سربيشه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سربيشه


دانيال رحيم آبادى

دانيال رحيم آبادى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حانيه يعقوبى

حانيه يعقوبى

زمين شناسي -دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی