گلوگاه

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر گلوگاه

محمد امين نصرتى

محمد امين نصرتى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اقبال كريمى

اقبال كريمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
سعيد عسكرى گلوگاهى

سعيد عسكرى گلوگاهى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
منا محمدى

منا محمدى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
محمد مهدى رجب زاده

محمد مهدى رجب زاده

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی