زرين شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر زرين شهر

جلال نقدى پور

جلال نقدى پور

حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عماد عابدينى

عماد عابدينى

سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

هنر
ميثم سليمى ريزى

ميثم سليمى ريزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كوثر رستمى

كوثر رستمى

حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فريد رجايى ريزى

فريد رجايى ريزى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
على شلتوكى ريزى

على شلتوكى ريزى

مديريت جهانگردي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
مريم ابراهيمى باغشاهى

مريم ابراهيمى باغشاهى

حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
على ضيايى

على ضيايى

حقوق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زهرا مرادى

زهرا مرادى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمد سليميان ريزى

محمد سليميان ريزى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مسعود طغيانى

مسعود طغيانى

فيزيك مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمد آقايى ريزى

محمد آقايى ريزى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمد شجاعى

محمد شجاعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمد توكلى ريزى

محمد توكلى ريزى

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زينب سلحشورى

زينب سلحشورى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
امير طغيانى ريزى

امير طغيانى ريزى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اميرحسين عطائى كچوئى

اميرحسين عطائى كچوئى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدرضا علينقى ريزى

محمدرضا علينقى ريزى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شقايق لجم اورك

شقايق لجم اورك

مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مصطفى پورخليلى ورنامخواستى

مصطفى پورخليلى ورنامخواستى

مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جواد عموريزى

جواد عموريزى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زهرا حسينى

زهرا حسينى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نوشين اسحاقيان ريزى

نوشين اسحاقيان ريزى

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه اردكان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مريم صالحى

مريم صالحى

مديريت دولتي -دانشگاه اردكان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مرجان معظم

مرجان معظم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدرضا سليميان ريزى

محمدرضا سليميان ريزى

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بهنام كرمى

بهنام كرمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
امير حسينى سده

امير حسينى سده

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پريسا سمائى

پريسا سمائى

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
جلال ابراهيمى

جلال ابراهيمى

مهندسي برق -دانشگاه شهركرد-روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
ريحانه آتشى

ريحانه آتشى

مديريت بازرگاني -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ريحانه زمانى سده

ريحانه زمانى سده

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهركرد-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
زهرا اسكندرى قلعه قاسمى

زهرا اسكندرى قلعه قاسمى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مصطفى زارعين ريزى

مصطفى زارعين ريزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آرش عليرضائى چمگردانى

آرش عليرضائى چمگردانى

مهندسي مواد-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سعيد عباس زاده

سعيد عباس زاده

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اميرحسين براتى

اميرحسين براتى

مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مجيد توانگر

مجيد توانگر

علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فاطمه حسينى ريزى

فاطمه حسينى ريزى

نقاشي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
سيد عرفان حسينى

سيد عرفان حسينى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميلاد پير

ميلاد پير

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نفيسه شريفى سده

نفيسه شريفى سده

مهندسي معماري -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سپيده كاظمى

سپيده كاظمى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرهاد اشراقى ورنامخواستى

فرهاد اشراقى ورنامخواستى

مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدجواد كرمى

محمدجواد كرمى

تاريخ -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مسلم عليخانى

مسلم عليخانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مائده لطفى

مائده لطفى

مهندسي شيمي -دانشگاه اردكان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حميده سليمانى اصل

حميده سليمانى اصل

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پريسا يزدانى چم حيدرى

پريسا يزدانى چم حيدرى

مهندسي برق -دانشكده فني ومهندسي گلپايگان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محبوبه بيگى ريزى

محبوبه بيگى ريزى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

زبان
صديقه خدادادى

صديقه خدادادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مريم يوسفى

مريم يوسفى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مريم نورانى

مريم نورانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
پژمان مرادى

پژمان مرادى

فيزيك -دانشگاه شهركرد-نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فرزانه نصيرى مديسه

فرزانه نصيرى مديسه

مهندسي صنايع -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مريم خاشعى

مريم خاشعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسين معظم

حسين معظم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مجيد جعفرى سولا

مجيد جعفرى سولا

مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدرضا اديبى سده

محمدرضا اديبى سده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسين محمدى چم يوسفعلى

حسين محمدى چم يوسفعلى

مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمد خدابخشى

محمد خدابخشى

مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
على رحيميان

على رحيميان

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احمد عطائى قلعه قاسمى

احمد عطائى قلعه قاسمى

زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
الهه ضيائى چمگردانى

الهه ضيائى چمگردانى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عاطفه بيگى

