انديمشك

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر انديمشك

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسين كرمى گيلاوند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 26
محمد برومند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 16
ريحانه حق جو هنر طراحي پارچه -دانشگاه علم وفرهنگ -تهران-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران 3سال کانونی 34
رضا نظرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 26
على حسن پور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 36
شقايق شاهپورى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 16
اشرف حاجيوند آدينه انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 42
رضا پوراقبال ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
بابك بشارت ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 26
حسين نظرى راد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 32
عبدالله محسنى فر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 20
مرتضى باقرى ریاضی دبيري فيزيك -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - شيراز 2سال کانونی 19
ميلاد ميرزاوند ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 6
ليلا معتمدآريا زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
محمدحسين انصارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 44
محمدرضا دفترى انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر-تربيت معلم پرديس علامه طباطبايي - بوشهر 1سال کانونی 17
اميد گله دار ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 19
زينب بگرى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 15
كاوه نصر الهى تجربی زيست فناوري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
احمد خادم زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 33
مينا الوندى منش تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز-تربيت معلم پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز 2سال کانونی 46
پرديس زارعى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 16
بهزاد سديره ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 21
محمد شادفر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 28
فرزانه عاقل ميررضايى ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 18
سحر فرجى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز 1سال کانونی 17
عارف شير مهديه ریاضی فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال کانونی 56
على قلاوند ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 16
رضا دهقانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 8
سيده فاطمه شاهركنى انسانی علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل زاهدان) 1سال کانونی 12
فاطمه اسديان تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 1سال کانونی 20
فاطمه رشنو تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 7
مهسا احمد نيا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-نوبت دوم دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال کانونی 43
سارا اخزرى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 9
نسيم شهروسى وند تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 17
سعيده فرج الهى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند-روزانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 1سال کانونی 11
مژگان نجفوند دريكوندى تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 21
امير رضا ميرزاوند ریاضی مهندسي نفت -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 1سال کانونی 13
متين كروندى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) 3سال کانونی 36
كوثر اسفنديارى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 14
على محمدپور ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 16
زهرا تترى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 25
نسترن ميرعالى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 20
فاطمه قلاوند ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
ميلاد عزيزى خيرآبادى ریاضی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان 1سال کانونی 16
مانا بهاروند تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 2سال کانونی 37
آناهيتا آريانيك ریاضی فيزيك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
نرگس جعفرى ریاضی فيزيك -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
آرزو ميرعالى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 15
ماهان فرامرزمنش ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 7
ثناء گنجى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
نسيم گنجه تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 3سال کانونی 40
رضا ملك محمدى انسانی ژئومورفولوژي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 28
حمزه جودكى راد ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال کانونی 16
آرمين پاپى ریاضی مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان 2سال کانونی 9
گلشن مولايى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 17
حمزه بكران انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان 1سال کانونی 7
فاطمه قلاوندى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-نوبت دوم دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
سعيد قادرى منش تجربی دبيري زيست شناسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي كرمان-تربيت معلم پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان 1سال کانونی 19
فاطمه قاسمى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 17
احمد پاپى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 20
اميد ميرعالى ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 5
شبنم شفيعى نسب تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 18
محمد زارعى ریاضی مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري - مشهد 1سال کانونی 15
زهرا كرد ریاضی مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي پويش - قم 1سال کانونی 17
سيدعلى طوبائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي شمال - آمل 1سال کانونی 18
فاطمه مهدى كيا تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 30
حديث رشيدى كيا تجربی شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 17
مريم بلدى تجربی حسابداري -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 2سال کانونی 36
نسترن رشيدى نيا تجربی روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني -كاشان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي علامه فيض کاشاني - كاشان 1سال کانونی 9
زهرا قلاوند تجربی شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 18
زهرا ميچقانى تجربی زيست شناسي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 17
مهرداد مهدى پور ریاضی مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي كارون -اهواز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي كارون - اهواز 1سال کانونی 10
شيوا مرادى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 15
الهام فرخى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 19
مجيد شكارى پور تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 22
احسان ميرچنارى تجربی شيمي -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 16
مهدى مرتضوى راد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 9
رضا نقى زاده ریاضی مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان 1سال کانونی 20
رضا رخشان تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 14
زينب ميرزاوند تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 17
حسين كيخا تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 33
مهدى بهاروند احمدى تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا) 1سال کانونی 20
مه زاد شيخى دزفولى تجربی زيست شناسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 26
نرجس رشنو تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 17
مريم مهاجرنيا تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه 1سال کانونی 9
فاطمه زنگنه تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه 1سال کانونی 16
مريم ديموسه تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 12
زهرا بهادر تجربی مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 9
مريم غلامى تجربی زيست شناسي -موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 1سال کانونی 18