گتوند

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر گتوند

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
مهرانه كريم زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 49
مرضيه زلكى انسانی روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
ساجده عسكرى زاد هنر ارتباطتصويري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل شوشتر) 1سال کانونی 13
فاطمه شورابى انسانی روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 31
فاطمه مهدى انسانی حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 36
زينب جعفرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 54
مليكا كلهرى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 35
مژگان شياسى انسانی روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 7
سميرا جعفرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 55
على حسين پور انسانی حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال کانونی 20
على حسنى انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 20
بيتا نژاداحمدى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 28
فرشاد محمدى انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 22
امين رضايى فرد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 18
فاطمه سبزوارى تجربی علوم تغذيه -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 4سال کانونی 41
محمد راشدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 13
زهره كلانتر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز (محل تحصيل آبادان - اهواز) 5سال کانونی 91
سروش قاسمى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
زينب جعفرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال کانونی 65
سميه مهدى زاده انسانی علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 36
سحر صالحوند هنر كارشناسي فرش -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان) 3سال کانونی 25
حسن الياسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 36
فائزه رضايى فرد انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 1سال کانونی 16
ايمان راشدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 2سال کانونی 26
ايمان نصرالله پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 36
فاطمه اسدى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 10
مصطفى على نژاد ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 25
زهرا حسينى احمدفداله انسانی تاريخ -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
زينب سورابى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 19
هادى نجف زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 22
پوريا كرمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 41
رضا بهادرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 23
سيده زينب حسينى انسانی علوم قراني -فنون قرائت تلاوت وكتابت قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل سبزوار) 2سال کانونی 9
محمد پناهى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 25
ناهيد نجفى بيرگانى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 1سال کانونی 17
مريم بهداروند تجربی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 17
مريم قنبرى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 6
زهرا سهرابى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 3سال کانونی 39
على اكبرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 37
محمد مهدى محمدجونى ریاضی فيزيك مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 20
مصطفى بسويت ریاضی مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-روزانه مجتمع اموزش عالي زرند 1سال کانونی 21
مهدى الياسى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 20
زينب سادات سيد عقيلى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 17
رويا افزونى بيرگانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 2سال کانونی 16
فرهاد نورى زاده ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 21
شايان مردانى فر ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
شهره بساك تجربی شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 18
مرضيه عليزاده تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 16
ريحانه حسينى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 23
فائزه فتاحى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر) 4سال کانونی 57
پريسا رمضانى گمارى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 3سال کانونی 59
اسماء عسكرى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 39
پريسا موسايى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شهركرد-روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 21
فاطمه غلامپور تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 20
فاطمه ضرغامى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 18
فاطمه قلى زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 3سال کانونی 31