فولاد شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر فولاد شهر

على عسگرى خشويه

على عسگرى خشويه

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نرگس گودرزى

نرگس گودرزى

حقوق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محسن علايى

محسن علايى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
محمد رضا ايزدى

محمد رضا ايزدى

مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه شيردلان

فاطمه شيردلان

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيدمحمدرضا مدنى

سيدمحمدرضا مدنى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه نظرى حقيقى پاشاكى

فاطمه نظرى حقيقى پاشاكى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زهرا شيرمحمدى باباشيخعلى

زهرا شيرمحمدى باباشيخعلى

مهندسي معماري -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
غزاله سلطانى چم عليشاهى

غزاله سلطانى چم عليشاهى

باستان شناسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رامين حمصى فرادنبه

رامين حمصى فرادنبه

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
انوشيروان سليمانى حونقانى

انوشيروان سليمانى حونقانى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سوسن بلدى

سوسن بلدى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
محدثه محمدى

محدثه محمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مسعود شجاعى برجوئى

مسعود شجاعى برجوئى

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد رفيعى قلعه ميرى

محمد رفيعى قلعه ميرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه كريمى لاحشرى

فاطمه كريمى لاحشرى

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
زهرا ساعدى

زهرا ساعدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نگار رئيسى

نگار رئيسى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على اسكندر

على اسكندر

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بهناز صالحى

بهناز صالحى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
ابراهيم عليخانى

ابراهيم عليخانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
على اسدى

على اسدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سعيد محمودى

سعيد محمودى

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاطمه طهماسبى

فاطمه طهماسبى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آتوسا ارشادى

آتوسا ارشادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
فاطمه جمشيدى

فاطمه جمشيدى

مهندسي صنايع -دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فاطمه حمزه زاده

فاطمه حمزه زاده

فيزيك مهندسي -دانشگاه تبريز-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سيد طاها اصفهانى

سيد طاها اصفهانى

مهندسي برق -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مهشيد كاظمى نورالدين وند

مهشيد كاظمى نورالدين وند

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدمهدى پراد

محمدمهدى پراد

مهندسي مكانيك -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
على كريمى

على كريمى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسين ربيعى

حسين ربيعى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فاطمه عسگرى

فاطمه عسگرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زهرا عباسى راد

زهرا عباسى راد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هانيه بهرامى

هانيه بهرامى

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فائزه فولادى

فائزه فولادى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مريم سليمى

مريم سليمى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ياسمن دهبان لنگرودى

ياسمن دهبان لنگرودى

مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آسيه عبداللهى

آسيه عبداللهى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نسترن سليميان

نسترن سليميان

مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ايمان سهرابى

ايمان سهرابى

مهندسي معدن -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زهرا رشيدى

زهرا رشيدى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اميد حسين زاده

اميد حسين زاده

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمدرضا فريدون رجبى

محمدرضا فريدون رجبى

فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
داريوش رئيسى

داريوش رئيسى

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سارا حسينى

سارا حسينى

شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احسان اديبى

احسان اديبى

مهندسي برق -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
غزل سليمانى

غزل سليمانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمودرضا عطائى كچوئى

محمودرضا عطائى كچوئى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ستاره عشورى

ستاره عشورى

مديريت صنعتي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
محمدرضا عابدى

محمدرضا عابدى

مهندسي برق -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ذكيه ضيايى

ذكيه ضيايى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نسيم محمدى

نسيم محمدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ارش رشيدى

ارش رشيدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
آرمين بصيرى

آرمين بصيرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رويا صافى

رويا صافى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
صادق قره محمدلو

صادق قره محمدلو

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رخساره السادات حسينى

رخساره السادات حسينى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زهره سادات رجايى رامشه

زهره سادات رجايى رامشه

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
الهام جمشيدى

الهام جمشيدى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زهرا صادقى

زهرا صادقى

اقيانوس شناسي -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على كريمى

على كريمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی