى مجيدآذر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 49
نگين نفاط آذرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
مائده آدى بگ ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
سينا مبسم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 59
بهزاد رحمانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
سارا منيرى نيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 87
سودا سليمانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 29
غزال خليلى اروميه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 36
على عباس نژاد خليلى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 41
روح اله نجفى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 5سال کانونی 76
حنانه غالب سردرودى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 110
اسماء رحيمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
محمد شامى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 45
نگين هاديلو تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 23
محمدرضا سواران شاهمرسى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 57
الهام جنگى شهر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 78
الهه شكرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 55
پرى مقدم يگانه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 70
آرزو مداح تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 11
آنيتا بصيرى ملكى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 58
هانيه مرادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 23
مسعود عليزاده گوهريون تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 20
على انصارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 11
صبا حقى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 46
نسترن باقروندى فرخاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 40
رويا رحيمى اصل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال کانونی 112
اميرسالار بربند تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 40
پويا ناصحى نژاد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 36
سيدآيدين رضوى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 50
حسام شهابى فرد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
سيده ندا بهيجى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 29
معين نجفى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 7سال کانونی 89
بيتا عبدالهى سفلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 59
ناصر لطفعلى زاده قره چايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 55
امير هنرمند علمدارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 72
سمانه صمديان نيازمند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 23
سينا احمدى اصل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
مائده اعلائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 47
فاطمه خليل زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29
على يوسفى پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 71
مهسا رمضانى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 40
امين بهراد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 91
مجتبى گلى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 41
محمد سليمى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 46
مديا مظفرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 20
محمدامين شمس نيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 66
نيما خانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 5
حسام الدين رضيلو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 37
هادى مختارى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
نيلوفر سليمانى علمدارى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 32
مسعود وثوقى حمزه خانلو تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 12
سحر نادرى اصل تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 41
دنيا كريم پور خامنه تجربی زيست فناوري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 41
پريناز فيضى زنگبار تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 47
سحر نورى انسانی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20
كوثر روف صائب انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
سميه رستمى نوشهر تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 37
امير زمان زاده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 42
كسرى خرسند كاظمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
على اعلاباف يوسفى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 20
سارا فتحى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 37
سارا برانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 32
بابك ابراهيمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 34
آنيتا ريحانى فرد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 53
سحر معرفت چلان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 84
امير احسان چارلنگ بختيارى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
ابوالفضل خاكزاد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 18
مهدى رسولى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
ليلا برانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
الهه رستمى ملكى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 64
سينا ابوالقاسمى فخرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 16
زهرا حسين پور تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 25
كوثر فرهودى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
مهسا ابراهيمى باويل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 6سال کانونی 112
بتول اعمازاده سراى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 58
نگار قاسمى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
محمد شبسترى خيابانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 41
معصومه شمسى اسفنجانى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25
آيدا جهان ارا انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 7
مهران كريم پور خامنه ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال کانونی 27
بابك سديد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
پريا اشك ريز تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
مهتاب آذرى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 39
ندا زارع انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 25
سامان اقدمى باهر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 49
عرفان خليل وندى قدسيان انسانی حقوق -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 17
زهرا جاويد پور انسانی روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 15
مهسا حيدرى فر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 24
الهام السادات طباطبايى نژاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 30
كوثر نيكبخت گاوگانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 31
نسترن شاهى گبلو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 59
على احمدى صولت آباد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
مريم هشامى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 43
وحيد بايرامى جهانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 32
سجاد حاتم زاده يخفروزان انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم پرديس علامه اميني - تبريز 1سال کانونی 15
مرتضى اصغرزاده سخاوت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 25
فاطمه موسى آذرى هريس تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز 5سال کانونی 75
رقيه نورى زاده كندرود انسانی روانشناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 34
پارسا دادخواه ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
مهتاب امير سام كيش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 91
مهران قلى پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 73
سودا يزدان پناهى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اروميه 5سال کانونی 40
مهدى جنگى انسانی حقوق -دانشگاه مراغه-نوبت دوم دانشگاه مراغه 1سال کانونی 17
نگين ثاقب اصل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 58
مهديه اسدپورسنگين تجربی دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم پرديس نسيبه - تهران 2سال کانونی 29
آرزو مددى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 79
ميلاد صيادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 41
مهدى عيسى زاده تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
سيدمهدى سيدعظيمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 31
پريا گلگون ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 51
مريم غياثوند تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 38
فرناز اسعدى زاده آذر تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 10
نسيم احمدزاده تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 24
متين احمدلوى داراب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 2سال کانونی 6
فاطمه كوسه لو تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 4سال کانونی 69
سپيده خليل پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 69
عطا بيضائى اسوئى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 43
نيما شعارى نژاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 34
حامد آقا بالازاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 43
على محمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 19
شبنم اسدپور انسانی روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 44
فائزه هاشمى نصرت آباد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 34
سينا برآور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 34
نازنين رستمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 52
مصطفى چنارى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 27
سپيده اعرابى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
نرگس منفرد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 47
نسرين ترابى اسكندانى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
آسيه نژادى خلجانى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
ثريا منثورى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 4سال کانونی 49
الناز مداحى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 5سال کانونی 83
فاطمه شريف زاده انسانی روانشناسي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 17
ميلاد يارى حاج عطالو انسانی حقوق -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 28
سلوا امينى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 13
محمدامين حاجى پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 12
شهربانو جدايى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 62
امير ثروتى اصل ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 3سال کانونی 40
آيدا حاجى بنابى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 13
مهدى شريفى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان-تربيت معلم پرديس شهيد مقصودي - همدان 1سال کانونی 13
ثمينه محمدزاده عباچى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 31
صبا نعيمى كوزه كنان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 23
ليلا زمانلو تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 30
مهسا رحيمى مقدم انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
عطا پلمه زبان تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-تربيت معلم پرديس شهيد بهشتي - زنجان 1سال کانونی 17
مسعود كاويان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 48
مينا خادم تبريزى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 10
عسل زنگبارى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 17
مريم اكبرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 56
نگين محبوبى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 37
نرمين غفاريان قاضى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 51
مهديه صدقى شهرك ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 24
ثمين مطلب زاده تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 4سال کانونی 46
اميررضا رفعت طالبى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
مرتضى خدادوست انسانی مديريت -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال کانونی 17
كوثر بگتاشى بكتاش تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 4سال کانونی 43
روزبه احتشامى فر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
مهسا كاظمى پور خبازى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 34
مهدى مجاور كهنموئى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
لاله اويسى اسكوئى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 15
سارا پاغوش تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 65
مبين خشتى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 49
الهام فرهنگى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي سمنان 7سال کانونی 91
صباسادات جوادى‌ديبازر تجربی روانشناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 8سال کانونی 105
امين فريدى عباس آباد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 13
انيس گنج پور ثالث تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 29
فرشته زهره بخشايش انسانی سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
اصلان محبوب محمود عليلو تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 39
هانيه استاداكبرى آذر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال کانونی 26
زهرا رزمى تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم دانشگاه اروميه 3سال کانونی 48
فاطمه اصغريان القلنديس تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 6سال کانونی 108
عاطفه ميرزاده زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 30
محمدرضا ملكى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 28
محمدرضا بهاور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 67
فاطمه عدلى لاله انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 26
محمد مهركار تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 42
سيدصادق موسويان هيق تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 42
فرناز اسدلو تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 16
زهرا معمارزاده خويى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 54
صدف درخشى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 39
زهرا بصيرى هيق نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 36
ليلا زرين داش آتان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 26
فاطمه سلطان محمدى تجربی روانشناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
اكبر گلشن كلوانق تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 56
كيوان همت وند تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 25
سميرا عابدى سقين سرا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 27
ميلاد شريفى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 21
مهدى شاهى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
احسان برزگر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 48
مريم فرشباف شكيب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 33
شبنم صفرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 29
على ايرانپور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 20
احسان ميرزائى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
آرمينه دلجوان قدرتى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 6سال کانونی 49
شبنم رنجگران تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 46
على سعيدمنير ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
مبين مويد تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 40
اميرحسين تقى زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 47
پريسا حسن زاده قلى بگلو كدخدا انسانی روانشناسي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم دانشگاه مراغه 2سال کانونی 41
محمد رنجبر عصرى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
كيوان قاسمى چرورى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 19
سينا قدسى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
حامد اكبريان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 47
ساينا رحيمى ميلانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 28
امير كعبه سقين سرا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 38
فائزه موحد تجربی روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 6
سعيد قلى وند ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 42
هادى محمدپور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
آرمان مسندى شيرازى نژاد تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 5سال کانونی 61
محمدامين ملارسولى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 41
مهسا دست برهان تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
اسما ملك پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 46
محمد عظيمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
عليرضا حق كيش تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 49
صبا ميرزاحسينى باروق ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25
سئودا بيجان سعدآباد انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
آبتين صديق محمدنيا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
بهزاد بهراميان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 51
اميد هريسچى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي مجازي فاران مهردانش -تهران-مجازي موسسه غير انتفاعي مجازي فاران - تهران 3سال کانونی 32
مهدى رضائى بشير ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
مهديه فنائى ديزج تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
على غفارى دولت آبادى ریاضی دبيري رياضي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم پرديس علامه اميني - تبريز 1سال کانونی 22
سودا بهنام تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 29
امير فرسيو تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 5
ابوالفضل قادرى پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
هديه فربختى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
نازيلا پورآقا زبان زبان فرانسه -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
سمانه دولتخواه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 24
سميه فرهنگ ديزج انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
فاطمه شوريده سرى انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
فاطمه اوانسرلو اندريان تجربی مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 67
ليلا دل افروز ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 13
سميرا كفيلى اسكوئى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 30
فائزه ابراهيمى صدر تجربی روانشناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
اسما اميرى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 35
سيمين حسينى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 44
صبا ليثى آذر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 31
ميلاد بهنيافر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 8
زهرا شهپر تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 15
مهدى محمدپور كارگر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
هادى گودرز حق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
رقيه همراهى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 11
حسين وحدت تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال کانونی 120
آيدين فره وش تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 43
امير عبدالله زاده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 36
كوثر كوچرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
فاطمه افتخارى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 33
على چراغى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
محدثه نيك سرشت بارنجى نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 39
مائده ميرزاده انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 4سال کانونی 65
مهران اسمعيلى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 33
مهسا مسعود ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
نازنين صباحى خسروشاهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 47
صبا كاظميان تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 4سال کانونی 55
امين محمود زاده تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
آرش شهلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
يسرا واعظ قراملكى تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 4سال کانونی 52
حنانه كفشخواه مقدم انسانی علوم سياسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 15
سيدفرزين مبين تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 45
يوسف عبداله پور سالارى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 13
اميررضا صولتى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 5
سپيده اسدى آيدين لو تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
اكرم بهادرى اسفنجانى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
سجاد رحيمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 46
مهسا شكرزاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
شيوا يزدانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
سيد حسين عالى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
شيوا نويدقاضى جهانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 10
كوثر ملك پور تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 14
سمن مرادزاده انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
احسان اسماعيلى گاوگانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 5سال کانونی 48
امير كاظم زاد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
رويا باطنى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 9
على اميرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 42
الهام مجنونلو اندريان انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25
نازنين بهجتى پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 4سال کانونی 70
مجتبى شقاقى تركدارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 24
على سياح ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
ياشار محمودى سردرودى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
هما فهيمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 18
فاطمه نسجى زاد انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
مهرداد دهخدا تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 1سال کانونی 10
ام البنين عيوض زاده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 12
پويا رنجبرى قاضى جهانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
ميلاد مهدوى مقدم ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 17
آيلار رزق جوى سعيدآباد انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
فرانك رسولپور فرزين تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 57
محسن بقائى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
سلوا سنگستانى سردرودى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 42
انيس سالك رنج كش تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 60
مليكا قليزاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) 2سال کانونی 30
سپيده عبدالعظيم زاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 54
سيده نفيسه مرتضوى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
سيد على صدرى جهانشاهى ریاضی مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 38
مرتضى محمدزاده دريانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 44
صبا يكى تا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
حسام راستگار حسين زادگان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 34
پريزاد اعظمى ميران تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 36
افرا روشنى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
محمدرضا سپهرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 37
على افكارى هفدران تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال کانونی 53
سينا لاهيجانى افخم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 11
سودا غروبى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 9
اسرا مركزى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 23
مهدى مطلبى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 36
عطا جمع آورى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
آرمان فربودى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
فرشته نقدى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 30
نگين مهدى زاده قراخانلو انسانی سنجش ازدوروسيستم اطلاعات جغرافيايي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
طناز رفيعى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 4سال کانونی 29
شيرين نصرتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 26
يسنا صالحى آذرى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 28
اليار پورعبدالله دبزجى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
فاطمه على زاد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 32
وحيد پرتوى ميران تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 7سال کانونی 83
مهدى كاردان قراملكى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
فاطمه خان محمدى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز 3سال کانونی 50
سالار فصيحى آقبلاغ هنر مرمت اثارتاريخي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 12
شيما غفارى اصل تجربی روانشناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
سامان افخم جاويد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 35
حسين عليزاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 37
عليرضا مختارى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
مريم صغيرى تجربی روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 16
شبنم پذيرش انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
رقيه خزانى خواجه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 33
مريم كرار ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 22
نفيسه كوهستانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 19
سيدمجتبى مجاهدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
سبا غفاريان قهوه چى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 42
امين پژوهنده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
فاطمه توكلى تجربی زيست فناوري -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 40
الهه محمودى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 18
زهرا حدادى فام تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 41
حنانه فياض مقدم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25
على رنجبر تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29
مهسا ژرفى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 35
على جابرى زمهرير ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 47
فاطمه درستى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 33
فاطمه صادقى سعيد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 35
صنم قائمى عنصرودى انسانی فلسفه -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
سجاد پوراسد شتربانى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 48
نيلوفر قائمى سردرودى تجربی روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 36
نسيم فضلى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 25
رسا ميرزاآقاسى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 4سال کانونی 26
شبنم نهانى تجربی روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 21
سجاد پورعبدااله ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29
رضا اباذزى كلجاهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 40
سودا اسد پور انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
زهرا برازنده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 8سال کانونی 113
سيده نازلى فريد مهاجر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
صبا باقريان خسروشاهى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 59
ابوالفضل جهانى باشيز تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 44
عطا نوبهار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 32
بهنام حسن بيگى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 21
سعيد نصيرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 81
على رضا فرجپوراندبيلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 18
زهرا پوررضا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 27
نازيلا قره آغاجلو تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 73
مهدى جدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 3سال کانونی 34
سويل محمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 43
سينا شهرى مجارشين ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 22
امير سالار توضيحى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 65
سروين عليزاد شهير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 18
فريبا رزقى نگارستان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 30
محمدرضا قنبرى متين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
رضا آژير تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 47
ساناز قربان زاده انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 5
معصومه سپهبد انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
پونه پاشائى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 14
ميلاد رنجبر اصل تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 12
على ستارزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29
اميررضا قوامى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 9
مهدى قلى پور بلوردى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 31
ماندانا عماد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 42
مرجان عبداله زاده ايلخچى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 6سال کانونی 73
افسون اكرمى سقين سرا تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 48
امين سلطانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 63
فرزانه منظرى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 39
رامين بابازاده ديزج ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 9سال کانونی 114
رويا پوررضا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 20
امين داداش زاده تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران-تربيت معلم پرديس شهيد چمران - تهران 4سال کانونی 59
هانيه احمدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 48
على تبريزى فر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 56
ثنا صالح پور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 5سال کانونی 76
فاطمه اكبرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 16
محمدرضا تارمحمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 41
پريا ناصحى نژاد تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال کانونی 36
دنيز فرزين مقدم تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 24
زهرا اصل نژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 28
سميرا حياتى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 45
شيوا كامرانى حامد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 23
نسترن محجل حكم آباد تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 25
رامين قيامى سردرود ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 18
على شجاع الساداتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
اميررضا جورابچى ابوالحسنى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 26
سيدعلى هاشمى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 6
هادى كبيراقدم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 36
آرمين پاشاميلانى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 6سال کانونی 101
رعنا چوبينه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 16
فاطمه قهرمانى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز 1سال کانونی 11
طاها انتظارى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 10
طناز حسنى مقدم تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 36
عطا پورحسن تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 49
آرش صادقى امجدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 4سال کانونی 29
فاطمه فولادى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 70
فرزام ميرزاطيبى لاهيجى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 24
اسماء اديب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
فاطمه فكرى زاد باسمنج ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
على عاشقى نجار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
مهسا حسن زاده بهزاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 5سال کانونی 100
شيما زارعى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 16
سئودا راستگو اسكوئى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 42
ندا رحمت بارنجى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - تبريز 4سال کانونی 79
عاطفه سفيد دل صوفيانى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 17
زينب امانلو انسانی علوم تربيتي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 19
سيدعطاءاله افصحى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
مرجان رحيمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 3سال کانونی 53
غزال غيور وحدت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 17
مجتبى علمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 23
عطاءاله ميرزائى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
زهرا اسداللهى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 13
فرشته شادرو تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 40
فرزاد قديمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 13
منا صمصامى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
سپيده ناصرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 23
على رضائى نمرور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
رقيه نجفقلى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 33
مهسا محمد خانلو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 23
صبا رحيم پوركشكى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 21
سپيده خرازى كلجاهى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
شهره وردست باغميشه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 16
ميلاد ره گوى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 39
بهناز نوروز پور تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 26
منا حاجى فاضلى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 3سال کانونی 39
مهسا رستمى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 67
فاطمه فلاحى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 5سال کانونی 66
الهه صمدى وند ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 22
فائزه مسيبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 18
محمدحسين داوطلب آتش دل تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 20
فاطمه طالبى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال کانونی 74
حانيه كاردان حلوائى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 34
على رضائى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 57
صفا عابدنيك منش تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 16
بهراد امين احمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 4سال کانونی 37
سارا ناصرشريعت ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
سينا جبارپور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
اميررضا اكبرى وايقان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 18
ابوالفضل حسن پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 6
فاطمه شبانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 44
هاتف مشهدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 15
سارا كازرونى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 17
الهه مجد آبادى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 87
على لسانى شادباد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 13
الهه موسوى اقدم تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 17
فرشته زمانزاده قويدل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 16
مهدى بابالو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 9
فائزه شيرازى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 15
برهان پورطالبى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 41
سهيل نصيراوغلى خيابانى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 32
رضا خليل نژاد غازانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 30
عطا امين برنجى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
كيوان سهندى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5سال کانونی 51
محمدرضا مسلم مهروانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 10
ايرج صفرى زنوزق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 18
محمد زارعى قبادلو ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 23
مريم زينال نژاد ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 6
نگار ضابط انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 41
سينا اسماعيلى زينجناب ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 17
حانيه محمدزاده مديرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 31
احسان الوان ساز ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
ايمان خاموشى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 37
حانيه محتشمى پور تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 21
هانيه نهالى مقدم تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 42
ساناز فلاحى خشكناب ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 41
على عليزاده قهوه چى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
مرضيه آقائى چمن زمين ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 28
بيتا حسنى پاكزاد تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 22
اميد فرح پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 25
ميلاد مهاجر ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 38
سجاد نامورپورمطهرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 11
زهرا نصيرى كلاهى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
الهه ريحانى قزل احمد تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
مجتبى پناهو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 22
كاميار خديوى درخشان تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 20
مهتاب كريمى كارگر تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 14
على رضايى مولان تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 14
نسرين محجل حكم آباد تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 1سال کانونی 25
محمدحسن ناصر حداد ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 13
راميز جنت دوست ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 34
احسان باغبانى ابوطالبى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25
مهسا پيرشايان تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 19
الناز شيرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال کانونی 39
مينا هادى زاده تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 14
محسن فتحى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 50
پريا حسن سوادى صومعه تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 11
مهدى على زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 26
زهرا شكيب ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
الهام محرم زاده تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 31
آيدا ميرزائى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 4سال کانونی 49
آيدا جعفرپوربسطام تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 18
احمد رضا حامد يزدان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 33
مريم ستار نژادگلچين ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
پريناز افروز اسنجان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 36
على بيرقى كور عباسلو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
منيرالسادات پسته اى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 57
ليلا عبدل زاده انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 32
يوسف محمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 38
مهديه صولت حسين آباد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
سولماز صديقى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 23
فاطمه اسلامى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال کانونی 58
زهرا بى چيز تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 17
اميررضا اميراللهى جمالى ریاضی فيزيك -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 8
آيدين گل اوغلى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 49
فائزه خفافى آذر تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 20
مهرداد محمد عليپور تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 19
امين عطار تقى نيا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 23
كيارش لطفى پورنسودى ور ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 22
محمدرضا پناهى پور كندرود ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 10
محمد صفاييان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 8
سهيلا عبدالهى نگارستان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 19
حسين على دايى شريف ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 17
كيميا احمدى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 52
امين شفائيه ریاضی فيزيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 44
سحر اسماعيلى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 23
مصطفى چام ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
مريم لطفى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 51
نيما غفارى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 38
مهسا خيرى استيار انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 37
صدرا ضيائى لاله ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 40
سحر جبارى قراملكى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 38
سالار جعفرى بهتاش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 10
حامد بيرامى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 11
شيرين هنرمنداصل تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 39
فرشته اسدى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 31
شادى ساكن پور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
عارف خدايى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 6
محمد اسماعيلى الوانق تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 51
سالار حسنى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال کانونی 54
ساناز مجيدى وافق تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
محمدرضا بابائى خوينرود ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 21
صبا امير صدقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 45
مهدى پوراحمدى ریاضی فيزيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
بيتا آيرملو تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 4سال کانونی 44
ليلا هاشمى نژاد تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 27
حنانه طايفه يونسى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
بهزاد جلالى آقبالاغ تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
مهسا مهديزاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده) 5سال کانونی 75
ايل يار نظرى خانميرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 56
الهه رادمهر تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 15
سحر باقرپور كاسب ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 59
عرفان اصغرى فسقنديس ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
مجيد نجارپور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
على اشرفى اصيل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 25
اسماء سيدمدنى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 7
امين جليلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 36
مارال ابراهيم زاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 2سال کانونی 20
پويا حسين پور تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 5سال کانونی 93
محدثه غفاريان قهوه چى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال کانونی 59
شادى عطازاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 60
شيرين هدايتى نژاد سرخاب ریاضی فيزيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 20
زهرا صادقى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز 2سال کانونی 35
سالار خورشيد قدس ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال کانونی 16
پريسا اللهى حاجى پيرلو تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 31
ائلناز سلمانى جوان تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 26
سارا فرشباف انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
سيد يوسف هاشمى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
اسما تجلى نوبرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 4سال کانونی 60
آرش زراعت دوست ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 39
سارا غفاريان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 8سال کانونی 148
رقيه رحيمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
آرمين برزين تند ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 26
منير ملك زاده سارى ياريقان تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 5سال کانونی 101
عليرضا حمدالهى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 21
رژين احمدزاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 37
ميلاد فروتن تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 11
حمىد محمد جعفرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 13
نسترن خوش نواز تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
الهه طالعى باشكند ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 34
ميركريم ابوطالبى زنوز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 34
نازنين كرمعلى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال کانونی 59
پوريا واحدى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
الهام شفيعى اسكوئى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 66
سئودا حضرتى آقجه قشلاق تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 4سال کانونی 54
سپيده نوظهور حكم آبادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 7
دنيز رسولى جامبرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
كلثوم هادى اصل سراى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 11
صبا سيف الله زاده تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 18
عطيه درخشان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
هادى تيمورى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 40
امير رنجبر الوار تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 8سال کانونی 86
مهسا خاكپور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 11
هاله ارجمند ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 3سال کانونی 24
حديث گوگانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 20
حسام نجارى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
آتنا تازه دل تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 25
سمانه يوسفى عدل سعد آباد تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 34
حسين وفاجو تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 15
سهند طاهرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 8سال کانونی 107
آرزو صفدرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
الهام محرم زاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 19
شقايق چمنى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 15
زينب پور زينى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
ندا غريب گون ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 8
الهام بقائى دلجوان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 10
پارسا منتظر صاحب ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
آيدا رضازاده تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
آيسان روحى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 25
كيميا عباسپور ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 27
وفا صولتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال کانونی 9
رومينا حسن زاده برهانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
اسما عليزاده ميوه فروش ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 22
احسان اقدسى نصرتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 26
حامد شمعى خسروشاهى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 24
ثنا نوع پرور تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 20
پدرام قادرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 27
فائزه بنى نصرت تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 20
عطا محمدزاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
مهسا اوستان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 22
ميرنيما تاج الدينى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 60
عاطفه نقى زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 16
محمد احمدپور حورمغان تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 24
محمدمهدى عارفى كيا تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 5سال کانونی 48
ليلا احمدپور تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 12
سارا كارى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 2سال کانونی 23
نيلوفر اسدى زكى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 34
زهرا باقر پور آذريان انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 7
يلدا تارپودى باهرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 39
عاطفه هژبرى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
زهرا جليل نيا ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
نگين ابراهيمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 28
مصطفى خدائى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 47
ثمين عليخان فام انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
سجاد بهارى گلى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 17
مائده عبادى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 26
سينا اولادغفارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 6سال کانونی 73
نيكو نامى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 6سال کانونی 37
سولماز سرخس اسبقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 29
سيدامير جواد پيمان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 9
عليرضا وطن دوست زرنق ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال کانونی 5
سلوا عرب پور جوادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 19
امين قنبرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 1سال کانونی 13
سهيلا فرهادى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 21
امين حميديان وش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 10
ريحانه ولى زاده فردين تجربی روانشناسي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم دانشگاه مراغه 2سال کانونی 18
سها صادقيان ليلان تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 39
سيده الهه پورميررضا تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
شايسته جباروند بهروز تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 37
مهسا رمضانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 29
على غفارنژادپرتو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 2سال کانونی 25
مهديه باقرزاده تجربی زيست فناوري -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 31
رويا دهقانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 16
سالار ولى زاد فردين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 31
مهرداد آشوبار تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 13
فرنوش جاودانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 10
فرشاد شالفروش ریاضی مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
حجت اله محمدخانلو ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال کانونی 25
الهام آقاجان پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 35
امين بنى محمد شتربانى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 5سال کانونی 55
فرهاد كسبى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 8
على پوررجب مياندوآب ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 25
على قائمى قراملكى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 18
آرمين مجدقراملكى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 3سال کانونی 42
اميررضا شايسته منش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 29
نسيم امام دوست تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 1سال کانونی 16
محسن بقاء جاه ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29
بيتا آستن ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 17
سعيد مظهر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 10
سنا حضرت زاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 43
فاطمه الهوردى زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
رعنا محمدى اصل ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
ميرمهدى درياباز ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 2سال کانونی 23
سالار پرده دار بناب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 8
فرنام رضائيان ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 14
احسان نوظهورى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 46
زهرا محمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 20
هيلا صالح زينالى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 21
آرين ديباور ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال کانونی 7
نويد ناپليون كر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 15
فتى سيفدارالانق ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 7
هامون سروشان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 2سال کانونی 32
نسرين باقريهرزنقى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
نسرين پروين كويج ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
امين مصرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 14
نسيم كارگر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 24
محمد نظرى بهروز ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 25
ماريه عارفى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 8
الناز امان الهى مقصودلو ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 50
حديثه نجفشاهى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 19
مريم عبائى كوچه باغ ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 24
محمد محمدى سراجه لو ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 36
محمدامين حساس ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 3سال کانونی 51
ميرنيما روان بخش كلجاهى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال کانونی 17
على صديق پور متنق ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 25
هانيه درهمى فتح آباد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 15
محمود پاى بند ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 23
ثنا زرگرى صمدنژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 17
هادى يعقوبى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
رقيه احمدى مينق انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 5سال کانونی 85
سعيد وظيفه دوست تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 2سال کانونی 24
زهرا هاشم پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 82
مهران احمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 10
فرهاد ذاكر قراملكى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم پرديس علامه اميني - تبريز 1سال کانونی 14
كسرى موسيقى چى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 50
بهاره شاه محمدفريد تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 20
على اكبر خنداخند ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 17
امين فرزامى كيا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 14
سماء رادبين تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
سينا شير كش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال کانونی 13
زهرا آجرپز سعيد تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 75
بهاره اوچى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 45
ندا شمس وحدتى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 35
ليلا طاهرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
فرشاد عادلى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 23
زهرا قاسم زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 6
مهسا فاكرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 34
سيده سحر قايم مقام هزاوهء تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 15
بهراد فيضاب زبرلو تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 1سال کانونی 22
سميه رضائى اقدم ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 21
صبا حسن بگلوى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 26
مريم رسول زاده تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
سارا سردارملى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 4سال کانونی 64
ناديا عليپور شهير ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 27
حنانه كريمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
مهتاب رضوى نژاد اهرى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 7
ساناز رضا پور مهين ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 12
مهدى اكبرى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم پرديس علامه اميني - تبريز 2سال کانونی 31
رقيه فرجى اردشير ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
شراره خاوندكارى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 40
مهشيد اكبرى مينق ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 27
پرديس پيرى ديزجى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 11
رقيه مصطفى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 16
مهسا هاشم زاده دورى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 44
ريحانه راثى زاده تجربی زمين شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
مهدى قشلاقى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 20
مهديه قهارى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
ندا على پوران لشكرشكن تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 25
على محمدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
فاطمه شفييق خلجان تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم دانشگاه مراغه 1سال کانونی 10
سجاد پورمحمدقهوه چى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 6
مهناز رفيعى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 31
ثنا رزاقى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 17
على شكرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 22
ايوب پاشابيگى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
صمد تقى نزاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 24
زهرا رنجبر تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 22
سهند خان محمدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 32
اميد ممى پور هوراند تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز-تربيت معلم پرديس علامه اميني - تبريز 1سال کانونی 14
محمدحسين اكبرى ناصر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 19
حانيه نهاله ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 28
ميلاد بيابانى خلجان ریاضی روانشناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 6
حميدرضا داداشى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 30
نيلوفر جودى چوان تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 2سال کانونی 24
حسين مهديزاده فر ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 10
رقيه محمدپور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 24
آيسن فرحناك ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 4سال کانونی 27
فرناز مردآذربهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 22
ثمين گلزار تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 47
على بابا جانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 12
محمدعلى نجارى مزرعه ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال کانونی 15
زهرا على پور احمدآباد تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
مينا رضايى عظيم تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 31
آيتك جديرى تلسچيان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 18
زهرا مهتدى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 13
مهديه وثوق زاده تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 41
اميررضا رزمجو ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 2سال کانونی 34
محمد خراط حق شناس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 13
سمانه ساعى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 7
سيده شادى هاشمى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 21
آرزو سليمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 49
حامد آقابالائى رهور ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 2سال کانونی 13
سئودا رسوليان تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 2سال کانونی 25
امين ميرزايى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 3سال کانونی 38
ناردين حق اليقين ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 4سال کانونی 24
هما شيخ لويى بناب انسانی الهيات ومعارف اسلامي -تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
مهديه احمدلو ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 19
فريد صادقى قاضى جهانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 26
اميررضا يوسفى مغامير ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال کانونی 10
رامين زارعى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 13
هما فولادوند ریاضی شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 4سال کانونی 50
آيدا اسدى غازانى انسانی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 37
مجتبى رجب زاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 6
مجيد آدمى فتح آباد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 5
ياسمين قاسمى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 23
احسان مسگرى برابى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 18
ندا حسين پور تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 8
الهه جعفرنژاد مقدم ازبك تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 14
رضا بهكام تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 5سال کانونی 60
پريسا ملكى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
نيما پاشائى شيراز ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 18
غلام رضا فانيد تجربی زيست فناوري -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 20
فرشته اميدوار ریاضی فيزيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 49
على سرعتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 21
حانيه بهبهانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 3سال کانونی 52
ناديا جديرى رجائى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 32
پريوش دلاور ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 29
سبحان مرادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 38
ميرياسين حسينى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
عماد ملكى تبريزى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال کانونی 9
شبنم فتحى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 26
فاطمه كاظمى سراسكان ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 12
حسين محمد خانلو تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 2سال کانونی 24
فرشته محمدى امناب تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 5سال کانونی 76
فاطمه تارويردى زاده خوجين ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 16
مهسا كياور تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
اميرحسين حسنى كردلقان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 14
فرزانه عبداله زاده بينا ریاضی روانشناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
سحر قلى زاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 23
شيدا زارع نهندى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 5سال کانونی 28
بيتا مميزى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 6سال کانونی 82
ميلاد قلى پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 3سال کانونی 33
زهرا شهبازى متنق تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
رقيه پور جعفرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 19
الميرا حسينقلى زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 21
مهدى عباسى سرخه كاوى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
نگين زاكرى ماركانى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 4سال کانونی 32
سالار عرفان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 4سال کانونی 54
على جهانگيرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 18
ميراحسان مصلحى ميلانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 13
سيمين گنجه اى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 9
حميد مسعودفر ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 24
فراز رنجبرى ریاضی مكاترونيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) 1سال کانونی 15
شيما روشنى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 5
پريسا قومى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 26
اميررضا پرويش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 11
سينا نودل حكم آبادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 6
فواد اصل فكور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 13
محمدرضا آقازاده بارنجى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
صبا رضائى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 39
سيدعطا موسوى نيا ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 22
پگاه كريم پور خامنه تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم دانشگاه مراغه 1سال کانونی 14
رقيه على ويردى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 44
محمد پورفتحى اصل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 2سال کانونی 40
عارفه رهبرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 15
نسرين ناصرى نيا تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 38
آيلار همتى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 25
امير سلمان پور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 42
احسان عليزاده ديزج ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
زهرا ابراهيمى راد ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 25
على مشمول تكمه داش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال کانونی 21
كيميا رستمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
سيامك بخشعلى پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال کانونی 12
حسين پورخيرالله تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 2سال کانونی 13
نيما شيخى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 12
لاله برهان رشيدى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه