شوش دانيال

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر شوش دانيال

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صديقه سواعدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 65
سهيل حاتمى كاكش ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 3سال کانونی 50
فرزاد ديناروند ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 26
محمد شوهانى زاده ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 3سال کانونی 49
فاطمه پورطالب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 4سال کانونی 79
نگار كرد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 62
جاويد يزدانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 4سال کانونی 61
مرتضى جرگه زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 19
جعفر بيت اسمعيل انسانی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز 1سال کانونی 13
كرار چنانى روپوش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
ناهيد كثير انسانی حسابداري -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 43
محمد خنيفر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 40
محمد سالارى نيا ریاضی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز 4سال کانونی 65
ليلا جافر تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 29
الهه ديناروند تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 58
سرور فروغيان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 45
تينا زراسوند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز (محل تحصيل آبادان - اهواز) 5سال کانونی 51
محمد فواضلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 34
زهرا خنيفرى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 4سال کانونی 51
اكرم دادرس تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 62
فاطمه سوارى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 27
محمد جهانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 50
سرور خنيفر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 23
نوح رفعتيان تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 40
سارا لالوند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل) 6سال کانونی 80
رضا آ ور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 4سال کانونی 52
احمد چعب ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 20
جواد ديناروندنيا ریاضی مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 19
شادى چشمه خاور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 17
سيدحسين فواضلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 35
نيما آ ور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 4سال کانونی 47
امير حسين حيدرى زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 30
زهرا شوهانى انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 8
سيدمهدى حميدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 26
شكوفه كرد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 19
مريم چنانى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 25
مريم دينارونديان انسانی علوم تربيتي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 43
ريحانه ده مكه اى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 19
زهرا زهيرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 9
مرضيه آيتى نيا انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 24
دانيال ملنگ تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 37
محمدمهدى قربانى اميرابادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) 2سال کانونی 39
حمزه منصورى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 19
ياسمن دلفان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 21
عاطفه دهان انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 34
مرضيه خدرى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 40
ياسمن ال كثير انسانی مديريت وبازرگاني دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 20
تارخ پاك فرد ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 3سال کانونی 37
سيدمهدى نجات انسانی جغرافياي سياسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
فاطمه احمدى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 17
رضوان ديناروند تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 4سال کانونی 55
منا لطفى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 3سال کانونی 59
زينب حياى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 11
يوسف هارونى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 1سال کانونی 16
على فرج اله چعب انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 1سال کانونی 15
منا دبات ریاضی فيزيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 19
مهدى نقيبى فر انسانی حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 24
رضا ديناروند تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز 3سال کانونی 61
عباس چنانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 5
سيداحمد حسينى تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 2سال کانونی 10
محمدصادق ال كثير تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 31
محمد ديناروند ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 23
شقايق شوهانى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 14
كلثوم زريان تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 4سال کانونی 72
يحيى زارع محمدى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
رويا كسرايى فر تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
محمد لطيفى ریاضی شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 12
مريم ايواندر ریاضی فيزيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 23
فاطمه منگرى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 42
محمد حيدرى ریاضی مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 20
جواد خنيفر ریاضی فيزيك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 21
مرضيه بدوى نژاديان تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 23
معصومه احمدى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 12
زهرا اشرفى نسب ریاضی فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 18
جواد فرخى نيا ریاضی فيزيك -دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 6
سيدجاسم احمدى انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 18
مريم حريرى شنگرى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 35
دانيال ال كثير ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان 3سال کانونی 47
سيدسجاد احمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 2سال کانونی 9
زهرا منصورى ریاضی مهندسي ايمني -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 18
محمد كعب عمير ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 28
زهرا صادقى منش تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 38
سيده فاطمه احمدى والا تجربی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 15
انيس كرد ریاضی فيزيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 19
اتوسا زاهدى كيا تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 3سال کانونی 40
حامد بخشى ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان 1سال کانونی 19
حامد مرادى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 4سال کانونی 51
انيس همتى نسب تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 3سال کانونی 54
ميلاد كثير تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 12
فريده سرخه تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل گرمسار) 2سال کانونی 33
احمد صابرى نسب تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 39
على شرافت پور تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 33
حسين چنانى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 19
ساجده زبيدى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 23
محمد احمدى پارسا ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم دانشگاه شاهرود (محل تحصيل پرديس كشاورزي دانشگاه) 3سال کانونی 37
عدنان حيال ریاضی مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مهر اروند آبادان 1سال کانونی 19
احمد خنيفر ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 11
جاسم جنادله تجربی شيمي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
فاطمه پاكزادى ریاضی مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي مهراروند-ابادان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي مهر اروند آبادان 2سال کانونی 38
رياض زنده سر ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 17
مبينا تفاخ تجربی شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 11
ابوالفضل اديب زاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه 5سال کانونی 61
عاطفه ناصر تجربی زيست شناسي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 13
نسيمه كثير تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 22
احمد مروانى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 16
فريده گرامات زاده تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 2سال کانونی 26
فاطمه بنداوى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 19
زينب حسين زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 3سال کانونی 57
مجيد چنانى انسانی علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل دامغان) 1سال کانونی 11
عاطفه سوارى تجربی شيمي -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 2سال کانونی 21
سميه احمدى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 17
ندا خنيفرى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
پريا رفيعى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اروندان - خرمشهر 1سال کانونی 21
عقيل لطيفى تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 12
محمد نجف وند تجربی شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 18
احلام ال كثير تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 32
حسين كعب عمير تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 10
جاسم گلابى تجربی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 18
على يارحسينى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 33
نگين رحيمى فر تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 3سال کانونی 52
فاطمه كولى وند تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه 1سال کانونی 19
ابتسام مليانى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مهندسي چوب وكاغذ-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 23
فاطمه كيان مهر تجربی شيمي -موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي خرد - بوشهر 3سال کانونی 31