ارسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ارسنجان

محمد هادى حسن شاهى

محمد هادى حسن شاهى

مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمد رحيمى

محمد رحيمى

فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زهرا آزاد

زهرا آزاد

فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه يزد-روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محسن رحيمى

محسن رحيمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
هادى شيروانى

هادى شيروانى

مهندسي عمران -دانشگاه فسا-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ژيلا نگهدارى

ژيلا نگهدارى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فريبا زارعى

فريبا زارعى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمد جاويدى

محمد جاويدى

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كبرى مرتضوى

كبرى مرتضوى

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
زهرا موسائى

زهرا موسائى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اميرحسين مقصودى

اميرحسين مقصودى

مهندسي برق -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زهرا عباسى

زهرا عباسى

مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
احسان ذواكتافى

احسان ذواكتافى

دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضا موسائى

رضا موسائى

مهندسي صنايع -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
افسانه منوچهرى

افسانه منوچهرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على جاويدى

على جاويدى

مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فيروزاباد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رضا دهقانى

رضا دهقانى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مريم متولى

مريم متولى

علوم سياسي -دانشگاه ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عرفان شيروانى

عرفان شيروانى

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
الميرا زارعى

الميرا زارعى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رضا ايمانى فرد

رضا ايمانى فرد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محبوبه هاشمى

محبوبه هاشمى

مهندسي برق -مركزاموزش عالي اقليد-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فاطمه زارع

فاطمه زارع

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زهرا محمدى

زهرا محمدى

مهندسي مكانيك -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اميرحسين اميرى سعادت آبادى

اميرحسين اميرى سعادت آبادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عليرضا رحيمى

عليرضا رحيمى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهنام رحيمى

بهنام رحيمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدحسن ابراهيمى

محمدحسن ابراهيمى

مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه

4سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سارا محمدى

سارا محمدى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه جهرم-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سحر طهماسبى

سحر طهماسبى

تاريخ -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زهرا جاويدى

زهرا جاويدى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حميدرضا نگهدارى

حميدرضا نگهدارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فاطمه عارفى شهر بابك

فاطمه عارفى شهر بابك

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فاطمه عواطفى مطلق

فاطمه عواطفى مطلق

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
آرش زارع

آرش زارع

رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
محمد حسين شبانى

محمد حسين شبانى

مهندسي رباتيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زهرا كشاورز

زهرا كشاورز

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سجاد جليلى

سجاد جليلى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مرضيه دهقان

مرضيه دهقان

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فائزه دهقانى

فائزه دهقانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زهرا نگهدارى

زهرا نگهدارى

زيست شناسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زهرا رحيمى

زهرا رحيمى

اقتصاداسلامي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فاطمه كشاورز

فاطمه كشاورز

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ثريا مقصودى

ثريا مقصودى

علوم ومهندسي خاك -دانشگاه يزد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فاطمه رحيمى نژاد

فاطمه رحيمى نژاد

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه شيراز-روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی