سلماس

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سلماس

ليلا اژدرى

ليلا اژدرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاطمه ميرزائى حبشى

فاطمه ميرزائى حبشى

عكاسي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
محمد پروينى

محمد پروينى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
مير سجاد ابوطالبى كهنه شهرى

مير سجاد ابوطالبى كهنه شهرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
رقيه نعمت جو

رقيه نعمت جو

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سمانه ايورى بروشقالان

سمانه ايورى بروشقالان

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محيا احمدپور

محيا احمدپور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسين متقى يالقوز آغاجى

حسين متقى يالقوز آغاجى

مهندسي معماري -دانشگاه تبريز-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
مهدى آزادمنش

مهدى آزادمنش

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
صبا عبدالعلى زاده

صبا عبدالعلى زاده

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نسرين فتح الهى

نسرين فتح الهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بابك شرافتمند كهنه شهرى

بابك شرافتمند كهنه شهرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
على كريمى بخشكندى

على كريمى بخشكندى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرزاد عيسى زاده جاندار

فرزاد عيسى زاده جاندار

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
حجت آقازاده حصارى

حجت آقازاده حصارى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

زبان
آرزو آقازاده گلعذانى

آرزو آقازاده گلعذانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محدثه تقى زاده قباق تپه

محدثه تقى زاده قباق تپه

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
افشين زينالى

افشين زينالى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شيما ببرنژاد قره قشلاقى

شيما ببرنژاد قره قشلاقى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فرزانه احرارى قره قشلاقى

فرزانه احرارى قره قشلاقى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سودا ساجدى فر

سودا ساجدى فر

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ثمين تبرك

ثمين تبرك

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسين حيدرزاده

حسين حيدرزاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
آيسان محمدى بالانجى

آيسان محمدى بالانجى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فاطمه محمدى

فاطمه محمدى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسين آخرتى

حسين آخرتى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آرزو ارشادى مندولكانى

آرزو ارشادى مندولكانى

علوم اجتماعي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حسام نوروزى مغانجوقى

حسام نوروزى مغانجوقى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ساناز صفرى

ساناز صفرى

زبان وادبيات اردو-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
فرناز صباغى

فرناز صباغى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پوريا كريمى باغچه جكى

پوريا كريمى باغچه جكى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
الهه برومند

الهه برومند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نساء عباس زاده آذر

نساء عباس زاده آذر

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پروانه رحيمى

پروانه رحيمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ابراهيم احمدعلى پور

ابراهيم احمدعلى پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
ميلاد شاكر

ميلاد شاكر

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زهرا حبيب زاده

زهرا حبيب زاده

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عاطفه نانوائى

عاطفه نانوائى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
فاطمه جعفرى

فاطمه جعفرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه-تربيت معلم

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ميلاد گل محمدى

ميلاد گل محمدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فرهود بهادرى

فرهود بهادرى

مهندسي برق -دانشگاه اروميه-روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
فاطمه مخانى صدقيانى

فاطمه مخانى صدقيانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كوثر ابراهيم زاده

كوثر ابراهيم زاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زكيه بداق زاده

زكيه بداق زاده

حقوق -دانشگاه شيراز-مجازي

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احسان شايسته

احسان شايسته

مهندسي مواد-دانشگاه مراغه-روزانه

8سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
حسين محبى

حسين محبى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صبا تاجيك

صبا تاجيك

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
زهرا پارسا

زهرا پارسا

جغرافياي سياسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
نسيم كارخواه

نسيم كارخواه

علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ثمين پورغنى

ثمين پورغنى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اروميه-روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
غزاله عباس نژاد

غزاله عباس نژاد

مديريت بازرگاني -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه ناجى

فاطمه ناجى

مهندسي مكانيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهنام شيخ كانلو

بهنام شيخ كانلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مريم سرتيپ

مريم سرتيپ

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيما جليل زاده

نيما جليل زاده

دامپزشكي -دانشگاه اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اميررضا فضل زاده

اميررضا فضل زاده

شيمي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سالار گيسوئى سلماسى

سالار گيسوئى سلماسى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زكيه نجفى

زكيه نجفى

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حسين محمدعلى تمر

حسين محمدعلى تمر

فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على الهوريردى زاده مغانجوق

على الهوريردى زاده مغانجوق

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عليرضا زارع

عليرضا زارع

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه اروميه-روزانه

6سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمد عبداله زاده

محمد عبداله زاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
امير يوسفى اصل

امير يوسفى اصل

زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهرى انيسى ميرآباد

مهرى انيسى ميرآباد

بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تبريز-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مسعود قناتى

مسعود قناتى

علوم اقتصادي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
قاسم حاجى زاده

قاسم حاجى زاده

شيمي -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سالار نيك روان

سالار نيك روان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شاهين نبى زاده

شاهين نبى زاده

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-مجازي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
افسانه جعفرى

افسانه جعفرى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عباس فرج پور

عباس فرج پور

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
منوچهر حسن نزاد

منوچهر حسن نزاد

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سما عبدالعلى زاده

سما عبدالعلى زاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي ميزان -تبريز-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ناصر اقدام

ناصر اقدام

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حامد داداشى

حامد داداشى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يوسف حاجى على پور

يوسف حاجى على پور

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي افاق -اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهرشاد ياقوتى

مهرشاد ياقوتى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فرهمند-لاريجان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فاطمه قانع كهنه شهرى

فاطمه قانع كهنه شهرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی