ارسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ارسنجان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمد هادى حسن شاهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 29
محمد رحيمى ریاضی فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 33
زهرا آزاد انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 29
محسن رحيمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 11
هادى شيروانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 1سال کانونی 15
ژيلا نگهدارى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 35
فريبا زارعى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال کانونی 21
محمد جاويدى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 8
كبرى مرتضوى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 86
زهرا موسائى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال کانونی 16
اميرحسين مقصودى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 23
زهرا عباسى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 32
احسان ذواكتافى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 14
رضا موسائى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 1سال کانونی 19
افسانه منوچهرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده) 1سال کانونی 19
على جاويدى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه مركز اموزش عالي فيروزاباد 1سال کانونی 12
رضا دهقانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 7
مريم متولى انسانی علوم سياسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 14
عرفان شيروانى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 13
الميرا زارعى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد) 2سال کانونی 36
رضا ايمانى فرد تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال کانونی 28
محبوبه هاشمى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه مرکز آموزش عالي اقليد 1سال کانونی 12
فاطمه زارع تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 4سال کانونی 54
زهرا محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 30
اميرحسين اميرى سعادت آبادى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 21
عليرضا رحيمى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 16
بهنام رحيمى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 18
محمدحسن ابراهيمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 4سال کانونی 29
سارا محمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 20
سحر طهماسبى انسانی تاريخ -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 16
زهرا جاويدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 19
حميدرضا نگهدارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده) 2سال کانونی 37
فاطمه عارفى شهر بابك تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 5سال کانونی 52
فاطمه عواطفى مطلق تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 1سال کانونی 5
آرش زارع ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 5
محمد حسين شبانى ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 15
زهرا كشاورز انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 13
فائزه دهقانى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 28
زهرا نگهدارى تجربی زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 32
زهرا رحيمى تجربی اقتصاداسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 2سال کانونی 39
فاطمه كشاورز تجربی مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 20
ثريا مقصودى تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
فاطمه رحيمى نژاد تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز (محل تحصيل داراب) 2سال کانونی 33