گلوگاه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر گلوگاه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمد امين نصرتى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 22
اقبال كريمى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 3سال کانونی 59
سعيد عسكرى گلوگاهى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 66
منا محمدى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 10