تكاب

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر تكاب

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سحر گرامى هنر موزه -مركزاموزش عالي ميراث فرهنگي -سازمان ميراث فرهنگي-روزانه مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي 4سال کانونی 51
محسن حياتى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 4سال کانونی 65
سارا بهارى سبيل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 80
سارا سليم خانزاده ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 45
امير حسين زارعى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 29
توحيد نعمتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 15
زهرا اسدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 33
پويا اميرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 21
اعظم محمدى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 42
منوچهر اميدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 42
ابراهيم امامى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 19
محمد رضا نجات ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 2سال کانونی 32
هستى انصارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال کانونی 93
مينا زارعى باد محمود تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 29
جواد مراديان ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 2سال کانونی 22
محمدهادى عليائى قينر جه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 39
مهدى بقائى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 35
رضا قسمتى قوشه بلاغ انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 30
سيد مسعود سيدى امين آباد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 29
زهرا رحمتى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 48
رقيه ملكى اسد كندى تجربی روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 6سال کانونی 95
فردين مصلحى تكانتپه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 54
جمال بهارى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 19
نسترن كبكى نبى كندى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 45
مريم يارمرادى قولدره ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 19
كوثر روحى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 2سال کانونی 20
رضا شفيعى داشبلاغ تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 1سال کانونی 19
امير الهيارى حسن آباد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 37
زهرا وطن خواه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 35
امير رضا رضايى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 22
فرشيد قربانى تپه بر تجربی اعضاي مصنوعي -موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران-روزانه موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران 2سال کانونی 30
مهر انگيز جدى فلاح تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 40
طاهره حامدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 4سال کانونی 37
سوسن محمد خواه گزدرق تجربی روانشناسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 20
رضا رشيدى قره عمر انسانی مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 13
محمد حسن معصومى اغول بيگ تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
محمد جواد قليزاده تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 48
نيما يزدان پور نبى كندى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 27
اذر صوفى قوجه تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 41
هستى اخوان اوغول بيك ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 9
سينا سنندجى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 32
پيمان كريمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 2سال کانونی 32
فائزه عبدى دلدلبلاغى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 9
فاطمه چراغى زره شوران تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 18
نيره لطفى تجربی شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 13
كيهان بحرى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 8
آرزو جلالى فرد تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
مريم بحرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 8
شيما سعيدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 6سال کانونی 88
ابراهيم نوروزيان ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 11
سيده فرحناز هاشمى جهار طاق انسانی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل كرمانشاه) 2سال کانونی 29
محسن كريمى حسن آباد انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 8
فاطمه نظرى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 14
عاطفه فيضى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 31
سمانه كوهى قلعه جق تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي سراب-روزانه دانشكده علوم پزشكي سراب 2سال کانونی 38
سميرا سنندجى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 2سال کانونی 34
زهرا برخوردارى دور باش تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 48
سيد على اصغر حسينى قلعه جق تجربی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل سبزوار) 2سال کانونی 18
اميد باقرى تجربی زمين شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 20
رسول خيرى تماى انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي روزبه - زنجان 1سال کانونی 16
شيوا رحيمى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 17
حسين بختكى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 17
رقيه نورى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 2سال کانونی 17
مريم سليمانى قرخلو تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي روزبه - زنجان 4سال کانونی 40
فروغ محموديان تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل مياندواب) 2سال کانونی 37
نساء حجازى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي روزبه - زنجان 1سال کانونی 16
مصطفى جهانى دور باش تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي روزبه - زنجان 1سال کانونی 17