سربيشه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر سربيشه


ايمان سميعى

ايمان سميعى

مهندسي مواد-دانشگاه تهران-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسين عبداللهى

حسين عبداللهى

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی