لار

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر لار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نازنين جعفرى هنر طراحي صنعتي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
ستايش روانشاد انسانی مديريت مالي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
امير حسين جلال پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال از اول دبيرستان 66
امير ناظمى ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
سجاد خودمهر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 38
رضا قنادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
مسلم صفايى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 30
محمد نجفى زاده انسانی مديريت مالي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 16
نسترن عابد زاده انسانی روانشناسي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 16
سعيد رحيمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 29
عقيق همايون زبان زبان فرانسه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
نرجس محمدى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 14
بهمن نگهبان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 14
مجيد قنبرزاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال از سوم دبيرستان 41
جابر فولادى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 12
وحيد قاسم زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال از دوم دبيرستان 44
محمد اميرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 38
زهرا پايمرد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال از دوم دبيرستان 61
سنا داورى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 26
روح الله محمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال از سوم دبيرستان 30
حامد آزادى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 36
سليمان قاسمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال از سوم دبيرستان 27
عليرضا على پور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 29
عباس توكلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال از سوم دبيرستان 33
حجت اله رضائى ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال از سوم دبيرستان 31
فاطمه توكلى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 12
مريم انصارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 46
كيامرث ولى زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال از دوم دبيرستان 28
على استادزاده تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال از دوم دبيرستان 63
نرجس جابرى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 25
عبداله فروتن ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 4سال از اول دبيرستان 70
محبوبه جوكار انسانی علوم تربيتي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 36
على فرهادى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 26
جاويد بصيرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 12
محمد انصارى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال از چهارم دبيرستان 10
على احرارى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 11
فاطمه يكه تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 26
حميد غلامى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 30
عرفان زمانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 11
محمد جواد همايونى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 27
احسان فقيهى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 36
ريحانه گرامى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 34
محمد مهدى امينيان ریاضی مهندسي برق -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 40
سيد عدنان كشفى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال از چهارم دبيرستان 18
فاطمه فضل الهى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسين سيفى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 2سال از سوم دبيرستان 21
مريم قاسمى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 1سال از چهارم دبيرستان 20
محمد زحمتى ریاضی مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال از چهارم دبيرستان 21
محمد غفارنژاد ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 3سال از دوم دبيرستان 45
زهرا انصارى لارى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 33
احمد رضا سلطانى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال از چهارم دبيرستان 21
فرشته رزاق پور ریاضی فيزيك -مركزاموزش عالي استهبان-روزانه مرکز آموزش عالي استهبان 1سال از چهارم دبيرستان 15
آرزو نوروزى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 36
مريم امرالهى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال از سوم دبيرستان 32
فاطمه فريبرز ریاضی مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال از چهارم دبيرستان 18
امير حسين موغلى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) 1سال از چهارم دبيرستان 17
حوريه على شيرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 23
ساجده صديق تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 14
فاطمه نكوئى ریاضی مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال از چهارم دبيرستان 12
مهناز سخاوتمند تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 4سال از اول دبيرستان 73
ساسان جواهرى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال از دوم دبيرستان 27
بتول غفورى زاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال از سوم دبيرستان 43
ريحانه عبادى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز) 3سال از دوم دبيرستان 51
بتول قناعت ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 2سال از سوم دبيرستان 26
سعيده بهزادى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه فسا-نوبت دوم دانشگاه فسا 2سال از سوم دبيرستان 33
نويد وقار ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي لار-روزانه مرکز آموزش عالي لار 1سال از چهارم دبيرستان 10
حسين سجاد پور ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مريم مقيميان ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس-روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 1سال از چهارم دبيرستان 16
مهديه رستگار تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال از سوم دبيرستان 25
مهدى آزادى تجربی زمين شناسي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 22
خاطره عبادت كار تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 24
لادن افتخار تجربی علوم ومهندسي خاك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
احمد بهزادى تجربی مهندسي كشاورزي -زيست فناوري /بيوتكنولوژي /كشاورزي -دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 2سال از سوم دبيرستان 26
معصومه حسن پور سياهمزگى تجربی شيمي -دانشكده كشاورزي ودامپروري تربت جام-روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال از سوم دبيرستان 33