قادراباد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر قادراباد

پريسا هاشمى شيرى

پريسا هاشمى شيرى

مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مليحه اكبرى سيمكانى

مليحه اكبرى سيمكانى

شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زينب مهدوى

زينب مهدوى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مريم شكرالهى

مريم شكرالهى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نسرين قربانى

نسرين قربانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسام رضائى

حسام رضائى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سمانه ايمانى فر

سمانه ايمانى فر

علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه شادمانى

فاطمه شادمانى

شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرضيه عليخانى

مرضيه عليخانى

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی