كاشان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كاشان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پويا همدانيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 20
محدثه زراعت انسانی حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
محمدنويد معماركرمانى هنر بازيگري -كارگرداني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
پارسا دلاورى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 21
محمد رسول فيروزيان انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
مرتضى شيخى نوش آبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 48
محمدعلى خيرخواه راوندى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 19
زهرا فلاح حسنارودى انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 26
حسين طريحى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
پوريا عليزاده انسانی مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
مهدى حاجى اكبرى فينى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 28
فاطمه سادات فاضلى نشلجى انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
فاطمه فتاحى هنر طراحي صنعتي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 16
اميررضا محمودى انسانی مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 25
فاطمه شائمى برزكى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 29
فائزه بهمن ميرزا انسانی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 50
سيدوحيد جمال ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 19
هانى خصاف ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 23
كوثر مداحى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 20
مريم على زاده زارعى انسانی روانشناسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 57
نيما مهندس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 25
محمدجواد نقدى بادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 25
محمدمهدى فلاحى برزكى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
زهرا فلاحى برزكى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 43
فاطمه سياح انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
محمد حسين برزوزاده زواره تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 28
فاطمه سادات سيدى هنر صنايع دستي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 13
اميرحسين گلشنى مقدم انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
مليكاسادات ذاكرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 56
حميد ارشاديان آرانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 30
على رحمانى نوش آبادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
على على زاده تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 33
محمدرضا گذرنوئى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 27
زهرا عمرانى نوشابادى انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
محمدرضا شكوه فر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 21
محمدرضا حريرى كاشانى انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 26
مهدى مهدوى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 61
محمد شاكريان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 18
ابوالفضل لطفى راوندى انسانی حقوق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
فاطمه جامعى قمصرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
سيدمصطفى طباطبائى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 20
محمدصادق چاكرى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
حوريه سادات علم الهدى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 35
محمدصادق افضلى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 20
مجتبى جلالى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 20
محمدحسين رضايى بارونقى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 27
زينب ميرچنارى انسانی فلسفه -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
محمدمهدى قادرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
مريم بيابانى انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 43
محسن مهرانيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 27
عليرضا خيران ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 2سال کانونی 28
وحيد مطلبى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
سيدمحمد حسين فاطمى نوش آبادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 24
على عبدالرحيمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال کانونی 26
حميدرضا قنبرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 37
شادى عرفان هنر صنايع دستي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 5
سيدابوالفضل دست يافته تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 46
شيرين توحيدى فرد انسانی علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 25
محسن محمدى سه ده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 34
حامد حافظيان انسانی روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 20
فاطمه سادات ابراهيمى جاويد هنر كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 18
محمدحسين فيروزى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 10
ميلاد صادقى قهرودى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 26
زهرا صادقى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
هادى طحانى مشكانى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 4سال کانونی 44
زهرا سنجرى قهرود تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 41
پويا صمديان برزكى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
مهديه ابوالحسنى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 25
رضا جملى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 31
صديقه كاردان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 22
محمدصادق زوار على اكبر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
زهرا آزرم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 33
مجتبى ديانت پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 30
طاهره فيروزيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 36
زهره سادات حسينى وفا انسانی مطالعات خانواده -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
اميرسجاد عبدلى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه دانشگاه هنر اصفهان 2سال کانونی 21
رسول سركرده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
مهدى شادمانى زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 46
فاطمه سادات هاشميان انسانی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 44
زينب محمدى نيكو انسانی علوم تربيتي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
ابوالفضل ماشااله زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
سعيد شيروانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 33
زهرا شواخى زواره تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 16
عليرضا گندمى دخت تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 26
على خطيبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 28
رامين غفورى نوش آبادى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 24
فاطمه پادوئى نوش آبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 22
اميرحسين عاصمى زواره تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 28
اسماعيل بخشى كاشانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 26
هانيه گندمكار تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 28
راضيه ميرباقرى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 37
امين شاكرى نشلجى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
طوبى هادى نژاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 40
سارا سودائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل) 2سال کانونی 39
زهرا حماميان زواره ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 25
محمدامين نشاسته گير زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
على فرزين ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 1سال کانونی 20
على رضا شامخى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 29
احمد كريمى قهرودى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
مليكا قاسميه ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 12
محمدامين رضائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 30
فاطمه سعيد نژاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
على محمد مساحى برزكى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
سيدعلى ميرآفتاب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 20
فائزه تفرشى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 20
پرهام زيلوچيان مقدم ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
آناهيتا توانگر انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 24
اميررضا اكبرزاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 25
على شفيعى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 24
عباس زاهدى بيدگلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 22
محسن پرنيان خوى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 27
زينب اكبرى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 16
سيدبدرالدين بهشتى صدر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
محمدحسين ارمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 27
نازنين بهروز تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 48
على عارف تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل) 2سال کانونی 36
محمد سلمانى كندزى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
حامد رحيمى فرد كاشانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
زهرا هادى زاده كاشانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 40
هانيه عادل انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 10
محمد جواد احمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 35
ابوالفضل عرفانيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
محمد صادق سياحى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 24
حسين بى غمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
سيد عليرضا موسوى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
على جعفرزاده باريكرسف ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 7سال کانونی 130
سلمان حق پرست ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
محمدسجاد نورى جوينانى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 24
سپيده حلاج پور تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 17
ضحى رحيم زاده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 24
اميرحسين رئوفى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
فاطمه كمانى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
حسين نوبختى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 25
امين شفيعى اردستانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 25
زهرا على بلندى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 44
محمد امين الفت ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 22
مجتبى ملكوتى خالدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
عليرضا شيرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
سيدعلى اصغر قپانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 25
ريحانه عبادى فرد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 42
عليرضا خدابخش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
پريچهر سركار فينى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 25
سيدعلى سادات ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 25
مهدى سحرخوان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
منصوره منصورى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 25
محمد حسين على اصغرزاده خوراسگانى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 29
عباسعلى صباغيان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
مرضيه سادات حسينى راوندى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 25
مينا لامع تجربی زيست فناوري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
على حسن بيكيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 20
زهره شيرانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 39
نرجس بيكى حسن تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 5
على سالم ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 8
عبدالكريم طالبى طاهرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 24
مهرداد سعيدى موحد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 26
مجتبى مومن ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
فاطمه زاهدى بيدگلى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 3سال کانونی 63
فاطمه حسين زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 17
محمدجواد طاهرزاده نوش آبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
عباس محتشميان تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال کانونی 54
مهدى سليمانى راوندى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
محسن توكلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
سجاد سياحى كاشى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
محمدحسين شريفى فينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
عليرضا اصلاحى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
عليرضا شاكرى پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
سجاد عبيرى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 14
مهدى شكارى جعفرآبادى تجربی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 52
زينب داودى مقدم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 60
حميدرضا غائبى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 27
ايمان گردش ميدانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 53
محمدجواد خادمى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
سيدمحمد طاهر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
فاطمه صالحى نياسر تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 16
محمدمهدى زيلوئى ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 18
على رضا كريمى تجربی شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 4سال کانونی 43
محمدامين پايمرد تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 20
محمدعلى ميرصفى نياسر تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 21
محمد خاص ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
محمد ايوبى اميرآباد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 20
محمدامين ستار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 19
على ابريشمى راد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
محمدحسين رضازاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 10
حميدرضا رحيمى ارمكى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 25
سيدمحمدمهدى صبوحى كاشانى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 25
سجاد قطان كاشانى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 42
حسن خادم پورآرانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال کانونی 40
حسين باقرى نصرآبادى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 44
فرزانه تمنائى فر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 18
سعيده جعفرى خباز ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 25
محمدامين شعبانى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 45
محمدرضا بنائى نوش آبادى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 43
ليلا اربابى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 35
مريم خيرخواه ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 25
فاطمه عباسى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 6سال کانونی 124
سيدمحمدحسن ناظم رضوى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 26
زهرا كاوه راوندى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 22
مرتضى شعبانى نيا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 20
محمدمهدى كربلا ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
محمد سروى مرقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 35
سيدمحمود واقفى اسفيدانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 4سال کانونی 62
زينب سالكى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 37
فاطمه بديعى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 9
بهزاد حسين زاده كريمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
سيدمرتضى قناعت قمصرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 18
مسعود گرانمايه پور ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
زهره محمدزاده قزاآنى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 60
مهسا اوليائى بيدگلى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 26
سيدعليرضا ذاكرى ارمكى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 3سال کانونی 26
زينب شعبانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 24
فاطمه على بيگى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 11
زينب طالبى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 15
اميرمحمد اخوان فينى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 23
سيدمرتضى نعمتى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 2سال کانونی 26
محمدحسين ملائى مرقى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 11
محمد كاشى ریاضی فيزيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
سيما سعدآبادى آرانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال کانونی 68
مجتبى تارم ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 11
پوريا دهقانى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 27
محمدرضا قهارى سده ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
عاطفه صادقى زاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 17
محمدكاظم رضائى قمصرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 2سال کانونی 20
نفيسه طراح ریاضی فيزيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 26
محدثه قربيانى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 63
زهراسادات مرتضوى نسب ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
سيماسادات لاجوردى قمصرى تجربی زيست فناوري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 32
عطيه رجبى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 12
فاطمه كاشانى زاده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 18
فاطمه سادات قيومى قمصرى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
فاطمه حاجى رضائى كاشان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 27
محمدحسين فرشباف ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 19
مهدى هلالى ستوده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 18
حميرا پاسبانى صومعه تجربی شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 1سال کانونی 22
بيژن صالح آبادى تجربی شيمي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 22
عليرضا واحدى پور ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 31
وحيد سعادت نژاد ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 22
معصومه بالاور تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال کانونی 23
محمدمهدى فيضى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
محمدحسين سياه كارى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 32
نيما محمدزاده ریاضی فيزيك -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
سمانه نصراله زاده تجربی شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
سيد بهنام محمدى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 39
صفيه زيارتى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 52
زهرا مه آبادى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 17
فاطمه شرفى فرد ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
محدثه رحيمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) 1سال کانونی 13
ليلا داودى تجربی روانشناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 2سال کانونی 41
ابوالفضل جعفريان نياسرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 15
محمدصادق مهدوى مكارى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 25
فرزانه سادات منتصر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 36
على فلزى تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 28
حامد بناءزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 19
مصطفى نظارى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
على شافعى نوش آبادى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 17
محمد كريمى باريكرسفى ریاضی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
محمد مداح ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 2سال کانونی 20
عاطفه كريمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 1سال کانونی 16
حسين اكبريان وادقانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 17
فاطمه شطفى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
محمدرضا عموحسنى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
سجاد روغنى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 37
مهدى رضائى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 35
سيدمحمدحسين ناظم رضوى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 26
محمدمرتضى تقوائى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 49
نگين زيلوچيان مقدم ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 14
حميده سادات علوى على آبادى تجربی روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 22
فاطمه قاضى تجربی شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 10
ابوالفضل معمارى قمصرى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 2سال کانونی 32
حوريه سادات نقوى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 10
فاطمه غياثى تجربی شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 27
راحله نعيمى برزكى تجربی شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 11
محمدجواد والى ریاضی فيزيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
فاطمه زارع مقدم فينى ریاضی فيزيك -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
مرضيه بابائى نصرآبادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 19
مهدى عباس پور تجربی زيست فناوري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 44
فاطمه رحيمى تجربی شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 9
فاطمه تعظيفى فر تجربی شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 35
اميرعباس كاشانى نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 25
سيدامين آقاميرى شعرباف ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
زينب پارسا تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 19
جلال ماشااللهى نژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 19
نفيسه صادقى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 18
بهاره هنرمند رهقى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 24
حسين گلشنى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 45
شادى تفرشى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 31
زهرا سديددست تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل گرمسار) 1سال کانونی 12
محسن فرمان بردار قزاانى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال کانونی 19
فاطمه صنعت كار تجربی شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 23
زهرا فتوت تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 14
عرفان رجبعلى زاده ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 9
متين حسين پور ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 28
اميرحسين جوى پا ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 16
سعيد خلج اميرحسينى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 7
فاطمه افسرى نژاد تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 33
اكرم كريمى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 2سال کانونی 25
حسين كدخدايى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 20
الهه رحيم زاده تجربی شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 13
محمدرضا تقى زاده تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 3سال کانونی 38
زهرا خمامى تجربی شيمي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 21
بهاره آراسته تجربی شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 22
ابوالفضل ملكى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 1سال کانونی 13
فيروزه عابدى زاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 19
هانيه حسين زاده تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 11
مرتضى روحانى رصاف ریاضی مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 11
مهراد جلينى تجربی زيست فناوري -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 14
سنا انصارى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 16
زهرا صدفى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 23
محمدرضا خيرخواه فينى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 23
محمد رضوان تبار تجربی شيمي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 3سال کانونی 42
سيدعلى توكليان نوش آبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 18
فاطمه آخوندى محمدآبادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 13
پريسا يزديان كاشانى تجربی شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 30
بهزاد جلالى سهى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 14
سيدعليرضا مسعودى علوى تجربی شيمي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 20
احمد راستى برزكى ریاضی رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا 1سال کانونی 15
ابوالفضل سيادتى مقدم ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 31
ستاره ناظم پور ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 3سال کانونی 24
حامد عبدليان آرانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 2سال کانونی 27
عاطفه رمضانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه دانشكده علوم پزشكي ساوه 1سال کانونی 19
فاطمه شاه زيدى ديزچه تجربی بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 16
هانيه ذاكرى نياسر ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 2سال کانونی 45
حسين نجاتى وركانى تجربی شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 4سال کانونی 45
زهرا محبوبى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 31
زهرا شعبانيان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 9
نسرين نوذرزاده آرانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 25
زهرا پرنيان خوى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 21
محمد صادق زاده ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 54
منا قاضى زاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 21
زهرا اشنوئى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 12
محمدرضا درستكار ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-نوبت دوم دانشگاه كاشان 1سال کانونی 9
گوهر نيكبختيان فينى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 21
فاطمه موذنى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 18
فاطمه خادميان ريزى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 16
زهرا مقنى محمدآبادى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 37
ساره رنجبر تجربی علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل آمل) 1سال کانونی 16
محسن فخرى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 25
على عربى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 22
هانيه رنجبر تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر) 1سال کانونی 21
فائزه قربانى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 8
مسعود سعادتى راد ریاضی شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 12
فاطمه قاسمى تجربی شيمي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 1سال کانونی 17
على محمدحسين دولابى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 29
محسن نعمت اللهى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 23
زهرا گيلانى آرانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 17
مهدى رافعى على آبادى تجربی كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 36
زهرا صفارى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) 3سال کانونی 52
حامد نجاتى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 2سال کانونی 37
كوثر باشعيان تجربی زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 19
على خدابخش ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) 3سال کانونی 46