كاشان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كاشان

پويا همدانيان

پويا همدانيان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محدثه زراعت

محدثه زراعت

حقوق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدنويد معماركرمانى

محمدنويد معماركرمانى

بازيگري -كارگرداني -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
پارسا دلاورى

پارسا دلاورى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمد رسول فيروزيان

محمد رسول فيروزيان

حقوق -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مرتضى شيخى نوش آبادى

مرتضى شيخى نوش آبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدعلى خيرخواه راوندى

محمدعلى خيرخواه راوندى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زهرا فلاح حسنارودى

زهرا فلاح حسنارودى

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حسين طريحى

حسين طريحى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پوريا عليزاده

پوريا عليزاده

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مهدى حاجى اكبرى فينى

مهدى حاجى اكبرى فينى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فاطمه سادات فاضلى نشلجى

فاطمه سادات فاضلى نشلجى

حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فاطمه فتاحى

فاطمه فتاحى

طراحي صنعتي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
اميررضا محمودى

اميررضا محمودى

مديريت مالي -دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فاطمه شائمى برزكى

فاطمه شائمى برزكى

ارتباطتصويري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

هنر
فائزه بهمن ميرزا

فائزه بهمن ميرزا

روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
سيدوحيد جمال

سيدوحيد جمال

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هانى خصاف

هانى خصاف

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كوثر مداحى

كوثر مداحى

ارتباطتصويري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
مريم على زاده زارعى

مريم على زاده زارعى

روانشناسي -دانشگاه كاشان-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
نيما مهندس

نيما مهندس

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدجواد نقدى بادى

محمدجواد نقدى بادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدمهدى فلاحى برزكى

محمدمهدى فلاحى برزكى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زهرا فلاحى برزكى

زهرا فلاحى برزكى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فاطمه سياح

فاطمه سياح

حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمد حسين برزوزاده زواره

محمد حسين برزوزاده زواره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فاطمه سادات سيدى

فاطمه سادات سيدى

صنايع دستي -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

هنر
اميرحسين گلشنى مقدم

اميرحسين گلشنى مقدم

علوم اجتماعي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مليكاسادات ذاكرى

مليكاسادات ذاكرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حميد ارشاديان آرانى

حميد ارشاديان آرانى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
على رحمانى نوش آبادى

على رحمانى نوش آبادى

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على على زاده

على على زاده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدرضا گذرنوئى

محمدرضا گذرنوئى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زهرا عمرانى نوشابادى

زهرا عمرانى نوشابادى

حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدرضا شكوه فر

محمدرضا شكوه فر

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدرضا حريرى كاشانى

محمدرضا حريرى كاشانى

حقوق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مهدى مهدوى

مهدى مهدوى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محمد شاكريان

محمد شاكريان

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابوالفضل لطفى راوندى

ابوالفضل لطفى راوندى

حقوق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فاطمه جامعى قمصرى

فاطمه جامعى قمصرى

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سيدمصطفى طباطبائى

سيدمصطفى طباطبائى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدصادق چاكرى

محمدصادق چاكرى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حوريه سادات علم الهدى

حوريه سادات علم الهدى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدصادق افضلى

محمدصادق افضلى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مجتبى جلالى

مجتبى جلالى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدحسين رضايى بارونقى

محمدحسين رضايى بارونقى

حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
زينب ميرچنارى

زينب ميرچنارى

فلسفه -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدمهدى قادرى

محمدمهدى قادرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مريم بيابانى

مريم بيابانى

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
محسن مهرانيان

محسن مهرانيان

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عليرضا خيران

عليرضا خيران

مهندسي برق -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حسين حق پرست

حسين حق پرست

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
وحيد مطلبى

وحيد مطلبى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سيدمحمد حسين فاطمى نوش آبادى

سيدمحمد حسين فاطمى نوش آبادى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
على عبدالرحيمى

على عبدالرحيمى

مهندسي برق -دانشگاه صنعت نفت-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حميدرضا قنبرى

حميدرضا قنبرى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شادى عرفان

شادى عرفان

صنايع دستي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
سيدابوالفضل دست يافته

سيدابوالفضل دست يافته

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شيرين توحيدى فرد

شيرين توحيدى فرد

علوم تربيتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محسن محمدى سه ده

محسن محمدى سه ده

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حامد حافظيان

حامد حافظيان

روانشناسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فاطمه سادات ابراهيمى جاويد

فاطمه سادات ابراهيمى جاويد

كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

هنر
محمدحسين فيروزى

محمدحسين فيروزى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ميلاد صادقى قهرودى

ميلاد صادقى قهرودى

مهندسي نفت -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زهرا صادقى

زهرا صادقى

مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
هادى طحانى مشكانى

هادى طحانى مشكانى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زهرا سنجرى قهرود

زهرا سنجرى قهرود

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پويا صمديان برزكى

پويا صمديان برزكى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهديه ابوالحسنى

مهديه ابوالحسنى

علوم اجتماعي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رضا جملى

رضا جملى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صديقه كاردان

صديقه كاردان

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدصادق زوار على اكبر

محمدصادق زوار على اكبر

مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدصادق ذوقى

محمدصادق ذوقى

سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
زهرا آزرم

زهرا آزرم

مهندسي عمران -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جواد جمال پور

جواد جمال پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مجتبى ديانت پور

مجتبى ديانت پور

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
طاهره فيروزيان

طاهره فيروزيان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
زهره سادات حسينى وفا

زهره سادات حسينى وفا

مطالعات خانواده -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اميرسجاد عبدلى

اميرسجاد عبدلى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنراصفهان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رسول سركرده

رسول سركرده

مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهدى شادمانى زاده

مهدى شادمانى زاده

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
فاطمه سادات هاشميان

فاطمه سادات هاشميان

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
زينب محمدى نيكو

زينب محمدى نيكو

علوم تربيتي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ابوالفضل ماشااله زاده

ابوالفضل ماشااله زاده

مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سعيد شيروانى

سعيد شيروانى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زهرا شواخى زواره

زهرا شواخى زواره

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليرضا گندمى دخت

عليرضا گندمى دخت

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
على خطيبى

على خطيبى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رامين غفورى نوش آبادى

رامين غفورى نوش آبادى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه پادوئى نوش آبادى

فاطمه پادوئى نوش آبادى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اميرحسين عاصمى زواره

اميرحسين عاصمى زواره

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اميرحسين بنائى طاهرى

اميرحسين بنائى طاهرى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اسماعيل بخشى كاشانى

اسماعيل بخشى كاشانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
هانيه گندمكار

هانيه گندمكار

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
راضيه ميرباقرى

راضيه ميرباقرى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امين شاكرى نشلجى

امين شاكرى نشلجى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
طوبى هادى نژاد

طوبى هادى نژاد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سارا سودائى

سارا سودائى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زهرا حماميان زواره

زهرا حماميان زواره

مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدامين نشاسته گير

محمدامين نشاسته گير

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
على فرزين

على فرزين

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
على رضا شامخى

على رضا شامخى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
احمد كريمى قهرودى

احمد كريمى قهرودى

مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدرضا زارعى

محمدرضا زارعى

دبيري زبان وادبيات عربي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم-تربيت معلم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مليكا قاسميه

مليكا قاسميه

مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه

3سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدامين رضائى

محمدامين رضائى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فاطمه سعيد نژاد

فاطمه سعيد نژاد

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
على محمد مساحى برزكى

على محمد مساحى برزكى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سيدعلى ميرآفتاب

سيدعلى ميرآفتاب

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فائزه تفرشى

فائزه تفرشى

مهندسي معماري -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پرهام زيلوچيان مقدم

پرهام زيلوچيان مقدم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آناهيتا توانگر

آناهيتا توانگر

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اميررضا اكبرزاده

اميررضا اكبرزاده

مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
على شريف الحسينى

على شريف الحسينى

حقوق -دانشگاه مفيد-قم -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
على شفيعى

على شفيعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عباس زاهدى بيدگلى

عباس زاهدى بيدگلى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محسن پرنيان خوى

محسن پرنيان خوى

مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زينب اكبرى

زينب اكبرى

علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سيدبدرالدين بهشتى صدر

سيدبدرالدين بهشتى صدر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدحسين ارمى

محمدحسين ارمى

مهندسي عمران -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نازنين بهروز

نازنين بهروز

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
على عارف

على عارف

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمد سلمانى كندزى

محمد سلمانى كندزى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حامد رحيمى فرد كاشانى

حامد رحيمى فرد كاشانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زهرا هادى زاده كاشانى

زهرا هادى زاده كاشانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
هانيه عادل

هانيه عادل

علوم اجتماعي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمد جواد احمدى

محمد جواد احمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ابوالفضل عرفانيان

ابوالفضل عرفانيان

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمد صادق سياحى

محمد صادق سياحى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسين بى غمى

حسين بى غمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيد عليرضا موسوى

سيد عليرضا موسوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
على جعفرزاده باريكرسف

على جعفرزاده باريكرسف

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

7سال کانونی / 130 آزمون

ریاضی
سلمان حق پرست

سلمان حق پرست

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدسجاد نورى جوينانى

محمدسجاد نورى جوينانى

مهندسي پزشكي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نجمه صانعى نژاد

نجمه صانعى نژاد

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سپيده حلاج پور

سپيده حلاج پور

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على هاشمى برزكى

على هاشمى برزكى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ضحى رحيم زاده

ضحى رحيم زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اميرحسين رئوفى

اميرحسين رئوفى

مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فاطمه كمانى

فاطمه كمانى

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسين نوبختى

حسين نوبختى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
امين شفيعى اردستانى

امين شفيعى اردستانى

مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زهرا على بلندى

زهرا على بلندى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمد امين الفت

محمد امين الفت

مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مجتبى ملكوتى خالدى

مجتبى ملكوتى خالدى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عليرضا شيرى

عليرضا شيرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيدعلى اصغر قپانى

سيدعلى اصغر قپانى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ريحانه عبادى فرد

ريحانه عبادى فرد

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عليرضا خدابخش

عليرضا خدابخش

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پريچهر سركار فينى

پريچهر سركار فينى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيدعلى سادات

سيدعلى سادات

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهدى سحرخوان

مهدى سحرخوان

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
منصوره منصورى

منصوره منصورى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمد حسين على اصغرزاده خوراسگانى

محمد حسين على اصغرزاده خوراسگانى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عباسعلى صباغيان

عباسعلى صباغيان

مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرضيه سادات حسينى راوندى

مرضيه سادات حسينى راوندى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مينا لامع

مينا لامع

زيست فناوري -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على حسن بيكيان

على حسن بيكيان

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زهره شيرانى

زهره شيرانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نرجس بيكى حسن

نرجس بيكى حسن

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
على سالم

على سالم

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عبدالكريم طالبى طاهرى

عبدالكريم طالبى طاهرى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهرداد سعيدى موحد

مهرداد سعيدى موحد

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مجتبى مومن

مجتبى مومن

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه زاهدى بيدگلى

فاطمه زاهدى بيدگلى

الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان -دانشگاه كاشان-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
فاطمه حسين زاده

فاطمه حسين زاده

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدجواد طاهرزاده نوش آبادى

محمدجواد طاهرزاده نوش آبادى

مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عباس محتشميان

عباس محتشميان

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مهدى سليمانى راوندى

مهدى سليمانى راوندى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محسن توكلى

محسن توكلى

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سجاد سياحى كاشى

سجاد سياحى كاشى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدحسين شريفى فينى

محمدحسين شريفى فينى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عليرضا اصلاحى

عليرضا اصلاحى

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عليرضا شاكرى پور

عليرضا شاكرى پور

مهندسي برق -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سجاد عبيرى

سجاد عبيرى

دامپزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زينب داودى مقدم

زينب داودى مقدم

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مهدى شكارى جعفرآبادى

مهدى شكارى جعفرآبادى

روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حميدرضا غائبى

حميدرضا غائبى

مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ايمان گردش ميدانى

ايمان گردش ميدانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدجواد خادمى

محمدجواد خادمى

مهندسي مواد-دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سيدمحمد طاهر

سيدمحمد طاهر

مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه صالحى نياسر

فاطمه صالحى نياسر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدمهدى زيلوئى

محمدمهدى زيلوئى

مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اكرم بهمنى

اكرم بهمنى

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
على رضا كريمى

على رضا كريمى

شيمي -دانشگاه اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدعلى ميرصفى نياسر

محمدعلى ميرصفى نياسر

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدامين پايمرد

محمدامين پايمرد

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمد خاص

محمد خاص

مهندسي مواد-دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمد ايوبى اميرآباد

محمد ايوبى اميرآباد

مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدامين ستار

محمدامين ستار

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على ابريشمى راد

على ابريشمى راد

مهندسي مواد-دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدحسين رضازاده

محمدحسين رضازاده

مهندسي شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حميدرضا رحيمى ارمكى

حميدرضا رحيمى ارمكى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيدمحمدمهدى صبوحى كاشانى

سيدمحمدمهدى صبوحى كاشانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سجاد قطان كاشانى

سجاد قطان كاشانى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه قم-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

زبان
حسن خادم پورآرانى

حسن خادم پورآرانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسين باقرى نصرآبادى

حسين باقرى نصرآبادى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فرزانه تمنائى فر

فرزانه تمنائى فر

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعيده جعفرى خباز

سعيده جعفرى خباز

علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رقيه رضانژاد احمدآباد

رقيه رضانژاد احمدآباد

سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
محمدامين شعبانى

محمدامين شعبانى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدرضا بنائى نوش آبادى

محمدرضا بنائى نوش آبادى

فيزيك مهندسي -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
ليلا اربابى

ليلا اربابى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مريم خيرخواه

مريم خيرخواه

علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عرفان سرجمبانى

عرفان سرجمبانى

دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فاطمه عباسى

فاطمه عباسى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

6سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
سيدمحمدحسن ناظم رضوى

سيدمحمدحسن ناظم رضوى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زهرا كاوه راوندى

زهرا كاوه راوندى

مهندسي مواد-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرتضى شعبانى نيا

مرتضى شعبانى نيا

مهندسي مكانيك -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدمهدى كربلا

محمدمهدى كربلا

مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمد سروى مرقى

محمد سروى مرقى

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سيدمحمود واقفى اسفيدانى

سيدمحمود واقفى اسفيدانى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نسترن سقاءدولتى

نسترن سقاءدولتى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زينب سالكى

زينب سالكى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فاطمه بديعى

فاطمه بديعى

مهندسي صنايع -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بهزاد حسين زاده كريمى

بهزاد حسين زاده كريمى

مهندسي عمران -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيدمرتضى قناعت قمصرى

سيدمرتضى قناعت قمصرى

مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مسعود گرانمايه پور

مسعود گرانمايه پور

مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زهره محمدزاده قزاآنى

زهره محمدزاده قزاآنى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مهسا اوليائى بيدگلى

مهسا اوليائى بيدگلى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زهرا هاديان

زهرا هاديان

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
سيدعليرضا ذاكرى ارمكى

سيدعليرضا ذاكرى ارمكى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زينب شعبانى

زينب شعبانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فاطمه على بيگى

فاطمه على بيگى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زينب طالبى

زينب طالبى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميرمحمد اخوان فينى

اميرمحمد اخوان فينى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سيدمرتضى نعمتى

سيدمرتضى نعمتى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمدحسين ملائى مرقى

محمدحسين ملائى مرقى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمد كاشى

محمد كاشى

فيزيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيما سعدآبادى آرانى

سيما سعدآبادى آرانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مجتبى تارم

مجتبى تارم

مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پوريا دهقانى

پوريا دهقانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدرضا قهارى سده

محمدرضا قهارى سده

مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عاطفه صادقى زاد

عاطفه صادقى زاد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدكاظم رضائى قمصرى

محمدكاظم رضائى قمصرى

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نفيسه طراح

نفيسه طراح

فيزيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محدثه قربيانى

محدثه قربيانى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زهراسادات مرتضوى نسب

زهراسادات مرتضوى نسب

فيزيك مهندسي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سيماسادات لاجوردى قمصرى

سيماسادات لاجوردى قمصرى

زيست فناوري -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عطيه رجبى

عطيه رجبى

مهندسي صنايع -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فاطمه كاشانى زاده

فاطمه كاشانى زاده

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه سادات قيومى قمصرى

فاطمه سادات قيومى قمصرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه حاجى رضائى كاشان

فاطمه حاجى رضائى كاشان

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدحسين فرشباف

محمدحسين فرشباف

مهندسي برق -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهدى هلالى ستوده

مهدى هلالى ستوده

مهندسي شيمي -دانشگاه تفرش-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حميرا پاسبانى صومعه

حميرا پاسبانى صومعه

شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بيژن صالح آبادى

بيژن صالح آبادى

شيمي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عليرضا واحدى پور

عليرضا واحدى پور

فيزيك مهندسي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
وحيد سعادت نژاد

وحيد سعادت نژاد

مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
معصومه بالاور

معصومه بالاور

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدمهدى فيضى

محمدمهدى فيضى

علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدحسين سياه كارى

محمدحسين سياه كارى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نيما محمدزاده

نيما محمدزاده

فيزيك -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سمانه نصراله زاده

سمانه نصراله زاده

شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيد بهنام محمدى

سيد بهنام محمدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صفيه زيارتى

صفيه زيارتى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زهرا مه آبادى

زهرا مه آبادى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه شرفى فرد

فاطمه شرفى فرد

علوم كامپيوتر-دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محدثه رحيمى

محدثه رحيمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ليلا داودى

ليلا داودى

روانشناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ابوالفضل جعفريان نياسرى

ابوالفضل جعفريان نياسرى

مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدصادق مهدوى مكارى

محمدصادق مهدوى مكارى

مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فرزانه سادات منتصر

فرزانه سادات منتصر

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايت اله حايري -ميبد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
على فلزى

على فلزى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حامد بناءزاده

حامد بناءزاده

مهندسي برق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مصطفى نظارى

مصطفى نظارى

علوم اقتصادي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
على شافعى نوش آبادى

على شافعى نوش آبادى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد كريمى باريكرسفى

محمد كريمى باريكرسفى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمد مداح

محمد مداح

مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عاطفه كريمى

عاطفه كريمى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسين اكبريان وادقانى

حسين اكبريان وادقانى

مهندسي شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمه شطفى

فاطمه شطفى

اماروكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدرضا عموحسنى

محمدرضا عموحسنى

مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سجاد روغنى

سجاد روغنى

مهندسي شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مهدى رضائى

مهدى رضائى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سيدمحمدحسين ناظم رضوى

سيدمحمدحسين ناظم رضوى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدمرتضى تقوائى

محمدمرتضى تقوائى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نگين زيلوچيان مقدم

نگين زيلوچيان مقدم

مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حميده سادات علوى على آبادى

حميده سادات علوى على آبادى

روانشناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فاطمه قاضى

فاطمه قاضى

شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ابوالفضل معمارى قمصرى

ابوالفضل معمارى قمصرى

مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حوريه سادات نقوى

حوريه سادات نقوى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فاطمه غياثى

فاطمه غياثى

شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
راحله نعيمى برزكى

راحله نعيمى برزكى

شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدجواد والى

محمدجواد والى

فيزيك -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فاطمه زارع مقدم فينى

فاطمه زارع مقدم فينى

فيزيك -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرضيه بابائى نصرآبادى

مرضيه بابائى نصرآبادى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدى عباس پور

مهدى عباس پور

زيست فناوري -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فاطمه رحيمى

فاطمه رحيمى

شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ابوالفضل يزدى

ابوالفضل يزدى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فاطمه تعظيفى فر

فاطمه تعظيفى فر

شيمي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اميرعباس كاشانى نژاد

اميرعباس كاشانى نژاد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيدامين آقاميرى شعرباف

سيدامين آقاميرى شعرباف

مهندسي پليمر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زينب پارسا

زينب پارسا

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهدى خاورى كاشانى

مهدى خاورى كاشانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جلال ماشااللهى نژاد

جلال ماشااللهى نژاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نفيسه صادقى

نفيسه صادقى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بهاره هنرمند رهقى

بهاره هنرمند رهقى

اماروكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسين گلشنى

حسين گلشنى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
شادى تفرشى

شادى تفرشى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زهرا سديددست

زهرا سديددست

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محسن فرمان بردار قزاانى

محسن فرمان بردار قزاانى

اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه صنعت كار

فاطمه صنعت كار

شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زهرا فتوت

زهرا فتوت

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عرفان رجبعلى زاده

عرفان رجبعلى زاده

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
متين حسين پور

متين حسين پور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اميرحسين جوى پا

اميرحسين جوى پا

مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مريم محلوجى

مريم محلوجى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سعيد خلج اميرحسينى

سعيد خلج اميرحسينى

اماروكاربردها-دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فاطمه نيرى

فاطمه نيرى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اكرم كريمى

اكرم كريمى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه افسرى نژاد

فاطمه افسرى نژاد

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسين كدخدايى

حسين كدخدايى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
الهه رحيم زاده

الهه رحيم زاده

شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدرضا تقى زاده

محمدرضا تقى زاده

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زهرا خمامى

زهرا خمامى

شيمي -دانشگاه كاشان-نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بهاره آراسته

بهاره آراسته

شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ابوالفضل ملكى

ابوالفضل ملكى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فيروزه عابدى زاده

فيروزه عابدى زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هانيه حسين زاده

هانيه حسين زاده

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مرتضى روحانى رصاف

مرتضى روحانى رصاف

مهندسي مكانيك -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهراد جلينى

مهراد جلينى

زيست فناوري -دانشگاه مراغه-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سنا انصارى

سنا انصارى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زهرا صدفى

زهرا صدفى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدرضا خيرخواه فينى

محمدرضا خيرخواه فينى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمد رضوان تبار

محمد رضوان تبار

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سيدعلى توكليان نوش آبادى

سيدعلى توكليان نوش آبادى

مهندسي عمران -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پارسا حيدرى

پارسا حيدرى

مهندسي عمران -دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فاطمه آخوندى محمدآبادى

فاطمه آخوندى محمدآبادى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پريسا يزديان كاشانى

پريسا يزديان كاشانى

شيمي -دانشگاه اراك-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اميرحسين اكرميان

اميرحسين اكرميان

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بهزاد جلالى سهى

بهزاد جلالى سهى

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سيدعليرضا مسعودى علوى

سيدعليرضا مسعودى علوى

شيمي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمد راستى برزكى

احمد راستى برزكى

رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اميرحسين شكرريز

اميرحسين شكرريز

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ابوالفضل سيادتى مقدم

ابوالفضل سيادتى مقدم

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ستاره ناظم پور

ستاره ناظم پور

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-نوبت دوم

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حامد عبدليان آرانى

حامد عبدليان آرانى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عاطفه رمضانى

عاطفه رمضانى

مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي ساوه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاطمه شاه زيدى ديزچه

فاطمه شاه زيدى ديزچه

بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هانيه ذاكرى نياسر

هانيه ذاكرى نياسر

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-نوبت دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حسين نجاتى وركانى

حسين نجاتى وركانى

شيمي -دانشگاه ملاير-روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زهرا محبوبى

زهرا محبوبى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
زهرا شعبانيان

زهرا شعبانيان

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نسرين نوذرزاده آرانى

نسرين نوذرزاده آرانى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زهرا پرنيان خوى

زهرا پرنيان خوى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمد صادق زاده

محمد صادق زاده

مهندسي معدن -دانشگاه بيرجند-روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
منا قاضى زاده

منا قاضى زاده

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زهرا اشنوئى

زهرا اشنوئى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدرضا درستكار

محمدرضا درستكار

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كاشان-نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
گوهر نيكبختيان فينى

گوهر نيكبختيان فينى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه اردكان-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
على رحيمى رستم آبادى

على رحيمى رستم آبادى

مهندسي برق -دانشگاه شيخ بهايي اصفهان -غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمدرضا وكيل الرعايا فينى

محمدرضا وكيل الرعايا فينى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فاطمه موذنى

فاطمه موذنى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه خادميان ريزى

فاطمه خادميان ريزى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جيرفت-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
على كاشانيان

على كاشانيان

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زهرا مقنى محمدآبادى

زهرا مقنى محمدآبادى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فاطمه سادات طالبى

فاطمه سادات طالبى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ساره رنجبر

ساره رنجبر

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مهديه محلوجى

مهديه محلوجى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محسن فخرى

محسن فخرى

مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
على عربى

على عربى

مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هانيه رنجبر

هانيه رنجبر

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مريم سلوكى

مريم سلوكى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فائزه قربانى

فائزه قربانى

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه قم-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مسعود سعادتى راد

مسعود سعادتى راد

شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فاطمه قاسمى

فاطمه قاسمى

شيمي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
على محمدحسين دولابى

على محمدحسين دولابى

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه تهران-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فاطمه خلجى

فاطمه خلجى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدمهدى محتشميان كاشانى

محمدمهدى محتشميان كاشانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محسن نعمت اللهى

محسن نعمت اللهى

علوم اقتصادي -دانشگاه قم-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زهرا گيلانى آرانى

زهرا گيلانى آرانى

زيست شناسي -دانشگاه اراك-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مسعود بهره دار

مسعود بهره دار

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حميدرضا گودرزى

حميدرضا گودرزى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي دارالفنون -قزوين-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدصادق عفيفه زاده كاشانى

محمدصادق عفيفه زاده كاشانى

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمد رمضانى

محمد رمضانى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
يوسف حميدى

يوسف حميدى

علوم اقتصادي -مجتمع اموزش عالي سراوان-نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مهدى رافعى على آبادى

مهدى رافعى على آبادى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ابوالفضل مبينى درئى

ابوالفضل مبينى درئى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سيدمحمدحسين مكى

سيدمحمدحسين مكى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فاطمه بهنام

فاطمه بهنام

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيرين دخت شيبانى

شيرين دخت شيبانى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محسن بابااحمدى

محسن بابااحمدى

شيمي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاطمه باقرزاده

فاطمه باقرزاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زهرا صفارى

زهرا صفارى

كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حامد نجاتى

حامد نجاتى

علوم كامپيوتر-دانشگاه بزرگمهر-قائنات-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
درسا فرشچى

درسا فرشچى

زيست فناوري -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدحسين يگانه مقدم

محمدحسين يگانه مقدم

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كوثر باشعيان

كوثر باشعيان

زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على خدابخش

على خدابخش

مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مريم ابوالحسنى محمدآبادى

مريم ابوالحسنى محمدآبادى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سكينه مرادى

سكينه مرادى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احمدرضا منجمى بيدگلى

احمدرضا منجمى بيدگلى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي سينا-كاشان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كوثر نعيمى

كوثر نعيمى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی