ماه شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ماه شهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمد مباركى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 42
اميرحسين نيك نژاد زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 9سال کانونی 66
ريحانه آنداژ هنر طراحي صنعتي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران 2سال کانونی 33
فاطمه بيرونى انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 18
محمد امين يعقوبى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 52
مجيد فلاح ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 49
مليكا رفيعى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 23
على واعظ تهرانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 32
مرتضى ميناوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 25
فاطمه غبيشاوى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 35
نگار قنواتيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 37
عليرضا رحمانيان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 20
فروغ موسوى مقدم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 46
عاطفه كريم زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 23
محسن سپندار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 40
حميدرضا قنواتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 20
مهديه الهيان تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 49
فرشاد تنگسيرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 30
فاطمه رحيمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال کانونی 39
الهام فدائى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز (محل تحصيل شوشتر) 1سال کانونی 12
فرود فرجى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 8
معصومه شكارى تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 35
تهمينه دستان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 21
هستى شعبانى نژاد تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 38
على خليلى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 32
مصطفى شيرازى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
سروش اسديان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 36
حسين ذوالفقارى برجوئى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 4سال کانونی 44
سيميندخت جمال پور مرغوب ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 36
اميرعلى عظيميان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 17
محمد ابوعلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 16
شايان اشرف پور تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 24
سارا قنواتى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال کانونی 63
شميم اسكندريه سنجابى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 27
مرضيه حنيف ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 5
پويان كريمى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 12
شايان نظارات ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 7
عباس آلبوعبادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 16
همايون قيصرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 12
اميررضا مددى بندان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 20
حسين رفيعيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 19
اميرحسين مهدوى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 15
ياسين عباس پور بحرانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 23
فاطمه افضلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 16
سجاد بچارى پور محمدى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 38
مرضيه كعب خيرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 44
پژمان علمدارزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 29
ساناز سرفراز تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 23
زهرا تميمى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 10
سيروس كرم زاده اصل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
سيده عاطفه موسوى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي دزفول 1سال کانونی 9
زينب بغلانى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 41
رزمين قنواتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 27
عباس نعيم بغلانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 26
امير احمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 8
لادن شابونى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 42
نيما حيدربيگ ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 5
رضا خدرى تجربی پزشكي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 22
سنا عبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
حسنا درخشان تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز (محل تحصيل آبادان - اهواز) 3سال کانونی 39
اشكان قنواتيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 3سال کانونی 28
على رضا ديوانى خفايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 32
على روزعليپور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 23
سرور زاهدى نيا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 4سال کانونی 30
نيلوفر قنواتى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 29
مرضيه دشمن زيارى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 38
مهدى مرادى مهر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 20
عليرضا ابوعلى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 7
فاطمه قناتى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 30
فاطمه موسوى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 31
معصومه چاروسايى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 19
رويا محسناوى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 19
ساحله حاتمى مقدم تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 25
الهه طلوع تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 26
فاطمه عبادى انسانی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 13
سيمين عبادى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 34
على آلبوغبيش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 25
منا عباسى نيا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 41
فاطمه دريس انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 12
كميل بدرقه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 25
مرتضى كمايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 19
بتول آلبوغبيش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 10
مهرشاد ناصريان ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 9
ليلا غبيشاوى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 2سال کانونی 34
اميد طاهرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-روزانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 1سال کانونی 8
كوثر بحركانى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 1سال کانونی 25
احسان بهمنى دهكردى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 28
ياسمين افشار تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 1سال کانونی 19
محمد رسولى دريس ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 5
محمدامين شعبانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج /-تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 1سال کانونی 9
مرضيه خضارى نژاد ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 15
آذين رفيع زاده زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 25
سوده غلمانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 23
رفعت كشاورز تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 3سال کانونی 29
فاطمه سهيلى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 22
حسن ارجمند نيا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 14
كوثر سعيد زاده ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 11
فاطمه حياتى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 18
محمدحسن رييس قنواتى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 5
مهتاب كيماسى تجربی زيست فناوري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 21
ميعاد بنى سعيد تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 13
رضا محمدى كرد عبدالهى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 19
حمداله بيرمى ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 31
محمدحسين امينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي هويزه -سوسنگرد-روزانه دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد 1سال کانونی 8
رويا آقاجرى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 1سال کانونی 12
مرجان خدرالى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي دزفول-روزانه دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 54
الهه افتخار مقدم تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 4سال کانونی 71
اسحاق هليل انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 16
على احمالى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فيروزاباد-نوبت دوم مركز اموزش عالي فيروزاباد 3سال کانونی 50
فاطمه رنجبر تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 27
سروش نظارات ریاضی مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 25
فاطمه السادات مستطاب تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 20
بهاره خاشعى تجربی روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 42
محمدرضا جعفرى نژاد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 43
مينا ابوعلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 3سال کانونی 43
دل آرا جاويدان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز 2سال کانونی 19
حديث طاهرى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 2سال کانونی 35
ريحانه اقتداريان تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 8
سارا سلمان دريس تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال کانونی 33
على عادل نژاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 12
كبرى فارسى مدان تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 29
محمد غلامى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 12
مهسا مقيميان ریاضی شيمي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 2سال کانونی 33
محمد جواد قنواتى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 27
كوثر حياتى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 22
فاطمه جعفرى نژاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال کانونی 33
نگار طيبى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 16
احمد طاهرى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 19
سارا احمدى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول-روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 10
كيان ملك زاده تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 38
نگار اسدى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 20
شبنم اكبرى يزدلى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) 1سال کانونی 14
مريم قنواتى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 24
محمد نژاد ركابى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 3سال کانونی 24
فاطمه توكل تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) 3سال کانونی 36
سورين شعبانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي ابادان-روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 16
عليرضا آلبوغبيش ریاضی مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 11
محمد مالك اژدرى ریاضی مهندسي ايمني -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 6
زهرا على زاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 25
اميرحسين اصلاح ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 11
سرور افتخارنسب تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ايلام-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 2سال کانونی 26
فاطمه عدالت تجربی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال کانونی 23
محمد امين قاسمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 32
بيتا رزمخواه ریاضی فيزيك -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 27
سارا زيدونى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال کانونی 48
آفاق عبادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 18
على مدهوش ریاضی مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 5
فروزان حميد انسانی علوم قران وحديث -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 18
ضحى آذرنيا تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 26
مرضيه مهجوبى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 21
سنا صالحى كيا تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 36
مرضيه پليمى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 20
مرضيه روشنى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 23
حسين قايدطاهرى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال کانونی 32
محمد ابراهيم حسينى تجربی روانشناسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 2سال کانونی 11
پروانه حسن پور تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال کانونی 25
فاطمه تشكرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 20
حسين بنى سعيد ریاضی شيمي -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 11
منا عبادى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 7
فروغ ملايى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تفرش-روزانه دانشگاه تفرش 1سال کانونی 5
الهام احمدى تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-نوبت دوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 32
مريم پليمى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 20
حسين حميد ریاضی مهندسي مواد-مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 10
كامياب كردزنگنه تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال کانونی 33
مهدى موذن تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 10
مرضيه همراز تجربی زيست شناسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 13
خديجه سهيلى فرد تجربی شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 19
صادق پاويز تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 1سال کانونی 36
مرضيه دولت خواه تجربی زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 2سال کانونی 29
فاطمه عتيقى تجربی مهندسي فضاي سبز-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 5
فريبا غنام زاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 26
كوثر سمائيلى تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 4سال کانونی 44
فريبا عساكره تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 18
ويدا معشورى تجربی زيست شناسي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال کانونی 29
مرضيه سادات يزدان پرست تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 3سال کانونی 48
ياسمن حسينى نژاد تجربی زيست شناسي -دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 2سال کانونی 29
زهرا حميدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
زينب احمدى تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 1سال کانونی 12