استهبان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر استهبان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سيد محمد مهدى تابعى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 9سال کانونی 143
پريسا پويان فر هنر صنايع دستي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
اميرحسين گنجى آزاد ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 24
حلما خادمى اصطهباناتى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 79
نفيسه عمرانيان هنر صنايع دستي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 16
محمد هادى زحمت كشان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 8
اميرحسين كارگر ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 58
فاطمه زارع ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 21
مريم مباركى انسانی مديريت -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال کانونی 39
سيد عليرضا معزى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 2سال کانونی 32
ابوالفضل آقائى پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 45
صفورا خرم دل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 29
محمدرضا كاظمى اصل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 19
نازنين قاسمى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 46
زهرا حسن نژاد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 23
سجاد حسين پور اصطهباناتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 43
ناهيد برومند هنر كارشناسي فرش -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 11
ساره نورى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 17
محمد امين ذبيحى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 19
زينب جلادت ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
سيد سعيد تقوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 8
سجاد اكبرى زاده انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال کانونی 10
وحيدرضا گوهريان ریاضی مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 12
محمد رضا جاويد تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 9
محمد اكبر پور تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 40
فرزاد بنى اسدى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 31
زينب تاج تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 35
زهرا پيرى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز-تربيت معلم پرديس شهيد باهنر - شيراز 2سال کانونی 17
هانيه تقوى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال کانونی 83
فائزه غلامى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 40
فاطمه حقانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 52
زهرا الهى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 2سال کانونی 40
سيد محمد ميلاد معزى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 1سال کانونی 13
سارا رحيمى حقيقى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 59
محمد حسين مدحت انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 12
محمد رنجبر ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 28
جلال بيگى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان 1سال کانونی 9
مهدى پاكدامن ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 17
عادل ولى پور ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
محمد صائب نظرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 2سال کانونی 10
بابك نيرو انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بزرگمهر-قائنات-نوبت دوم دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 18
صادق صديق تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 7
زهرا مصدقى تجربی حسابداري -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 41
محمد امين اكبرى حقيقى تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 18
فاطمه ابراهيم پور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 14
سعيده مهدوى نيا تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
زهرا مروج تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 58
عباس عطاريان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 23
محمد صادق كرمى تجربی علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز-تربيت معلم پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 8
نسترن نيرومند تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 18
مريم كربلائى زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 48
مهرداد عابدينى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 14
احسان كيامرثيان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 14
حانيه سادات هاشمى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 50
احمد ميرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فسا-نوبت دوم دانشگاه فسا 1سال کانونی 8
محمدرضا قاسمى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 8
انسيه جولايى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشكي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 17
نيلوفر مدبر تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 19
نجمه كارگر تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 5
مهسا شهسوار تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 11
سميه عابدى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشكده علوم پزشكي سيرجان-روزانه دانشکده علوم پزشکي سيرجان 1سال کانونی 14
زهرا يعقوبى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 2سال کانونی 22
زهرا مقتدرى تجربی مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 9
فريده ملك حسينى انسانی حسابداري -موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران /-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران) 1سال کانونی 7
فاطمه طاهرى تجربی زيست شناسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-نوبت دوم دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 25
ابوالفضل طاهرى ریاضی مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي زند دانش گستر - شيراز 5سال کانونی 75
ابوالفضل خندان ریاضی مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان-غيرانتفاعي موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو - اصفهان 4سال کانونی 24
فريده ساجدى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-نوبت دوم دانشگاه دامغان 2سال کانونی 29
محمد عزيزى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-مجازي دانشگاه شيراز 1سال کانونی 17
محمد رضا نجفى تجربی زيست شناسي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 6
سيده سارا تقوى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علم وهنر-يزد-غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 7
زهرا سادات مصطفوى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-نوبت دوم دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 16