قره‌ضياءالدين

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر قره‌ضياءالدين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فاطمه مجتهدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 5سال کانونی 99
محمود رستم زاده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 68
محدثه نامدار تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اروميه 3سال کانونی 45
حامد حسن زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 5سال کانونی 95
مهدى حسن خانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 7سال کانونی 141
امير رضا حسين پور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 5سال کانونی 86
شقايق محمدى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 42
فهيمه جبارى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 14
مائده مهدى زاده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 61
زهرا خضرلو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 46
على نوروزى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 39
الميرا حبيب زاده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 48
زهرا ابراهيم زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 24
شبنم جوادپور تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 6
فردين دلائى ميلان انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 15
اسماء جعفرزاده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 20
افسانه عباس زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 5سال کانونی 72
سينا احمدى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 11
توحيد محمودزاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 1سال کانونی 15
سعيد ابراهيمى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 32
طيبه عباس نژاد بسطامى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 53
پرويز غريب زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 2سال کانونی 16
فاطمه فرهادى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 27
شكيلا خليل پور ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 63
رضا كريمى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 21
مهدى اكبرى اصل تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل خوي) 1سال کانونی 19
رضا خادمى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
على خليل زاده انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مراغه-نوبت دوم دانشگاه مراغه 1سال کانونی 8
منيره قربانى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 20
سيمين دلايى ميلان تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال کانونی 60
سميه نصيرى قناتى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25
شيما خليل زاده اقدم تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 18
شقايق محمودى تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-نوبت دوم دانشگاه مراغه 1سال کانونی 21
سحر عليزاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 23
عطا كريمى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 23
هاجر آقازاده بيگجوانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 39