عاطفه بيگى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زهرا خواجه ورنامخواستى

زهرا خواجه ورنامخواستى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدحسين رمضانى چمگردانى

محمدحسين رمضانى چمگردانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدرضا معتمدى

محمدرضا معتمدى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
على عباسيان ريزى

على عباسيان ريزى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهشيد عابدينى

مهشيد عابدينى

شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مريم اصلانى

مريم اصلانى

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حانيه پوربافرانى

حانيه پوربافرانى

مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمد خدادادى موسوى

محمد خدادادى موسوى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ريحانه اديبى

ريحانه اديبى

فيزيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ميلاد كرمى ورنامخواستى

ميلاد كرمى ورنامخواستى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نفيسه كاظمى ورنامخواستى

نفيسه كاظمى ورنامخواستى

روانشناسي -دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهشاد سليميان

مهشاد سليميان

فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمد حاتمى

محمد حاتمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مهديه شيرى ورنامخواستى

مهديه شيرى ورنامخواستى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
امين عليخانى گله

امين عليخانى گله

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسين خواجوى

حسين خواجوى

مهندسي مواد-دانشگاه ملاير-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زهرا غريب شى

زهرا غريب شى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدى باقرى

مهدى باقرى

شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زهرا فرهمند دهقانپور

زهرا فرهمند دهقانپور

اماروكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پريسا ماهورى

پريسا ماهورى

مهندسي معماري -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضا الوندى سدهى

رضا الوندى سدهى

مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پرهام شهريارى كله مسيحى

پرهام شهريارى كله مسيحى

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هاجر شريفى سده

هاجر شريفى سده

مهندسي نساجي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مريم مهدى زاده

مريم مهدى زاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضا طغيانى

رضا طغيانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سيد مصطفى بهرام زاده

سيد مصطفى بهرام زاده

مهندسي معدن -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فاطمه رضائى كمال آباد

فاطمه رضائى كمال آباد

مهندسي پزشكي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محسن محمدى

محسن محمدى

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فاطمه دهقانى

فاطمه دهقانى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سارا فدائى

سارا فدائى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمدجواد كاظمى

محمدجواد كاظمى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
الهام ملك زاده

الهام ملك زاده

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مهناز ديانتى ريزى

مهناز ديانتى ريزى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صفيه جعفريان ريزى

صفيه جعفريان ريزى

مهندسي صنايع -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فاطمه سليميان

فاطمه سليميان

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صادق خاشعى

صادق خاشعى

شيمي -دانشگاه زابل-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فاطمه موسوى ريزى

فاطمه موسوى ريزى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
دنيا يزدان پرست

دنيا يزدان پرست

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي بنيان -شاهين شهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صبا نصيرى

صبا نصيرى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه خاشعى

فاطمه خاشعى

اماروكاربردها-دانشكده رياضي وكامپيوترخوانسار-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زكيه شهريارى كله مسيحى

زكيه شهريارى كله مسيحى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مجتبى شريفى

مجتبى شريفى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صابر خادميان

صابر خادميان

مديريت صنعتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سجاد كاظمى

سجاد كاظمى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهدى زارعى چمگردانى

مهدى زارعى چمگردانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كيميا كاظمى دوپلانى

كيميا كاظمى دوپلانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مهناز سادات حسينى ريزى

مهناز سادات حسينى ريزى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عليرضا شبانى ريزى

عليرضا شبانى ريزى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دلارام جبرئيلى

دلارام جبرئيلى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محمدامين خاشعى

محمدامين خاشعى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فاطمه خاشعى ورنامخواستى

فاطمه خاشعى ورنامخواستى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پريسا مرادى پور

پريسا مرادى پور

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد-فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پرستو بهشتيان ريزى

پرستو بهشتيان ريزى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حسين رجائى ريزى

حسين رجائى ريزى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه عابدينى

فاطمه عابدينى

شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فاطمه كرمى ورنامخواستى

فاطمه كرمى ورنامخواستى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهركرد-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شقايق عباسى

شقايق عباسى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زابل-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضا سبكتكين

رضا سبكتكين

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ابوالفضل رفيعى اشيانى

ابوالفضل رفيعى اشيانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سمانه براتى ريزى

سمانه براتى ريزى

زيست فناوري -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
على عابدى مديسه

على عابدى مديسه

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زهرا يزدانى

زهرا يزدانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فاطمه بابازاده

فاطمه بابازاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی