آران و بيدگل

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر آران و بيدگل


زينب حدادزاده نيرى

زينب حدادزاده نيرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عاطفه رزاقى زارع بيدگلى

عاطفه رزاقى زارع بيدگلى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
على حكيم زاده مقدم آرانى

على حكيم زاده مقدم آرانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
زينب اصيليان بيدگلى

زينب اصيليان بيدگلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

6سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
مريم سنجر آرانى

مريم سنجر آرانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
زهرا مومن زاده

زهرا مومن زاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه سادات حسينى زاده آرانى

فاطمه سادات حسينى زاده آرانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-تربيت معلم

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
زهرا دهقانى ارانى

زهرا دهقانى ارانى

روانشناسي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاطمه عالمى

فاطمه عالمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شكيبا شاكر آرانى

شكيبا شاكر آرانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
على جندقيان

على جندقيان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محبوبه باقرى

محبوبه باقرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حنانه صانعى فر

حنانه صانعى فر

شيمي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پريسا عباسى

پريسا عباسى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه قوام پور بيدگلى

فاطمه قوام پور بيدگلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
فاطمه آسوده آرانى

فاطمه آسوده آرانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فاطمه عليزاده

فاطمه عليزاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اكرم دهقانى نوش آبادى

اكرم دهقانى نوش آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فاطمه جمالى بيدگلى

فاطمه جمالى بيدگلى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مهدى انتخابى نوش آبادى

مهدى انتخابى نوش آبادى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهديه اسلامى بيدگلى

مهديه اسلامى بيدگلى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پرديس نوروزيان آرانى

پرديس نوروزيان آرانى

شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدجواد روحانى بيدگلى

محمدجواد روحانى بيدگلى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عاطفه نجاتى

عاطفه نجاتى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زهرا شاكر آرانى

زهرا شاكر آرانى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عليرضا صفاجو

عليرضا صفاجو

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
على رمضانى

على رمضانى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ليلا وشادى آرانى

ليلا وشادى آرانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سيد احمد ساجدين

سيد احمد ساجدين

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زينب سادات سعادتى نوش ابادى

زينب سادات سعادتى نوش ابادى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميرحسين يوسفيان آرانى

اميرحسين يوسفيان آرانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
الهام جعفرى نژاد

الهام جعفرى نژاد

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نرجس سادات كاظمى

نرجس سادات كاظمى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حسن چوپان بيدگلى

حسن چوپان بيدگلى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ابوالفضل رحيمى محمدابادى

ابوالفضل رحيمى محمدابادى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سوده مزروعى

سوده مزروعى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فاطمه حيدرى

فاطمه حيدرى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زهرا منصورى

زهرا منصورى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مليكا مدبرنژاد

مليكا مدبرنژاد

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مهدى منصورى

مهدى منصورى

شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ابوالفضل ميرزاپور نوش آبادى

ابوالفضل ميرزاپور نوش آبادى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صبا پولادسنج

صبا پولادسنج

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدرضا بهتوئى

محمدرضا بهتوئى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاطمه اكرميان آرانى

فاطمه اكرميان آرانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی