پلدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر پلدشت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ميلاد حسن زاده انسانی حقوق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 10
فهيمه عبدالهى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
مريم على پور انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
سهيلا على پور انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 26
كامران مروئى ميلان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 28
ارسلان مروئى ميلان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 14
سعيد كريم زاده انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
سميرا تقى زاده انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 25
سيده لاله شجاعى پورناكى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب) 3سال کانونی 52
عزيزه بروكى ميلان تجربی بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 5
ميلاد مروئى ميلان تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 27