شهرضا

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر شهرضا

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صديقه كوهگرد انسانی حقوق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 29
محمد پراكنده انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
مجتبى سبزوارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 17
مرضيه دهبان انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 48
فاطمه ميرزايى انسانی حقوق -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 21
مصطفى صادقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 26
محمد امين ملجائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 25
مرضيه بهراميان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 60
شقايق نظرى پيكانى دهاقانى انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 41
امير محمد رضايى هنر نوازندگي موسيقي ايراني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 44
فهيمه بيدقى انسانی حسابداري -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 42
سيد مجتبى صالح ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 53
مجيد عموعلى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 42
پويا كاويان پور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 27
على عربى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 52
وحيد انصاريپور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال کانونی 40
مهدى براتى شهرضا هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 9
اميرحسين جبارپور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 66
مطهره فخار ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 26
مريم سامع انسانی علوم تربيتي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 26
نجمه كريميان انسانی حسابداري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 37
سيد مهرداد بطحايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 24
مرضيه وليخانى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 56
سولماز قرقانى پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 45
حميد رضا رضايى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 30
سيد مهدى اوليائى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 24
فروزان برهان انسانی حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 26
رضا نره اى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 20
مرجان السادات بحرينى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
سيد رامين موسوى انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 22
على همت تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 18
زهرا سامع تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 65
زهرا بهراميان انسانی حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 17
آروين خسرو تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 18
سيده فائزه موسوى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 22
هوشنگ عرب مختارى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 6
كرمعلى عرب صالحى نصرآبادى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 23
مسعود هاشميان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 36
زهرا نصيرى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 19
محمد صادق رحمتى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 22
مجتبى كاشى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 54
رويا رمضانى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 72
پگاه ضيايى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 22
حميدرضا انصارى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 42
راضيه مردانى انسانی فلسفه -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 16
احمد رضا كريم زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 21
آزاده عرفان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 48
محمدصادق آقايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
سيد مجيد موسوى انسانی روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 2سال کانونی 25
فرزانه درود انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 15
سيد سامان موسوى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 46
فاطمه دريس فرحى انسانی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 16
محمدصادق براهيمى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
حافظ مالى پور انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
مليكا اسماعيلى انسانی حسابداري -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 13
ايمان حميدى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 20
شكوفه عرب مختارى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 14
اميرحسين دادخواه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 39
سعيد كيانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) 2سال کانونی 28
ميلاد حمزوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 2سال کانونی 33
فاطمه پورسلمانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 62
فاطمه كاظمپور ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
سيد معين مدنى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 35
فائزه شيراحمدى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 19
مظاهر محمديان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 3سال کانونی 49
خديجه صالحى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 12
پريسا بهمنى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 26
زهرا قربانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 19
سيدجواد هاشمى نصرآبادى انسانی مديريت دولتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 16
محمدامين جوادى انسانی حسابداري -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال کانونی 13
اميرعلى نيك اقبال ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 3سال کانونی 53
محمدحسين سامع ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
سيد سامان عمادى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 24
سارا ضيايى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
سيدعلى نبى فرخفرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 8
محمدسينا براهيمى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 17
مريم بهرامى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 4سال کانونی 40
مريم صالحيان انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 43
غزاله گيوى شهرضا تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 17
فاطمه نصيرى انسانی باستان شناسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
نيما قرقانى پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 34
محمد امين منصف تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19
ريحانه قماشى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 35
سينا رحيمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 19
سروش يونسى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 13
عاطفه زارعى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 25
محمد طالبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 32
غزل سرهان زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
مهسا سادات كهنگى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 22
محمد اكبرى انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
معيد زعفرانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 33
فائزه محمدزاده انسانی علوم قران وحديث -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 15
محسن سعيدى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 4سال کانونی 41
محمد مهدى نصيرى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 34
زهرا سپهريان شهرضايى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 37
فرزانه صالحى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 38
فريبا عرب صالحى نصرآبادى انسانی علوم سياسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
غزاله طاهرى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 33
عليرضا عرب صالحى نصرآبادى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال کانونی 7
پوريا شاملى شهرضا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 18
انسيه اميرى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 8
محمدعلى نيك اقبال ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 13
فائزه يزدان پرست ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 27
ريحانه جابرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال کانونی 8
آسيه عرب مختارى نصر آبادى انسانی فلسفه -دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 15
مائده كفاش انسانی تاريخ -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 35
على بهرامى اسفرجانى ریاضی مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال کانونی 22
زهرا خسرو ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 3سال کانونی 53
مائده گلابى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 24
على جشفر ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-نوبت دوم مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 3سال کانونی 56
راحله قرقانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 27
مهشيد قشونى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) 1سال کانونی 24
محمدعلى عرفان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال کانونی 18
نسترن السادات ميرپوريان تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 37
راضيه مومنى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
عبداله آقاسى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 52
رضا نادرى دره شورى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 39
شيما حق پناه ریاضی حسابداري -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 11
سلماز پارسا ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-نوبت دوم دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 21
سيده پريسا موسوى انسانی باستان شناسي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 7
سامان تركان انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
اديب مصدقيان ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-نوبت دوم مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 15
محمد احمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 16
محسن گلابى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن) 2سال کانونی 29
ارژنگ عليمردانلو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 37
ايوب پورسليمان ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 24
رامين نادرى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 10
على نادرى دره شورى تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) 1سال کانونی 9
محمدامير شفى انسانی علوم حديث -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه -قم(محل تحصيل دولت آباد اصفهان) 1سال کانونی 10
حسن اشرفى نصرآبادى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 29
حميد عرب صالحى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 24
فائزه براهيمى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 23
مريم بابادى عكاشه ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 14
زهرا محسنى تجربی حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 41
عليرضا شاملى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 31
زهرا رئيسى اسفرجانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 12
على شاهسوارى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 2سال کانونی 42
آرمان نرئى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 10
على عبداللهى اسدآبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال کانونی 32
اميرحسين كلاه دوز تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 3سال کانونی 50
هومان قماشى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 17
حسين على سودايى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال کانونی 56
نسيم السادات حسينى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 44
مهدى سعيدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 17
صدف سودايى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 27
ليلا عرب صالحى نصر آبادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 19
بهنام تيمورى ریاضی مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 16
زهرا مهاجرى تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 34
آرش راعى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 8
فرناز گرامى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال کانونی 14
افسانه عرب صالحى نصرآبادى تجربی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه -قم(محل تحصيل دولت آباد اصفهان) 3سال کانونی 35
حافظ طاهرى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 38
مائده كاميابى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
سيده شقايق موسوى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
زهرا اخوان تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
پريسا سادات غلامعلى شاهى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 18
پريسا نادرى دره شورى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل گرمسار) 1سال کانونی 22
محدثه شاملى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 7سال کانونی 71
فربد اسمعيل پور ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 15
مليحه قاسمى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 12
سعادت اسماعيل پور ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 12
مريم رحمتى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 16
فاطمه مومنيان تجربی زيست شناسي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 24
مهدى شجاعى واژنانى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 19
اميرحسين بصيرت تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 27
بهاره گلابى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 25
سودابه كوهگرد نصر آبادى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 16
الهه عباسى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي مهدي شهر) 2سال کانونی 38
فرزانه دهقان تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 38
زهرا اكبرزاده تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 23