ماكو

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ماكو

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شيما حسين پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 74
رضا حاجى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 6سال کانونی 101
هاله عباسعلى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 78
الهه پورعبداله تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 2سال کانونی 44
مير سجاد خليل زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 77
ميلاد قربانپور انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - اروميه 1سال کانونی 19
فاطمه احمدى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 29
شاهين عبرت تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 44
نيما محمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 13
برديا اسماعيل پوربازرگانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 8سال کانونی 112
شهاب حسن نژاد انسانی حقوق -دانشگاه مراغه-نوبت دوم دانشگاه مراغه 2سال کانونی 34
مهسا معصوم زاده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 4سال کانونی 55
على حسين پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 35
رامين جلالى نژاد زبان زبان فرانسه -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 27
راضيه حسن زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 13
مبين مددى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 16
مژگان قادرى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
مهرداد محرم زاده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 17
سينا بيات تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم دانشگاه اروميه 4سال کانونی 70
حامد نجف قلى زاده ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 18
سيد وحيد سيد آقازاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 55
نرمين وليلو ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 55
پريسا احمدزاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1سال کانونی 14
نسيم اسماعيل زاده بازرگان تجربی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 37
حسين ابراهيمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس) 5سال کانونی 84
ريحان على پور اقدم انسانی جغرافياي سياسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 23
مهديه حسن پور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 13
جواد عبدالعلى پور تجربی حسابداري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 11
عليرضا رضاپور تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 32
نيما ميلان ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 46
محمد اروج زاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 12
حسن ارجمند تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 2سال کانونی 38
اولدوز رجب نژاد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال کانونی 47
كسرى آبخضر تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم دانشگاه اروميه 1سال کانونی 12
پژهان قادرى تجربی روانشناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 48
سجاد جليل زاده قره خاچ ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 43
مائده جليلى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 14
ريما ابراهيم پور گجوتى ریاضی فيزيك -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال کانونی 36
على اتابكى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل (محل تحصيل نمين) 1سال کانونی 10
محبوبه رضايى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 12
كيوان حيدرى آذر ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 11
سپهر محاط رزق ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 23
فاطمه محمدخواه تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 16
متين امين پور تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم دانشگاه اروميه 1سال کانونی 26
توحيد حبيبى رندى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علم و فن - اروميه 1سال کانونی 10
محمد حيدرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 2سال کانونی 37
نيكو محبعلى زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال کانونی 56
زينب اكبرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي خلخال-روزانه دانشکده علوم پزشکي خلخال 1سال کانونی 16
شيما حسنخانى تجربی شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 27
محمدرضا نظرعليزاده ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علم و فن - اروميه 1سال کانونی 10
پريا شهبازپور تجربی زيست شناسي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 18
عليرضا پزشك پور ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علم وفن -اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علم و فن - اروميه 1سال کانونی 8
مهدى معصوم زاده ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز 1سال کانونی 13
امين احمدزاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 7
رامين مختارى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر) 2سال کانونی 16
سودا رجب زاده تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 14
ندا صفرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه 1سال کانونی 9
رضا بايرام زاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه 2سال کانونی 23
الهه اصغرنژاد تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه 1سال کانونی 11
سارا پور شكور پناهى تجربی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 2سال کانونی 28
سينا اصغرزاده تجربی زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز 4سال کانونی 40