گتوند

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر گتوند

مهرانه كريم زاده

مهرانه كريم زاده

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
مرضيه زلكى

مرضيه زلكى

روانشناسي -دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ساجده عسكرى زاد

ساجده عسكرى زاد

ارتباطتصويري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
فاطمه شورابى

فاطمه شورابى

روانشناسي -دانشگاه اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فاطمه مهدى

فاطمه مهدى

حقوق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
زينب جعفرى

زينب جعفرى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
افشين عباسى زاده

افشين عباسى زاده

دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مليكا كلهرى

مليكا كلهرى

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مژگان شياسى

مژگان شياسى

روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سميرا جعفرى

سميرا جعفرى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نيكو اسكندرى

نيكو اسكندرى

دبيري تاريخ -دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله كمالوندخرم اباد-تربيت معلم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
على حسين پور

على حسين پور

حسابداري -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
على حسنى

على حسنى

حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بيتا نژاداحمدى

بيتا نژاداحمدى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فرشاد محمدى

فرشاد محمدى

مديريت بازرگاني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
امين رضايى فرد

امين رضايى فرد

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شهاب بليوندپور

شهاب بليوندپور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فاطمه سبزوارى

فاطمه سبزوارى

علوم تغذيه -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمد راشدى

محمد راشدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
على حسينى

على حسينى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زهره كلانتر

زهره كلانتر

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
سروش قاسمى

سروش قاسمى

علوم تربيتي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زينب جعفرى

زينب جعفرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سميه مهدى زاده

سميه مهدى زاده

علوم تربيتي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
سحر صالحوند

سحر صالحوند

كارشناسي فرش -دانشگاه شهركرد-روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

هنر
حسن الياسى

حسن الياسى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فائزه رضايى فرد

فائزه رضايى فرد

علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ايمان راشدى

ايمان راشدى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ايمان نصرالله پور

ايمان نصرالله پور

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فاطمه اسدى

فاطمه اسدى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مصطفى على نژاد

مصطفى على نژاد

مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زهرا حسينى احمدفداله

زهرا حسينى احمدفداله

تاريخ -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زينب سورابى

زينب سورابى

علوم اجتماعي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
هادى نجف زاده

هادى نجف زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پوريا كرمى

پوريا كرمى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رضا بهادرى

رضا بهادرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سيده زينب حسينى

سيده زينب حسينى

علوم قراني -فنون قرائت تلاوت وكتابت قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمد پناهى

محمد پناهى

فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ناهيد نجفى بيرگانى

ناهيد نجفى بيرگانى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مريم بهداروند

مريم بهداروند

شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مريم قنبرى

مريم قنبرى

مهندسي نساجي -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
زهرا سهرابى

زهرا سهرابى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
على اكبرى

على اكبرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمد مهدى محمدجونى

محمد مهدى محمدجونى

فيزيك مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مصطفى بسويت

مصطفى بسويت

مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي زرند-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهدى الياسى

مهدى الياسى

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زينب سادات سيد عقيلى

زينب سادات سيد عقيلى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رويا افزونى بيرگانى

رويا افزونى بيرگانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرهاد نورى زاده

فرهاد نورى زاده

اماروكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شايان مردانى فر

شايان مردانى فر

رياضيات وكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضا نجم

رضا نجم

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شهره بساك

شهره بساك

شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرضيه عليزاده

مرضيه عليزاده

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ريحانه حسينى

ريحانه حسينى

زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فائزه فتاحى

فائزه فتاحى

مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
پريسا رمضانى گمارى

پريسا رمضانى گمارى

علوم اقتصادي -دانشگاه ايلام-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسماء عسكرى

اسماء عسكرى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه اراك-روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پريسا موسايى

پريسا موسايى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شهركرد-روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فاطمه غلامپور

فاطمه غلامپور

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مريم كلانتررشيدى

مريم كلانتررشيدى

مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فاطمه ضرغامى

فاطمه ضرغامى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه قلى زاده

فاطمه قلى زاده

زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فاطمه رجبى

فاطمه رجبى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فاطمه غلامى

فاطمه غلامى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
داراب عبداله پور

داراب عبداله پور

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عاطفه محمدزاده

عاطفه محمدزاده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نگار نجفى

نگار نجفى

مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی