قادراباد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر قادراباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پريسا هاشمى شيرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 19
مليحه اكبرى سيمكانى ریاضی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
زينب مهدوى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال کانونی 15
مريم شكرالهى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 10
نسرين قربانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 14
سمانه ايمانى فر تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 14
فاطمه شادمانى تجربی شيمي -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال کانونی 17