كرج

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر كرج

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
پارسا فردوسى هنر اهنگسازي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 25
سيده مهسا مير غياثى انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
دلنيا روان خواه هنر نقاشي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
كيان شمسى هنر نوازندگي موسيقي ايراني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
محمد ضربى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
رضا قاسمى پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
ريحانه برغانى هنر نمايش عروسكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
دانيال رجيعى انسانی حقوق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 20
سيد محمد سادات كيايى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 46
روژين يونسى هنر مجسمه سازي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
دريا مير حسينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
معصومه رسولى انسانی حسابداري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 51
مهدى دشتگرد هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -مركزاموزش عالي ميراث فرهنگي -سازمان ميراث فرهنگي-روزانه مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي 1سال کانونی 9
مهدى فتحى هنر طراحي صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
عليرضا درزى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
كيميا فخارى نيا هنر نوازندگي موسيقي جهاني -دانشگاه هنر-تهران-نوبت دوم دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 8
پريسا شمع چى زاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 38
كيميا رضايى منفرد هنر ارتباطتصويري -دانشگاه هنر-تهران-نوبت دوم دانشگاه هنر تهران 1سال کانونی 19
شهرزاد سادات عرشى هنر ارتباطتصويري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 25
لعيا حسينى فهرجى انسانی راهنمايي ومشاوره -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 19
امير حسين شهلائى گيلان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
محمد محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 25
اميرحسين سليمان زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 40
برنا عرب خدرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 15
عطيه مرادخانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 6سال کانونی 111
يگانه فارسى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 16
سروين خسروانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 41
فاطمه نصيرى انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 33
رويا حسن پور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 67
ميلاد نجف زاده هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 25
اميرحسين بيات ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
اشكان بابائى بانى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 13
محمد قادر ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
شهاب امانت ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 12
صدف ميرالى انسانی حقوق -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 18
اميرحسين دهقان بنادكى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 37
نيكتا كمالى دهقان انسانی حقوق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 28
نگار آبشارى انسانی حقوق -دانشگاه شاهد-تهران-روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 24
طاها محبى آشتيانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 45
پوريا فلاح پور ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 15
محمد ياسين ملاجوادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 18
سهيل شهبازى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
آرش آميغ ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 9
آراد نامدار مقدم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 40
شيوا اسفهلانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 15
سعيده ابوالحسنى كولانى جديد انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 34
على اشرفيان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 16
فاطمه افضلى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 15
اميرمحمد وفايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 26
محمدرضا كولانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 16
رامتين ريحانى كيوى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 13
كيوان خسروشاهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 18
سحر خسروى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
امير عظيمى مطعم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 18
عطيه يادگارى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 41
ماهور فردوسى هنر طراحي پارچه -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 1سال کانونی 23
فائزه اسلامى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 24
فائزه درگاهى انسانی حقوق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 9
اميد قاسمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
سيده سحر موسوى فرج زاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
حسين عليزاده مقدم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 3سال کانونی 44
فاطمه مرادى شهدادى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
محمد ناصربخت ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 33
ثنا واعظى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 15
سيد امير فخرايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 34
فراز ميرالى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 22
فاطمه سادات مهدوى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 14
نوشين اروجى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 44
اشكان عالى مهر ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 10
امير حسين سليمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 27
مريم اكبريان فيروز آبادى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 46
سياوش سجادى مقدم ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
زهرا عليخانى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 20
محبوبه يوسف نژاد انسانی باستان شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 15
اردلان سلامت شريف ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 15
آيدا بنى آدم ديزج انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
محمد ياسين انصارى رنانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 11
هومان جالوطى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
مهدى اميرخانى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 24
سيدمهدى قاضى ميرسعيد هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 27
حميد كريمى ورنكش هنر كارشناسي فرش -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 20
پويا رحيمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 22
مطهره بهبهانى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 39
مونا على پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 11
محمد نورى فرد ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 25
سمانه چراغعلى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
غزاله رنجبران ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 11
سپهر گوهريان انسانی حقوق -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 34
شهرزاد ملكى هنر نوازندگي موسيقي ايراني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 45
فاطمه ميرعلى بيداخويدى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 26
مرواريد نورى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 14
اميرحسين آرمون ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 26
سيد محسن حسينى تبار ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 17
مهديه ملاحسنى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 10
ناصر كوهى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 19
محمد جواد جاويدى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 18
سارا ياسايى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 10
پرهام ايران دوست تبريزى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 32
مهسا اسمعيل زاده باروق تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 15
محمدحسين لطيفى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 19
بهادر امجدى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 16
كسرى مقدم ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 31
جواد اسكندرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 33
كيميا رضائى شاد ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 6
هليا محمدى ماوى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 27
مريم كريمى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 10
نيلوفر گودرزى انسانی حسابداري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
نازنين منصوريار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 46
سياوش تفكرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 37
محمد قاسمى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
سمانه صمدى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 13
غزل نيك نهاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 25
زهرا شهريان ورنو سفادرانى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 19
معصومه مريد پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 13
مهيار محمدى مقدم تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 24
سارا خداويردى زاده قزلجه ریاضی مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 7
مليكا ياراحمد هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 20
بهنام قاسمى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 53
فاطمه كوئينى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 7
عليرضا دردائى ايرانق تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 19
محمدحسين نيكزاد تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
شقايق عبدى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 27
محمدرضا ملك محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 24
حوريا سيف تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 59
محدرضا جاويدپور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 15
بنيامين حسينى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي فسا-روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال کانونی 28
شيدا عزيزى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 33
كيميا ثبوتى مقدم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 60
درسا مختارى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 49
ليلا سيف الهى انسانی روانشناسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 18
حسين محبى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 16
حسين نجفى آتانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 19
ميلاد طبائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 11
سيد سعيد دهقان نيرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 14
كاميار جاى مند ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 15
ناديا داوودى پناه تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 17
فاطمه حبيبى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 31
مليكا عليشاهى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 14
راضيه زارع بنادكوكى انسانی حسابداري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 35
سارا كريمى صفت ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
فاطمه عزيز الهى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
گلناز سادات شفائى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 31
محمد الماسى انسانی فلسفه -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 39
زينب ترابپور هريس انسانی حقوق -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 19
مينو حسنى ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
زهرا بشير گنبدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 18
عليرضا شريفى پور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
مسعود ابراهيمى پنجكى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 25
اسماء محمدى چشمه قلعه انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 10
مصطفى فرهادى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 45
ياسمن خليلى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 16
محمدجواد عباس زاده انسانی مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 20
اميرحسين برخوردارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 4سال کانونی 61
سيده سلما صادقى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
عطاءاله حاج حسينى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال کانونی 19
محمدمهدى مددرسانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل دانشکده سلامت، ايمني و محيط زيست) 2سال کانونی 33
محمد جواد فلاح پور ریاضی مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 17
محمدحسن سيف ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
آيسان غيورى پير سلطان ریاضی فيزيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
مهديه عنبرى آبكنار ریاضی مهندسي انرژي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 24
عرفان يزد پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 25
مهديه زكى زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 10
سحر سيردانى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 19
سارا جانفشانى عراقى انسانی حسابداري -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 12
فاطمه اسداله پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 6سال کانونی 116
سيد على گلرخ مقدم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال کانونی 33
ترنم مباشرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 53
مرضيه لطفى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 26
صبا سرائى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 18
ميثاق صلاحى خلف تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 19
پريا قدرت دوست نخچى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 14
ياسمن نظرى رادثانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 55
محدثه عنبرى آبكنار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 28
فاطمه بختيارى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
صبا موذنى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 5سال کانونی 85
نفيسه رضايى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 34
اميرحسين ساعدپناه ریاضی فيزيك -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 19
پريسا روزبازار ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 14
سيداميرحسين جعفرى نيا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 15
عليرضا سعادت ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 7
پويا ظهوريان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
على شوندى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 11
پرديس منتخب سادات انسانی حسابداري -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 32
نگار تقى پور ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 9
آتوسا آقا ميرزا ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه هنر-تهران-نوبت دوم دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 12
نيما قره باغى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 18
فاطمه احمدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 17
شبنم دانه كار هنر كتابت ونگارگري -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 20
دانيال عيدپور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 24
حديثه خمسه انسانی حسابداري -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 17
محمدرضا عاشرلو ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 5سال کانونی 88
حميدرضا كريمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 10
محمد على عبدى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 12
اميرحسين اسماعيلى ریاضی مهندسي ماشين هاي ريلي -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 8
پويا لايقى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
ليلا خدابخشى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 20
عاطفه محسنى بندپى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 17
سپيده محمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 9
سيامك دورقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شيراز-روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال کانونی 5
سيد متين سادات كيائى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 9
حديثه قراگوزلو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 15
شاهين چمن زاد ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 4سال کانونی 38
مهسا يزدان يار تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 15
سعيد پور خدابخشى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعت نفت-روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال کانونی 21
فهيمه سعادتى شامير انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 20
محمدحسين وفايى پناه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 14
فاطمه عبدالمحمدى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 11
البرز حبيبى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 12
عليرضا احمدوند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 1سال کانونی 15
محمد عباسى ریاضی مهندسي صنايع -دانشكده سلامت ايمني ومحيطزيست -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل دانشکده سلامت، ايمني و محيط زيست) 3سال کانونی 35
سعيده كاخ ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
على بيگدلى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 5
فائزه ناصرى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 45
كتايون طاهرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 36
مهرسا عباسى علائى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 3سال کانونی 43
پوريا تقى زاده فرمنى تجربی فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 16
شايان جوانمردى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 1سال کانونی 21
مرجان معظمى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 4سال کانونی 72
محمد محمد زاده ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 14
مهيار بخشى پور ليلى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 37
كاميار خدايارى ریاضی مهندسي تعميرونگهداري -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 3سال کانونی 54
مهشاد محمدى زاده تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 15
سپهر بايرامى صديقى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 9
محمد محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 10
فاطمه كشورى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 25
آرمين ايزدبخش ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 15
شهرزاد محمدى تجربی فيزيوتراپي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 16
فاطمه محبى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 43
مجتبى شافعى آسايش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 19
پوريا سعادتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 12
ساناز كرم پور ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 8
شقايق هاشميان نظرى تجربی فيزيوتراپي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 12
مهرى مرادى تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 16
محمد صالح كريمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 17
زهرا رنجى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 17
نويد مهرانى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 38
آرش احمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 13
على بيگى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران (محل تحصيل بندر ماهشهر) 1سال کانونی 16
سيده تمنا جوزى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 17
على دهقان بنادكى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 43
ياسمن مرادى انسانی مددكاري اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 9
آرمان صميمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 16
محدثه قادر ریاضی مهندسي معماري -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 20
سحر نسيمى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 45
امير حسين كافى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 26
محمد شفيع زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
عماد شريفى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 8
آزاده كريمايى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 16
سحر قادرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 19
پيمان هادى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 26
سينا ميرزايى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
اميررضا سلاسل ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
پيمان براتى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 16
رضا صفرزاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 42
هانيه خزلى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال کانونی 54
شيدا طاهرى شبسترى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 15
فاطمه هوشمند تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 54
على قهرمانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 2سال کانونی 30
مهسا امينى انسانی روانشناسي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 2سال کانونی 49
مهسا جنجرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 16
سيده زهرا نورانى ریاضی مهندسي برق -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 4سال کانونی 82
بهزاد واحدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 2سال کانونی 22
نادر اميرى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور-اهواز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز (محل تحصيل آبادان - اهواز) 1سال کانونی 15
عرفان لاله پرور ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 14
على عارفى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 18
سحر صنعت ریاضی مهندسي معماري -دانشكده فني وحرفه اي دختران تهران -دكترشريعتي-روزانه دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران (دكتر شريعتي) 5سال کانونی 83
هما رضائى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
مانا مقصودلو ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 5
زهرا قربانى جيرنده ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 33
اميرفواد برخوردارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 4سال کانونی 71
غزاله فريدمهر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 15
سيده هدى رحمانى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 28
شميم توحيدى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 42
نفيسه رنجبراوجى ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 13
هستى لرنژاد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 13
الناز اصلانى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 18
زهرا جعفرى تجربی شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 23
حوريه كلانترى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 22
على عسگرى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 25
امير حسين اجاقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 20
مونا وطن دوست خليل آباد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 13
الهام امانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 57
حسان اله فرضى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 38
محمد زارع حجت آباد ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي كشور-روزانه مرکز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي کشور 9سال کانونی 150
مهدى صادقيان ریاضی مكاترونيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 9
فربد موسوى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 21
مريم حيدرى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 14
محمد رنجبر ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 6
زهرا پيروزى ریاضی مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 11
شهاب الدين زارع حسينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 8
سپيده ارجمند تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
اميرحسين نخبه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 8
عليرضا كوثرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
آرمان صالح زاده ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 9
پگاه ديواندرى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه هنر-تهران-نوبت دوم دانشگاه هنر تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 9
سياوش رهبر ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 1سال کانونی 11
زهرا الله بخشى انسانی علوم سياسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 10
آرين مويد تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 33
پريا جمشيدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 21
ام البنين بهارفر انسانی روابطعمومي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 15
پويا عنداله تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 8
سيد على موسوى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 1سال کانونی 9
پرشان پوزش هنر كارشناسي فرش -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 20
نيلوفر اسكندرى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 13
فاطمه كوه فلاح تجربی اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 23
حسين رضايى موحد ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 11
گلبرگ ابراهيمى ریاضی مهندسي خودرو-دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 4سال کانونی 80
فاطمه جهان پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 8
پريسا ساعتچى فرد ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 7
امير مهدوى فر ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه فردوسي مشهد-نوبت دوم دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 10
امير محمد ناصرخيل تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 15
نيكتا شمس جى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 9
فائزه رضائى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 7
سياوش پورقاضى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 22
ارسلان جمالى پور صوفى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 49
بهنيا بيطرف ریاضی مهندسي علمي -كاربردي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 8
آرتين ترشيزى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 16
مائده شفيعى توران پشتى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 13
فرزانه احمدى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 17
كيارش جديدى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 23
امير رضا احمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 13
بهناز قهرمانى ریاضی فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 11
نيلوفر مرادى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 40
على ذاكرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 33
شكيلا قربانى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 10
فاطمه سواعدى صيفى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 28
فاطمه قره داغى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 47
سحر خواستار تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
حسين پارسايان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 25
پيمان منيرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 37
بهنوش زارعى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 56
كى سان پورمقتدر تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 15
حسين اميرى چرمخوران ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 16
پارسا شفيعى عليويچه ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 8
مهدى خلف خان ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 36
پريسا سليمى منصور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 32
كسرى نظام العلما ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 7
محمد جواد پيشوائى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 11
مبينا منصوريار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 17
محمدرسول اكبرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 7
عارف ساريجلو ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 5سال کانونی 91
فرزانه يعقوبى صالح آباد ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 17
رامين سيدطالبى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 29
فاطمه خيلدار ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 19
اميرحسين امانى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 19
مرضيه عارفى سعيد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 13
سجاد غلامى انسانی حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 20
امين جابرى انصارى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 1سال کانونی 12
آرميتا حاجى زاده ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 15
شهاب الدين چپردار ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 14
سيده سرور عاشور پور انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 14
هانيه نيك خواه چمن آباد انسانی علوم سياسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 22
عليرضا جانى ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 3سال کانونی 48
مارال موسى پور ریاضی فيزيك -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 8
شهربانو دلاور انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 18
پيمان آجرلو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 23
مهدى درويش ریاضی مهندسي برق -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 24
ياسمن رحمانى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 4سال کانونی 77
ميلاد بوژنه تجربی بينايي سنجي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 25
پرستو اسدى انسانی فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 18
مهديه السادات حاجى مير رحيمى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 22
امير حسين خمسه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 36
محمد رضازاده كيلوان ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال کانونی 22
ستاره مهربان مقدم تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 10
لينا الصايغ ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 6
محمد حشمتى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 9
فاطمه شايسته تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 23
سارا تواضع ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 36
حسين آفكار ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 21
فاطمه نوروزى ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال کانونی 61
حميدرضا اشترى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 12
مبينا خانكشو زبان زبان روسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 5
مريم اسماعيل ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 9
مهسا خردبين ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 5
مليكا خدابين انسانی روزنامه نگاري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 25
فاطمه السادات رضوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 28
مرتضى ميرزاخانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 7
سيد امير رضا حجازيان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال کانونی 12
زهرا جهانگيرى دوست انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 19
فائزه محسنى ملردى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 12
كيهان اسدى رحمانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 18
عليرضا حامدغلامشاهى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كاشان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل) 1سال کانونی 9
هديه يعقوبى يگانه ریاضی فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 14
پگاه عيوضى اروانق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 5
مرتضى استوارى ديلمانى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 14
سينا ايمانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 8
فرهاد نجارزاده ريسه ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
محمدرضا رودگر ریاضی مهندسي نفت -دانشكده فني ومهندسي گرمسار-روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال کانونی 10
نيما رحيمى ریاضی حسابداري -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 40
آرش كيامرثى تجربی دامپزشكي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 39
آرمين فلاح ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
محمدرضا همت يار ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 7
نيوشا سادات قرآنى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 8
محمدسعيد آزادى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 39
على پدرام ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 29
فاطمه پاليزبان انسانی علوم سياسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 16
ابوالفضل يوسفى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 22
محمد پويا شيرين منش ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 13
ياسمن زارعى شهريان تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 57
كسرى مقدسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 18
ياسمن الياسى قلعه جوق ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 6
رضا بهلولى نيرى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 9
سايه حسن نژاد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 6
فرزاد صادقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 34
اميرحسين صادقى برزگر تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 23
پدرام صفرى نيا ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 10
مهدى رضائى عارفى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 39
فاطمه اميدى نيا انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 18
عليرضا كريمى ریاضی مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 10
عليرضا اسماعيلى اول ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 7
حسين منوچهرى انسانی تاريخ -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 12
ياسمن خادمى گيل چالان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال کانونی 29
نويد كاظمى توانى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
فائزه خليلى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 18
راضيه باش باغى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 4سال کانونی 76
كوثر تاجيك خاوه زبان اموزش زبان انگليسي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 17
زهرا سرحانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 17
اميرحسين امان پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 2سال کانونی 30
مائده رحيمى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 17
محمد حسين احمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 13
درسا عباسى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 16
فاطمه آقا على خانى تجربی علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي تبريز-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال کانونی 15
مارال مرادى فر تجربی گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 14
على باستانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 9
مريم ابوالقاسم سلمان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 4سال کانونی 72
آوا فتاح تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 15
هانيه قربانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 16
پروانه خاكپور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 18
مريم عقبائى ریاضی فيزيك مهندسي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 4سال کانونی 69
رايحه حسين زاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي زاهدان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 9
هدى رضائى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 35
مهسا غفارى خبر انسانی ادبيات داستاني -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 20
مهسا گل محمدى تجربی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 16
محسن جوكار كهنكى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 13
هانيه جعفرى سهى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
پارسا رادمهر ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال کانونی 21
نيوشا خسروى ریاضی مهندسي معماري -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 20
مهديه كمالى راد زبان زبان وادبيات اسپانيايي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 17
هديه گل كار ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 9
اميرحسين دلگشا ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 12
سحر سرحدى ریاضی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 23
مهران عابدى سماكوش تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم دانشگاه تهران 3سال کانونی 50
احسان متولى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 10
هومن حقيقى تجربی داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 76
نيلوفر بخشنده تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 61
پرديس كهندل انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
على اصغر بهزادى ریاضی شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 8
مجيد توحيدلو ریاضی فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 14
زهرا پورجواد انسانی روابطعمومي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 25
آرش كلانترى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تهران-نوبت دوم دانشگاه تهران 2سال کانونی 36
زهرا عليزاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 10
عليرضا علمايى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي قم-روزانه دانشگاه صنعتي قم 1سال کانونی 14
پرى ناز كريمى ميانجى تجربی روانشناسي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 37
فاطمه پارسى اصفهانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 35
كيوان افشارى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 7
امير محمد قنبرى امير ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 16
معصومه طالشى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 13
عرفان اميدوار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 9
الهه حقيقى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 15
اميد رضا محمدى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 45
سيدافشين بابايى چگينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 27
شادى چراغ قره قيه انسانی تاريخ -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 26
شايان معدنى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 7
اميرحسين حسنى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 27
راضيه دارابى تجربی دامپزشكي -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 25
ندا بيك ورديلو تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 22
سينا سيروئى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 50
محمد احمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 23
بهاره گودرزى ریاضی فيزيك -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 19
نيما خدادادى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 25
على اصغر شكوهى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 30
محمد صادق غياثوند ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 33
سهيل ولى نژاد فومنى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 10
انسيه عسگرى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 64
ريحانه بختيارى ریاضی مهندسي معماري -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 33
سيدپارسا هدايتى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 26
پگاه يارى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 28
سيد حسين ميرجلالى بندرى زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 17
فاطمه حبيبى زبان زبان فرانسه -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال کانونی 45
پويا خطامى تجربی شيمي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 9
مونا طهماسبى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 6
مهسا قديرى تجربی روانشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 6
كيميا غلامى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 6
نگار عليزاده تجربی دامپزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه-روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 14
شقايق توتچى فقيدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
مهدى متقى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 12
فرنوش دانشور ریاضی فيزيك مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 23
محمد مهدى ملا حسينى وثنوئى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 11
عليرضا خانلو تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال کانونی 33
شايان اباسلط ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 3سال کانونی 31
سيد محمد جواد يوسفى طبائى تجربی دامپزشكي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 12
فاطمه قربانى اصل چهارده ریاضی مهندسي علمي -كاربردي عمران -اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست-روزانه آموزشکده محيط زيست كرج- سازمان حفاظت محيط 1سال کانونی 6
سهيل بهرامى ریاضی مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 8
محمد افكنى ریاضی فيزيك -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 36
ياسمن دهقان پور فخر آبادى ریاضی فيزيك -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 14
نگار ولى پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 11
فاطمه اميرى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 20
اشكان گرشاسبى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 30
محمد دوستى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 33
زهرا طالبى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 12
ژيلا عسگرى ماجلان ریاضی فيزيك -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
موژان منصورى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 6
فائزه رمضانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 20
مهتاب گل زاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 36
مرجان كلانتر تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 7
نفيسه اكبرى انسانی فلسفه -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 30
سينا مقدم مهر ریاضی مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 41
على نگارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 34
فائزه فرضعلى نژاد زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 19
دانيال ايرانپور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 17
مطهره جديدى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 16
اميرحسين عباسى مارانى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 19
سپهر حسينى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 15
ايراندخت خواجوى راد ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 9
محمد محبى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 22
حسين زارع كاريزى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 22
زهرا مظلومى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 37
بهاره بيات انسانی ادبيات داستاني -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 22
امير سپاسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 3سال کانونی 30
فاطمه قاسمى قريه على انسانی علوم اجتماعي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 18
سيدفرزاد ميرباقرخانى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 27
سحر عباس زاده انسانی فلسفه -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 34
زيبا عليزاده تجربی اعضاي مصنوعي -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 11
مهتا غفوريان بروجردنيا ریاضی مهندسي راه اهن -دانشگاه اصفهان-روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 45
مهسا اسدى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 7
مرضىه محمدى لىوارى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 3سال کانونی 51
الهه شهريارى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 16
زهرا زارع تفت تجربی گفتاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 11
سيده حانيه صفايى آلهاشم انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 21
رسول احمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 52
نازنين مومن زاده ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 11
حانيه ايراهيمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 13
اميد باقر ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 9
گلفام قربانخانى انسانی ادبيات داستاني -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 41
فاطمه مختارى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 11
سيد شروين قزوينه ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 12
زهرا غفارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 7
زهرا سيفرى حانى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 9
فاطمه اسدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
فاطمه سيفى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 4سال کانونی 80
معصومه قزلباش ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 21
محمد ميرزائى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 7
بهنيا اكبرى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 18
بتول فراهانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 45
سيده مبينا گلى پور زبان زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 22
مهران دربانيان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 25
آرمان زارعى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 21
آرام دخت ضيايى نسب تجربی مديريت مالي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 42
فاطمه توكلى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 19
غزاله حاج حيدرى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
مائده صيادنژاد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 30
مه تا صدوقى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 14
مريم كهن ترابى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4سال کانونی 74
نجميه سرمدى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 25
رضا پورحسينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 9
سعيد اميراحمدى تجربی كاردرماني -دانشكده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران-روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 19
ريحانه توكل تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 21
فاطمه جناب ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 19
سعيد مراديان ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 14
مرضيه زرگر ریاضی روانشناسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 13
سيدعلى عبادى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 8
سپيده غفوريان ذاكرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
سياوش طاهرى شبستري ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 2سال کانونی 33
شقايق ذوالفقارى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 3سال کانونی 54
فاطمه جلاير ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 7
تينا برمايه ور تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 16
مهران دين دار تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 1سال کانونی 22
محمد مهدى اتابكى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 38
مريم محمدى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 15
سيده سحر نبوى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 23
مهتاب ضيائى ریاضی مهندسي شهرسازي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 4سال کانونی 75
افشين غلامى پرور ریاضی فيزيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17
مريم دين يارى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 9
نسيم رجبعلى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
پگاه اكبركمالى ریاضی فيزيك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 9
محمد رضا آيتى بام تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 7
صدف قاضى وكيلى تجربی روانشناسي -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز 1سال کانونی 10
سيدمحمدعلى موسوى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 18
كيميا سبزه پرور ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 16
احمدرضا هراتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 18
داوود جعفرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) 3سال کانونی 42
محيا خيرانديش ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 5
محمد مهدى نخلى محل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 12
الهه رجبى نژاد تجربی شيمي -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي آزاد) 1سال کانونی 19
آرش على پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 9
رامبد غفارى كاشانى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 5
فاطمه سرمدى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 12
احمد رشادتى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 22
مجتبى رحمتى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 32
صبا واحدى تجربی شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 10
مليكا جعفرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 33
سالار زه فروش تجربی زيست فناوري -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 18
ليلا پناهى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 19
مهران جديدى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 40
آرمان آزاديان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 2سال کانونی 13
دانيال خاشع ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 18
مهدى معبودى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 11
دانيال هاشمى پور ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 25
رضا ملاحسينى ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 11
فائزه شهبازى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 24
حسين چهره تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 24
شقايق بابائى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 55
مهران نصرآبادى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 15
نفيسه برمخ شاد تجربی زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 7
محدثه محبى زاده ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 26
على عشقان ملك ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اراك-روزانه دانشگاه صنعتي اراك 4سال کانونی 64
مبينا قاسمى انسانی علوم تربيتي -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 16
سيده رضوان نيرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 13
سحر عباسى ریاضی علوم مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 15
زهرا داد خواه جديد ریاضی مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 17
الهه جعفرى جاذب تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 11
محدثه سلطانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 20
حسين آژير ریاضی مهندسي برق -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 18
زهرا نافذ تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 51
سينا گنجى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 26
زهرا بخشى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي يزد-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 28
شايان احمدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 5
على آصف ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 8
محمد على لطفى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 7
على كريم تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال کانونی 38
محدثه ميرزاپور نارنج كلا ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
سروشا خياط تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 12
ايدا دهقان نيرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 2سال کانونی 35
فروزان كرم تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال کانونی 7
عليرضا جبارپور تجربی اعضاي مصنوعي -موسسه اموزش عالي علمي كاربردي هلال ايران-روزانه موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران 1سال کانونی 18
شقايق يزدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 5سال کانونی 81
پارسا محسنى ریاضی مهندسي عمران -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 19
سپهر ستارى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 36
مهساسادات حياتى دروئى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 16
حميدرضا واحدى كهورين ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 14
اميد شير على زاده روشنى ریاضی شيمي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 21
الهه كرم پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
عليرضا صاحب اختيارى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 15
على پروهان تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 16
ياسمن فتح الله طالقانى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 27
اميرحسين دهقان ازاد تجربی شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 25
نگين قلى زاده ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 22
فائزه زارع بنادكوكى ریاضی مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 5
مريم توانگر فلاح انسانی فلسفه -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 18
مستانه موسوى تازه كند ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 6
زهرا عباس نژاد انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 14
سپيده فرهودى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 31
سحر همدم انسانی تاريخ -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 17
فاطمه آقا محمدى انسانی زبان وادبيات عربي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 14
امين رضازاده ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 19
مبينا ابراهيمى ریاضی مهندسي معماري -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 4سال کانونی 58
سارا جاويد پور تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 5
افسانه مقدسى ریاضی مهندسي معماري -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 18
ميلاد محمدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 11
مانا خليق تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 12
سحر سجادى نژاد تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 16
فريد رهبرزارع ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 5
سميرا قربانى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) 1سال کانونی 18
محمدرضا نريمانى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 2سال کانونی 23
پدرام تقى شهرستانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 13
على كرمى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 18
نغمه ارشد ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 10
محمد امين فرحبخش ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 10
مهيار حجتى فر تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 17
مريم موسوى جلال تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 43
مهسا محجوب تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 20
فرزانه مولائى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 14
زهرا حسن پور مقدم تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 14
سيدپيمان هاشمى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 8
حميد رضا زارع بناد كوكى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 3سال کانونی 49
امير حسين گروسى ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 22
آرمان على نيا ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
سجاد اسدى كرم ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 33
رادمان اباذرى ریاضی مهندسي معماري -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 20
سيد اديب خاموشى سرابى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز-روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 17
تارا پيشگاهى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 2سال کانونی 22
زهرا حضورى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 4سال کانونی 70
نگار يوسفى نيا تجربی حسابداري -موسسه عالي اموزش بانكداري ايران -تهران-روزانه موسسه آموزش عالي بانکداري ايران - تهران 1سال کانونی 9
ريحانه گل محمدى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 36
فائزه ميرزائى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 16
على محمدى تجربی شيمي -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال کانونی 26
احمد شليليان ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 2سال کانونی 23
سحر امين آبادى ریاضی مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 11
اميرحسين عليزاده ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 1سال کانونی 6
پارميدا افتخارى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 37
پوريا دوستكام ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 8
فاطمه كلهرى پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 1سال کانونی 8
حسين جعفرى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 65
مليكا رحيمى مقدم تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 9
معصومه سرخه زاده تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 39
نسيم تقى خانى تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 35
مرتضى آقا حاصل ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال کانونی 10
مريم خزايى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش) 1سال کانونی 19
الناز نرى ميسا تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 6
امين روشنى تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 2سال کانونی 44
نگين آقاكريمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي قم-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال کانونی 64
فريماه سادات حسينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 4سال کانونی 77
دانيال وقار ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 3سال کانونی 15
سارا كريم پور آذر ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) 1سال کانونی 8
حسين عاشورى ميكال ریاضی مهندسي برق -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 15
محمد هادى ترياكچى ریاضی فيزيك -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 23
جمال مقدسى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 13
مازيار نورى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 17
محمدرضا رضوانى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 23
محمد امين هادئى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي همدان-روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال کانونی 17
فاطمه نصيرى فتحه سرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 17
آيلار فيض ابهرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 4سال کانونی 70
امين غلامى پور تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 75
محسن دهقان بنادكى ریاضی علوم اقتصادي -دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
مسعود اصغريان تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 30
زهرا جعفرى ریاضی مهندسي علمي -كاربردي عمران -اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست-نوبت دوم آموزشکده محيط زيست كرج- سازمان حفاظت محيط 1سال کانونی 20
سيد نيما خليفه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 35
مهسا عى قرلو تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
كمال كرمى تجربی مديريت بيمه اكو-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو) 2سال کانونی 21
ياسمن ملكى ریاضی مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 8
متين عظيمى ریاضی مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 3سال کانونی 14
اميد زكى زاده قريه على ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
زينب منجزى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 10
نگين ماهى جانى دره قبله تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال کانونی 13
غزاله غريبعلى زاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 20
اميرصادق كيانى فر ریاضی مهندسي معماري -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 9
مهتاب مشايخى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل لنگرود) 1سال کانونی 19
مهسا شعاعى فشتمى تجربی كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 15
راضيه فرجى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 18
حسين شاكر لاطران ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 22
سيمين اسكندرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 38
فرهاد سليمانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال کانونی 10
فاطمه انجيله ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 16
مهديه كريمى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
الهام كشاورز ارشدى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 20
پويا حياتى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 8
كامياب جهانى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال کانونی 5
سيد عليرضا اعتصامى رنانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 23
محمد حسين عابدينى سانيجى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 12
ياسمن ياسين زاده نيكجه ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 7سال کانونی 120
سبحان شفيعى پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 32
على رضوى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 11
محمد نيكويى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال کانونی 31
ركسانا افرى اسكندرى تجربی شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
آيدا شنعه ریاضی مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 4سال کانونی 55
محمد على رستمى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 17
عليرضا باقرى بايقراكوه ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 22
حديث نقى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 26
محمدرضا ببرپنجه ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 10
سارا طاهريان احمد آبادى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک (محل تحصيل شازند) 1سال کانونی 19
ليدا عليزاده اصل تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 22
محمد على علمى انوارى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال کانونی 7
صالح تابعى تجربی حسابداري -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 31
سيد محمد ميرفارسى ریاضی مهندسي علمي -كاربردي عمران -اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست-نوبت دوم آموزشکده محيط زيست كرج- سازمان حفاظت محيط 1سال کانونی 22
صدف خواجه كان دمشقى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 4سال کانونی 70
شيما جبلى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 22
سوگند مسلمى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 11
سيده سوگند حسن زاده ارم ساداتى انسانی جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه گيلان -رشت-نوبت دوم دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 23
على خانباشى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه زنجان-نوبت دوم دانشگاه زنجان 2سال کانونی 36
مرضيه يزدان يار تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 10
آرزو آدينه تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک (محل تحصيل شازند) 1سال کانونی 14
فاطمه شكوهى كرد قشلاقى ریاضی معارف قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد) 1سال کانونی 19
پدرام ميرنجات ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 32
سعيد زارع زاده تجربی شيمي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 12
ريحانه بهمن نژاد تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال کانونی 7
مطهره سيف تجربی زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 6
مهدى رضايى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
سيما ايلبگى زاده مهابادى تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست-نوبت دوم آموزشکده محيط زيست كرج- سازمان حفاظت محيط 1سال کانونی 20
مه تا وطن نيا ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 11
آزاده كشاورز تجربی شيمي -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2سال کانونی 27
محمد عرب تبار ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال کانونی 32
اميرمحمد مصدقى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 3سال کانونی 26
احمدرضا اسداللهى ریاضی مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 24
مينا موسوى مهماندوست تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 30
زهرا احمدى پرگو تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مغان) 1سال کانونی 19
عطيه صفائى فر انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 19
آرش يعقوبى ریاضی مهندسي مواد-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 4سال کانونی 52
هليا يادگارى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه-روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 1سال کانونی 19
محمد دهنوى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 59
سحر كارگر تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 11
حانيه طهماسبى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 8
شبنم نورى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 15
محمدرضا عظيمى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 1سال کانونی 8
مهتاب محمدى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 16
محمدرضا انصارى ریاضی مهندسي معماري -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 9
محمدحسين گلشنى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-نوبت دوم دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال کانونی 8
سروش صديق ریاضی مهندسي رباتيك -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 9
محدثه ساوئى ریاضی مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 4سال کانونی 70
اميرحسين مصيبى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 22
عاطفه درويشى تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 47
ابوالفضل عشورى ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه گلستان -گرگان-نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 21
ميثم جبرئيلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تبريز-روزانه دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) 1سال کانونی 8
اميررضا فتوحى نژاد تجربی شيمي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان-روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 8
هانيه وجدانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 11
اميرحسين آهوئى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 19
پوريا قلى پور ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) 3سال کانونی 33
شايان توكلى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 9
شقايق فرغانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 15
عليرضا خادمى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه كاشان-روزانه دانشگاه كاشان 1سال کانونی 7
نيلوفرسادات شوبيرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 4سال کانونی 63
پرستو جليليان تجربی مديريت جهانگردي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 12
سيدعرفان حسينى تجربی مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 30
سحر بيات تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 5سال کانونی 85
اميررضا نصرتى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 9
عليرضا شيارسودا ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 8
محمد على سروى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال کانونی 14
الميرا محسنى پور ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه يزد-روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 21
معين نجائى نصرآباد ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
زهرا اكبرى ریاضی كارشناسي چندرسانه اي -دانشگاه هنراسلامي تبريز-روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1سال کانونی 6
محمد دشتى ریاضی مهندسي مواد-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 7
مجيد اميرى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 18
غزاله غلامى آهنگران تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 11
على سپهرى تكمه داش تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 1سال کانونی 10
محمد قراگوزلو ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 7
غزاله پور پيغمبر تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 16
عليرضا عبداله زاده ميرك ریاضی مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 15
فرشته برجسته تجربی شيمي -دانشگاه مراغه-روزانه دانشگاه مراغه 2سال کانونی 38
نسيم كاظم شيرودى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 2سال کانونی 27
فاطمه غلامى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 6
فاطمه شيخ زاده تجربی زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 11
كامياب توكلى يزدى تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي همدان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 16
حميرا طلوعى ریاضی مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 37
زهرا شكارى شيشوان تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي مراغه-روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 1سال کانونی 10
عليرضا قاسمى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 21
صونا اشرفى منش تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 13
فاطمه شورملج تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 5
زهرا چركچى ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 20
عليرضا احمدنژاد ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 24
نيلوفر بخشى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه شاهرود-نوبت دوم دانشگاه شاهرود 3سال کانونی 48
هانيه پيرانى انسانی اب وهواشناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار-روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
محمدمهدى نورمحمدبرندق ریاضی مهندسي برق -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-نوبت دوم دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 7
فاطمه شاهسوند تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 34
مريم صداقى للهلو ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 37
نسترن شيخ الاسلامى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 23
امير قراگوزلو تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 19
حامد خميس آبادي ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه ايلام-روزانه دانشگاه ايلام 2سال کانونی 22
ياسمن امينى صحنه تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 18
سيد وحيد طباطبايى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 8
فاطمه رشيدى باجكانى تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 16
شايان شريعت ناصرى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 42
مريم صالح نيا ریاضی فيزيك -دانشگاه شهيدچمران -اهواز-روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 6
مهسا آصفى ریاضی مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 23
غزاله عظيمى ثابت تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 13
مهيار سميعى خواه ریاضی فيزيك -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 6
پوريا شهبازى تجربی هوشبري -دانشكده علوم پزشكي گراش-روزانه دانشکده علوم پزشکي گراش 1سال کانونی 18
على خداوندلو انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه لرستان -خرم اباد-روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 13
نرجس عباسى تجربی حسابداري -دانشگاه حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم-روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 25
اميرحسين خزائى ریاضی فيزيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 13
رومينا طالب لو تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 18
هستى آمرزش تجربی شيمي -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 18
پارسا ط ى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-نوبت دوم دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 8
مهيار جليليان تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) 1سال کانونی 19
نيما شجاع ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 11
سيده مرضيه عليا نسب ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 39
هادى شكرى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 50
عاطفه امين خاكى ریاضی مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال کانونی 47
شايان گلبنى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 2سال کانونی 26
محمدسعيد مظلوم ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد-روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال کانونی 8
اميرحسين مرادزاده ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال کانونی 69
كيانا حسين زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 38
آرش شاهمرادى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي زنجان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
محمد باقرى فام ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اروميه-روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 21
ميلاد عباسى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 24
محمد على رخشانلو ریاضی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 13
مهرناز بزرگيان تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 31
محدثه شيركوهى تجربی مديريت بازرگاني -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
آرمان ادواى ریاضی شيمي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 21
بهاره رنجبرمحمدى تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 4سال کانونی 69
فاطمه روح گرى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 15
سروش رنجبران تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 6
شايان ميران ورنوسفادرانى ریاضی مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 11
شايان محمدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 26
محمدداود بهادرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4سال کانونی 68
فاطمه ساعى دهقان تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 4سال کانونی 77
سيما زارعى دمقى تجربی زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 24
گلين بهرامى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 19
سيد سينا ميرخانى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 14
اعظم تركاشوند تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 11
محمد سروش حسنى ریاضی مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 9
خشايار هم پيمان ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 9
على محمد بنادكوكى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 5سال کانونی 76
يونس نجفى تجربی مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 19
مرضيه كاظمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 6
الهه قادرى ریاضی مهندسي مواد-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 31
ايمان دولت ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 5
ريحانه محمدى نژاد ریاضی مهندسي مواد-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 4سال کانونی 78
پرهام مرادى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 28
پويا كوشاهى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-نوبت دوم دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 22
سوگند محمدى كلهرى ریاضی مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه-نوبت دوم دانشگاه صنعتي اروميه 4سال کانونی 67
زهرا اسدى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 19
آناهيتا زحمتكش تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 21
فرزام فخرالشعرا ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 9
محمد يزدان پور تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-نوبت دوم دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
نازنين نقوى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 4سال کانونی 59
حسن جمال پور نجم آباد ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 1سال کانونی 15
على شريفى بند بونى ریاضی مهندسي شهرسازي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 11
محمد زارعى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 2سال کانونی 13
سحر مبصر تجربی مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 15
ارسطو الماسى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 15
نيلوفر كرمى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 44
ريحانه افلاطون زاده ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 5
اردلان رشاد ریاضی مهندسي برق -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال کانونی 45
مهتاب محمديان ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 20
آتوسا كريميان ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب-روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 5
شيدا آبشارى سبز ریاضی مهندسي نساجي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 5
ناديا دهقانى محمد آبادى ریاضی مهندسي شيمي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال کانونی 40
آناهيتا خسروى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 27
اميد انام زاده باربر شالكوهى تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 17
زهرا عزيزى تجربی شيمي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 13
نازنين نادرى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 30
ريحانه ملك شاهى حدادى ریاضی مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 7
نيلوفر خدادوست تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 4سال کانونی 70
محمدجواد بصيرى ریاضی مهندسي صنايع -مركزاموزش عالي محلات-نوبت دوم مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 11
عطيه خيرى پور تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
يونس حاتم زاده ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 8
اسماعيل ميرزاخانى تجربی علوم وصنايع غذايي -دانشكده علوم پزشكي نيشابور-روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال کانونی 18
عليرضا شالچى زاده خامنه اى پور تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 2سال کانونی 43
مجتبى نور محمدى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل-روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 6
على قمشاهى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 9
فائزه محسنى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين-روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 10
جواد لطيفى تجربی اتاق عمل -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال کانونی 21
مهدى يوسفى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 10
بهناز سلمانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 1سال کانونی 18
حميدرضا قاسمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 8
مژگان افشارى تجربی پرستاري -دانشكده علوم پزشكي خمين-روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 1سال کانونی 20
نيما على مومن ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 10
پارسا دقيقى ماسوله ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 23
مليكا شرينى پزى زيبا تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 18
صدف بلند ریاضی مديريت كسب وكارهاي كوچك -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 28
مريم صادقى ریاضی رياضيات وكاربردها-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 23
على زمانيان ریاضی مهندسي كامپيوتر-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-نوبت دوم مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 17
ياسمين خردمند تجربی مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 8
كوثر كاظم زاده تجربی زمين شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 20
ريحانه سادات فرد ریاضی مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 7
فاطمه نجف پور فيلى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال کانونی 57
نسيم شجاع بوسجين ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 1سال کانونی 17
راحله باقرى تجربی مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 22
على خانزاده پشتيرى تجربی مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 5سال کانونی 80
فائزه محمد على پور چاى جانى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
پوريا فرجى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بيرجند-روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 16
پويا فخرى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) 1سال کانونی 19
الهام مهرى لو تجربی زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 18
كامران غفارى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان-نوبت دوم دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 9
فلورا جوان تجربی حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 27
مهسا شهبازى تجربی زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 12
شكيبا يعقوبى تجربی زيست شناسي -دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 21
محمدامين شالباف ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بوعلي سينا-همدان-نوبت دوم دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) 1سال کانونی 8
مريم عليپور ریاضی علوم مهندسي -مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 42
كاوه رضائى تيره شبانكاره ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه زابل-روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 23
كبرى صفدرى ریاضی علوم ومهندسي اب -دانشگاه اراك-روزانه دانشگاه اراک 1سال کانونی 11
سيد آيين حسينى طهرانى ریاضی مهندسي معدن -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 31
فرنوش عطار صحراگرد تجربی مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -اموزشكده محيطزيست كرج -سازمان حفاظت محيطزيست-روزانه آموزشکده محيط زيست كرج- سازمان حفاظت محيط 1سال کانونی 14
بنيامين پورمند ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي سيرجان-روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 21
شهاب پريشان تجربی مديريت دولتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال کانونی 8
نيلوفر حسين رودبارى تجربی زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 13
محمدرضا خسروى باشبلاغ تجربی كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت -دانشگاه علوم پزشكي سمنان-روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 15
اميرحسين قربانى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 21
شكيبا غلامى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-روزانه دانشگاه ملاير 1سال کانونی 16
آنيتا شربتدار تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه ملاير-نوبت دوم دانشگاه ملاير 2سال کانونی 24
نويد فتاحى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 5
على حجتى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 7
سپيده مهر آموز ریاضی فيزيك -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 1سال کانونی 5
الهام محمودى پور تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 21
آرزو قدردان ریاضی فيزيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 51
مهدى چراغى تجربی شيمي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 20
عليرضا كبورانى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 13
فاطمه ولايتى ریاضی فيزيك -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19
منوچهر مرادى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه اراك-نوبت دوم دانشگاه اراک 2سال کانونی 41
فرناز على محمدى تجربی شيمي -دانشگاه سمنان-روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 15
عليرضا فرزام نژاد ریاضی علوم مهندسي -دانشگاه اردكان-روزانه دانشگاه اردکان 1سال کانونی 9
نسيم حسن زاده كورنده