كازرون

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كازرون

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
راضيه آزادنيا تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 1سال کانونی 18
كريم ملك زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 23
سيدمهدى تقوى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 45
فاطمه زنگنه تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 31
فرانك مرحمتى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 4سال کانونی 56
فروغ راسخ تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 14
سكينه رضائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 57
سيدمحمدرضا حسينى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 3سال کانونی 53
على اكبر صميمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 40
عليرضا دهقانى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 19
آرمان جعفرى ریاضی مهندسي ايمني -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال کانونی 46
محمدهادى محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 50
عليرضا بيدل خوشبخت ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 36
محمد امين اكبر نژاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي جهرم 5سال کانونی 89
فاطمه حسنى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 24
زهره بهارى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 18
سينا بابايى نژاد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 34
فاطمه اوليائى زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 16
پدرام روحانى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 36
محمد وليزاده تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 18
رحيم تفكرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 21
رضا خنيور تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 25
شكيلا داودى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 6سال کانونی 78
وحيد رحيمى حياتى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 15
على صفرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 20
الهام شاكرمى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 54
رضا محقق زاده تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 33
سعيد رضا زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 22
رضا نجاتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 18
محمد على صادق زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 14
داريوش كلانى پور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 10
حامد حاتمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 9
سارا حكيم زاده تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 48
سعيد غلامى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 10
على شيخى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 18
عباس آهون ریاضی مهندسي نفت -مركزاموزش عالي لامرد-روزانه مرکز آموزش عالي لامرد 2سال کانونی 23
مريم وزيرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 3سال کانونی 52
جواد اسدالهى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فسا-روزانه دانشگاه فسا 2سال کانونی 32
مهشيد معين تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) 1سال کانونی 15
اميد حسينى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشكده علوم پزشكي بهبهان-روزانه دانشکده علوم پزشکي بهبهان 4سال کانونی 52
يوسف نوروزى دزگاهى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 10
بابك باقرنژاد تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 35
فاطمه بازائى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 12
عليرضا ملكى ملا اره ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 9
مهدى شفيعى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 7
شهلا فرزاميانى نژاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 20
زينب احمدى تجربی شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 20
محمد حسين عبادى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 15
مهسا عطائى قراچه تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
فاطمه رافعى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 18
مجتبى دهقانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 20
فاطمه راسخى كازرونى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 18
فاطمه گلزار تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي جهرم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال کانونی 40
زينب مباركى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 8
مريم آذرنيوشان تجربی مامايي -دانشكده علوم پزشكي شوشتر-روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 1سال کانونی 13
فاطمه جوكار ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 15
حسين كيانى فر ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 35
عليرضا خوش نيت ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 7
مسعود پاليزدان بهروسى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 12
محمدرضا خواجه نژاد ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 2سال کانونی 30
اشكان على پور ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
سجاد جوانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 2سال کانونی 32
مهرنوش دارنگ ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 10
ياسين علمدار ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 23
سيداميرعباس حسينى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 2سال کانونی 41
محمدرضا دهقانى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي لارستان-روزانه دانشکده علوم پزشکي لارستان 2سال کانونی 34
نرگس نيكبخت تجربی حسابداري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 27
فرناز كشنى تجربی شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 21
مالك اميدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تربت حيدريه-روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 17
شيوا بزرگى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 2سال کانونی 41
فاطمه جلالى تجربی شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 2سال کانونی 34
محمدعلى چراغى خواه ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 2سال کانونی 19
مجيد فرهمنديان ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه جيرفت-روزانه دانشگاه جيرفت 1سال کانونی 13
راضيه جوكار تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه فسا-نوبت دوم دانشگاه فسا 1سال کانونی 12
فرهاد افشاريان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 3سال کانونی 36
فاطمه پويه ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 4سال کانونی 64
على صادقى دره بيدى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه جهرم-روزانه دانشگاه جهرم 1سال کانونی 9
محمد نادى عمله ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان-روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 24
سارا شريف زاده ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 2سال کانونی 31
فرود على پور ریاضی مهندسي معدن -مجتمع اموزش عالي گناباد-روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 12
فرزاد رضوانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-نوبت دوم دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 23
فاطمه زارع پل ابگينه تجربی شيمي -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 19
محمد خادمى گورى ریاضی مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين-نوبت دوم مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 9
نازنين شفيعى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 35
على مرادى تجربی شيمي -دانشگاه ياسوج-روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 19
هانيه روحانى تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه خليج فارس -بوشهر-روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل حومه برازجان) 1سال کانونی 17
شقايق اميرعضدى تجربی شيمي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 8