باغ بهادران

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر باغ بهادران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مينا باقرى هنر تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 8
مهدى صادقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 27
مريم صفرى انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 11
رضا كريميان كليشاد رخى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 25
مهدى احمديان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 6سال کانونی 91
امير حسين مختارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 20
سپيده مختارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 24
زهرا صفرى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 8
نسترن صفرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 35
مريم سادات موسوى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 21
راضيه شفيعى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 26
فاطمه رجبى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 26
مرضيه سماعى انسانی فلسفه -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 26
نصيبه ايزدى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 45
مرضيه جعفرى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
پويا پولادى تجربی اعضاي مصنوعي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 3سال کانونی 58
راحله حسن پور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 44
زهرا مختارى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 13
مهسا حسن زاده انسانی علوم سياسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 42
احمد امينى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 6
مريم جعفرى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
زهرا شمسى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
فاطمه صالحى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 20
روح اله اميرى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 6
راضيه بهزادى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 64
غزاله بهادران ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) 2سال کانونی 19
مرضيه كاويانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
زهرا قهرمانى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 23
الهام بابايى انسانی فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 24
سميرا فتاحيان تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 26
فهيمه صفرى حاجت آقايى تجربی روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 53
ابوالفضل نجفى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 26
فائزه يوسفى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
فاطمه قهرمانى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 13
مرضيه شفيعى باغبادرانى انسانی باستان شناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 26
زهرا صالحى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 19
حسين امينى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 19
كوثر هادى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 13
مريم ضيايى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 17
مريم شجاعى تجربی شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 4سال کانونی 73
مرضيه محبى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 17
نيلوفر صادقى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 57
فائزه مختارى كرچگانى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
نيلوفر امانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 15
زهرا ايزدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 30