خنج

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر خنج

حسين سعادت

حسين سعادت

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اميرحسين نوبهار

اميرحسين نوبهار

علوم سياسي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نادر اسلام پرست

نادر اسلام پرست

مهندسي عمران -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سياوش شكوزاده

سياوش شكوزاده

سينما-موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
ساناز ولى پور

ساناز ولى پور

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عبدالغفور غفورى

عبدالغفور غفورى

مهندسي عمران -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فاطمه نصيرى

فاطمه نصيرى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مجيد محسنى

مجيد محسنى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه ياسوج-نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
فروغ هادى پور

فروغ هادى پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آرمين افتخار

آرمين افتخار

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيد فاطمه هاشمى

سيد فاطمه هاشمى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فاطمه سپهر

فاطمه سپهر

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عليرضا عباسى

عليرضا عباسى

حسابداري -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سعيد سعادت

سعيد سعادت

مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
امين آذرى

امين آذرى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي لار-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمدرضا حسينى

محمدرضا حسينى

علوم سياسي -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حسين ناصرى

حسين ناصرى

مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي لار-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صادق حاجى پور

صادق حاجى پور

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ناديا جعفرى

ناديا جعفرى

شيمي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حميد رضا نظامى

حميد رضا نظامى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سعيد فخرايى

سعيد فخرايى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمد محمدزاده

محمد محمدزاده

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرناز شهريارى

فرناز شهريارى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
مرجان تيمار

مرجان تيمار

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سعيده ملكى مقدم

سعيده ملكى مقدم

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
راحيل صيادى پور

راحيل صيادى پور

دبيري شيمي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران-تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاضل فتحى

فاضل فتحى

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ناديه اسفنديارى

ناديه اسفنديارى

كتابداري درشاخه پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مرضيه مرادى عمله

مرضيه مرادى عمله

زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
راحيل عبدالهى

راحيل عبدالهى

زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ناهيد سروش

ناهيد سروش

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رامين فولادى

رامين فولادى

علوم ومهندسي اب -دانشگاه جيرفت-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سونيا كريمى

سونيا كريمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ابوالفضل رادمرد

ابوالفضل رادمرد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مريم باقرى

مريم باقرى

زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ليلا پرهازه

ليلا پرهازه

زمين شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حجت حيدرى

حجت حيدرى

مديريت هتلداري -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمد كهن

محمد كهن

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسين كريمى گراشى

حسين كريمى گراشى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ليلا ارادت

ليلا ارادت

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج-روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فاطمه شرفى

فاطمه شرفى

حسابداري -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضا قنبرى زاده

رضا قنبرى زاده

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زهره فرجاد

زهره فرجاد

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سميه باقرى

سميه باقرى

علوم قراني -تفسيرقران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيده محدثه معصومى گراشى

سيده محدثه معصومى گراشى

حسابداري -دانشگاه تهران-پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی