عباس آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر عباس آباد

مريم خسته وى

مريم خسته وى

طراحي صنعتي -دانشگاه هنر-تهران-روزانه

7سال کانونی / 78 آزمون

هنر
عماد عاشورى جيركل

عماد عاشورى جيركل

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شايان جاويد

شايان جاويد

مهندسي مكانيك -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهرداد عاشورى جيركل

مهرداد عاشورى جيركل

دبيري زبان وادبيات عربي -دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اكرم /ص /اهواز-تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آريا موحدى مقدم

آريا موحدى مقدم

مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زهرا احمدزاده نقده

زهرا احمدزاده نقده

زيست شناسي سلولي ومولكولي -دانشگاه تهران-روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
رامتين خلعتبرى

رامتين خلعتبرى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مهدى رجبى كيوانى

مهدى رجبى كيوانى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي كاوش -محموداباد-غيرانتفاعي

5سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
اشكان شجاع شفيعى

اشكان شجاع شفيعى

اب وهواشناسي -دانشگاه اروميه-روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زهرا شجاع شفيعى

زهرا شجاع شفيعى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نوش آفرين خليلى اسب چينى

نوش آفرين خليلى اسب چينى

زيست شناسي -دانشگاه خوارزمي -تهران-روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
كاميار مرتمى

كاميار مرتمى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي كاوش -محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضا اسماعيل پوروشكى

رضا اسماعيل پوروشكى

مهندسي نفت -موسسه غيرانتفاعي كاوش -محموداباد-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پوريا شريعت نژاد

پوريا شريعت نژاد

زيست شناسي سلولي ومولكولي -موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري-غيرانتفاعي

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
فرزانه ديلم پور

فرزانه ديلم پور

مهندسي منابع طبيعي شيلات -دانشگاه گيلان -رشت-روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اميرهمايون زال نژاد

اميرهمايون زال نژاد

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي امل-غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی