ني ريز

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر ني ريز

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
زهرا حسين نژاد نى ريزى انسانی حقوق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 26
محمد پيكانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 6سال کانونی 106
حامد ربيعى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 23
ندا راز تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 17
مطهره صادق زاده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 22
زهرا كيخائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 13
زهرا ذكائى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 24
محمد رضا بيات تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 14
مهرداد طاطى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 36
مرضيه عزمى پور انسانی مترجمي زبان عربي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 14
مجتبى دميرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 19
سليمه احصائى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 25
زهرا فاميلى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 5
مرضيه چوب بر انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 25
نگين زيدآبادى نژاد انسانی علوم سياسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
حلماء زردشت انسانی تاريخ -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 8
زهره گل بو انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
رضا صفائيان ریاضی فيزيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 20
على فداكار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 11
زهره جلاليان انسانی علوم سياسي -دانشگاه اردكان-نوبت دوم دانشگاه اردکان 1سال کانونی 25
سروش لطفى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 3سال کانونی 33
مهران پيش آهنگ ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 4سال کانونی 40
زهرا استوار تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
زهراسادات هندى زاده تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 36
مريم همايونى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 2سال کانونی 19
مينا ذرت كار تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 41
زهرا زارع تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 37
ايمان زردشت تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 30
مريم سليمانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 16
وجيهه راز تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر-روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 4سال کانونی 53
محمد عارف باغبان تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
حميد رضا اشرف تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 2سال کانونی 25
منصوره كرمى نژاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 17
فاطمه درويشى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 4سال کانونی 57
پوريا بيات ریاضی مخابرات والكترونيك دريايي -دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 20
پوريا شعاع ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 9
محسن احمدى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 15
سجاد ابوالقاسمى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 5سال کانونی 56
جواد صفائيان تجربی زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 25
فاطمه اكوان تجربی مديريت جهانگردي -مجتمع اموزش عالي بم-روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال کانونی 13
پريسا شاهمرادى پور تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 2سال کانونی 18
سجاد شبانى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 10
فهيمه خواجه ئى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 3سال کانونی 51
محمد رسول حيدرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مجتمع اموزش عالي سراوان-روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 24
رقيه مظلومى تجربی زمين شناسي -دانشگاه بيرجند-روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
مريم مبرائى تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل حومه برازجان) 1سال کانونی 16
حسين خواجه زاده تجربی شيمي -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 19