چمستان

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر چمستان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
محمد رضا نائيجى انسانی كارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي -دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري-روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 8سال کانونی 130
ابوالفضل سلحشورنورى هنر طراحي صنعتي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 17
مرضيه عليزاده تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي-روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 53
معين كريمى انسانی علوم سياسي -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 26
فريد ابراهيميان ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 31
نسترن صادقى انسانی حسابداري -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 24
محمدرضا توكلى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 21
زهرا حسين پور تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 44
منور نصيرى انسانی مديريت صنعتي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 1سال کانونی 26
زينب حسن زاده تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال کانونی 85
رضا جلال ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 39
طيبه عقيلى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 25
مهسا سيفى ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 30
فاطمه توكلى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 22
مجيد توكلى تجربی كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 37
امير ربيع زاده تجربی دامپزشكي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 4سال کانونی 57
حامد خطيى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 7سال کانونی 103
زهرا نائيج تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 6سال کانونی 82
زهرا حسينى حامد انسانی مديريت جهانگردي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
زينب حسين پور ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 26
فاطمه غفارى تجربی زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه سمنان-نوبت دوم دانشگاه سمنان 2سال کانونی 44
محمدرضا اخوان آريج تجربی هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 18
سينا توسلى ریاضی مهندسي مكانيك -مركزاموزش عالي محلات-روزانه مركز اموزش عالي محلات 1سال کانونی 18
رضا موسوى تجربی مهندسي صنايع مبلمان -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 6سال کانونی 96
حميدرضا فلاح ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 2سال کانونی 38
فاطمه مقصودى ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال کانونی 33
فايزه اكبرى ریاضی مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گنبد-روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصيل مينودشت) 6سال کانونی 103
محدثه فارسى ریاضی مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي -دانشگاه اروميه-روزانه دانشگاه اروميه 3سال کانونی 47
فاطمه مقصودى تجربی مهندسي توليدات گياهي -گياهان دارويي ومعطر-دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 41
مهسا قمى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 21
مائده اسماعيلى تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 12
صابر رنجبر ریاضی اماروكاربردها-دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
ناهيد پورعنقا ریاضی فيزيك -دانشگاه دامغان-روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 22
مهرانگيز كيائى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 19
اميرعلى كثيرى تجربی شيمي -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 36
شيما دادى چنگ آبادى تجربی زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 45
ماجده محمدى تجربی زيست شناسي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 6سال کانونی 83
خيام جوربندپور ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 12
حسين حشمت پور تجربی مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري -دانشگاه تهران-روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 14