فريدون كنار

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر فريدون كنار

مجتبى بابايى

مجتبى بابايى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

7سال کانونی / 113 آزمون

ریاضی
سجاد رضازاده

سجاد رضازاده

تربيت دبيرزبان انگليسي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان-تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
مرتضى جهانبانى كنارى

مرتضى جهانبانى كنارى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه

7سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
سيد محمدحسين رضازاده سوته

سيد محمدحسين رضازاده سوته

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز-روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدعلى ضامنى

محمدعلى ضامنى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
جعفر كاظمى

جعفر كاظمى

مهندسي عمران -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
امير حسين فهيمى

امير حسين فهيمى

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

7سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
محدثه يوسفى

محدثه يوسفى

علوم قراني -تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
اميرحسين شفيع پور فرمى

اميرحسين شفيع پور فرمى

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس دكترشريعتي ساري-تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدجلال فتحى كنارى

محمدجلال فتحى كنارى

مهندسي عمران -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زينب بابازاده شش پلى

زينب بابازاده شش پلى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فاطمه گل بخش

فاطمه گل بخش

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
طوبى آسمانى كنارى

طوبى آسمانى كنارى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضا بهشتى

رضا بهشتى

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطمه نريمانى كنارى

فاطمه نريمانى كنارى

حقوق -دانشگاه رازي -كرمانشاه-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمدمهدى غياثى

محمدمهدى غياثى

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فائزه اصغرى آميجى

فائزه اصغرى آميجى

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محدثه كبيرى كنارى

محدثه كبيرى كنارى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايران-روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدتقى شيرى

محمدتقى شيرى

مهندسي هوافضا-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
فاطمه صفرى

فاطمه صفرى

مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فاطمه نيك پور

فاطمه نيك پور

مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مهسا لطفى قره تپه

مهسا لطفى قره تپه

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدمهدى پناهى كنارى

محمدمهدى پناهى كنارى

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فرشته ربيع نتاج

فرشته ربيع نتاج

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
على محمودى

على محمودى

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مائده رسولى

مائده رسولى

زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
محمد گلى كنارى

محمد گلى كنارى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
الميرا كريمى

الميرا كريمى

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
آرمان ابراهيمى اوجاكى

آرمان ابراهيمى اوجاكى

مهندسي عمران -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
هانيه اسفنديار

هانيه اسفنديار

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
صالح شيرزاد

صالح شيرزاد

مهندسي پليمر-دانشگاه اروميه-روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سيدعرفان عنايت پور

سيدعرفان عنايت پور

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رضا كاردر

رضا كاردر

مهندسي صنايع -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

7سال کانونی / 118 آزمون

ریاضی
سيد ابراهيم ربيع نتاج

سيد ابراهيم ربيع نتاج

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سيد پارسا نيك پور كنارى

سيد پارسا نيك پور كنارى

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه گنبد-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
فاطمه صالحى

فاطمه صالحى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سيده فاطمه حسينى ملا

سيده فاطمه حسينى ملا

مهندسي شهرسازي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اميرمحمد همايونى

اميرمحمد همايونى

كاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضا توحيدى

رضا توحيدى

گفتاردرماني -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مصطفى صبورى كنارى

مصطفى صبورى كنارى

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نيوشا نورى زاده نشلى

نيوشا نورى زاده نشلى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمد اسحاقى كنارى

محمد اسحاقى كنارى

مهندسي برق -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كيانوش عقيلى

كيانوش عقيلى

حسابداري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
سحر فرج اللهى

سحر فرج اللهى

مهندسي عمران -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمد تقوى گودرزى

محمد تقوى گودرزى

حقوق -دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فاطمه بابكى

فاطمه بابكى

علوم قراني -علوم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم-روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
معين غلامى

معين غلامى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مجيد حيدرپور

مجيد حيدرپور

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
على حجتى منقارپى

على حجتى منقارپى

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد-روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسين نظرى

حسين نظرى

حسابداري -دانشگاه گنبد-روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
مهران محمدزاده

مهران محمدزاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
معصومه غلامى كنارى

معصومه غلامى كنارى

مهندسي پزشكي -دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
رضيه عباسى

رضيه عباسى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدمهدى سيفى

محمدمهدى سيفى

مهندسي شيمي -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-نوبت دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حسين رزم آرا

حسين رزم آرا

فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضا احسانى

رضا احسانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اميرفاضل نوروزنژاد كنارى

اميرفاضل نوروزنژاد كنارى

مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر-روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
سيده حاتمه جعفرپور رضائى

سيده حاتمه جعفرپور رضائى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سيد اميرحسين حسينى

سيد اميرحسين حسينى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان-روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
فاطمه زهرا اسماعيلى كنارى

فاطمه زهرا اسماعيلى كنارى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هاجر گل آقائى كنارى

هاجر گل آقائى كنارى

الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدجواد كريميان كريمى

محمدجواد كريميان كريمى

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند-نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
روح اله لاغرى فيروزجائى

روح اله لاغرى فيروزجائى

مهندسي برق -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كلثوم صالحى

كلثوم صالحى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نرگس تندعمل جويبارى

نرگس تندعمل جويبارى

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عارفه نصراله نژاد كاسگرى

عارفه نصراله نژاد كاسگرى

زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
نرگس پيوسته

نرگس پيوسته

شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مريم اسماعيلى كنارى

مريم اسماعيلى كنارى

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدى قربانى هل آباد

مهدى قربانى هل آباد

مهندسي معماري -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
فائزه بابكى

فائزه بابكى

مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سيد محمد حسين ميرانى كنارى

سيد محمد حسين ميرانى كنارى

اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمد مهدى درزى سوته

محمد مهدى درزى سوته

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اميرحسين آشتيانى

اميرحسين آشتيانى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فاطمه فرج اللهى

فاطمه فرج اللهى

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اميرحسين على پور

اميرحسين على پور

بهداشت موادغذايي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاطمه مريجى

فاطمه مريجى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمد ملاآقاپور حصيرباف

محمد ملاآقاپور حصيرباف

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
على پسنديده مقدم

على پسنديده مقدم

مهندسي عمران -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اميرحسين قلى نژاد

اميرحسين قلى نژاد

مهندسي شهرسازي -دانشگاه شمال امل -غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زهرا مهدوى حمزه كلائى

زهرا مهدوى حمزه كلائى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سبز-امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فاطمه زهرا سعادتى

فاطمه زهرا سعادتى

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نكا-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سيداميرحسين پورمهدى درزى

سيداميرحسين پورمهدى درزى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل -غيرانتفاعي

4سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فاطمه بزرگى

فاطمه بزرگى

مهندسي پزشكي -موسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران -بابل-غيرانتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
فاطمه مقصودى

فاطمه مقصودى

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي سبز-امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمد گلى

محمد گلى

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان-روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نرگس كليائى

نرگس كليائى

مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-موسسه غيرانتفاعي هراز-امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
الهام نويدى كنارى

الهام نويدى كنارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فاطمه محسن زاده كيخا

فاطمه محسن زاده كيخا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مائده فتحى

مائده فتحى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فاطمه نيك زاد

فاطمه نيك زاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نونا نصير ديوانى

نونا نصير ديوانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد-غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی