نور

قبولی های کنکور سراسری سال 94 شهر نور

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
معين علا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 6سال کانونی 129
على اكبرى سقزچى انسانی حقوق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 38
محمدجواد زكوى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 4سال کانونی 74
عليرضا تجاسب تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي البرز-كرج-روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 6سال کانونی 112
ابوالفضل على پور تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 49
سيده محدثه حسينى كالج تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 77
فائزه انورى تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 45
پريسا خاكپور تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اردبيل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 3سال کانونی 63
صفا صالح نيا تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اراك-روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 6سال کانونی 91
محمدحسين رضايى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 5سال کانونی 95
سيده رقيه حسينى انسانی حقوق -دانشگاه بجنورد-روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 62
حسين خواجه صالحانى ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 58
فائزه حسين زاده انسانی روانشناسي -دانشگاه زنجان-روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 14
فائزه ذكائى تجربی دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 25
راضيه ربيعى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 5سال کانونی 85
راضيه ايزدى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 18
رضا سليمى انسانی الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه قم-روزانه دانشگاه قم 2سال کانونی 35
جميله ديوسالار تجربی پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-تعهد وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 42
فاطمه شهابى انسانی حسابداري -دانشگاه شاهرود-روزانه دانشگاه شاهرود 2سال کانونی 14
فاطمه رنجبر ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 40
سيده زهرا حسينى ریاضی مهندسي نفت -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز-روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 5سال کانونی 84
فائزه سادات حسينى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 5سال کانونی 103
مجتبى محمدى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 5سال کانونی 92
نيما گرجى پور ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 2سال کانونی 42
زهرا خجسته ریاضی مهندسي معماري -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 23
ريحانه فتاحى ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 24
پرستو ديوسالار ریاضی مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 41
رضا اميرى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه صنعتي بابل-نوبت دوم دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 25
بهرام بهرامى نيا ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 16
محمدرضا مقصودى ریاضی مهندسي مكانيك -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 19
مهرداد هاشمى ریاضی مهندسي دريا-دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار-روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال کانونی 17
فاطمه خاكپور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر-روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 5سال کانونی 93
پرهام سلطان پور ریاضی مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل-روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 13
قمرسيما شريعت زاده انسانی الهيات ومعارف اسلامي -علوم قران وحديث -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 23
فاطمه اكبرى ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه شيراز-روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 19
سوگند وثوقى ریاضی مهندسي عمران -دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 1سال کانونی 20
محمدحسين نعمتى ریاضی مهندسي هوافضا-مركزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا-روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 17
مرضيه رحيمى تجربی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 33
حسن عباسى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 17
آنيتا اسلامى تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 2سال کانونی 39
محمد على پور تجربی پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال کانونی 61
مهسا قلى زاده تجربی مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 57
على اسدى تجربی علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران-پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) 4سال کانونی 68
فاطمه خطيبى تجربی مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 47
سيده معصومه حسينى انسانی زبان وادبيات فارسي -دانشگاه كوثر-بجنورد/ويژه خواهران /-روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 19
سيده عصمت موسوى ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 34
محمد گيلانى ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 24
مهدى گل پور ریاضی مهندسي برق -دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين -قوچان-روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 29
غزل صديقى نيشابور ریاضی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال کانونی 64
فضيلت ياورى تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بابل-روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 3سال کانونی 51
دنيا رنجبر تجربی كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري-روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 16
شعله نيك نژاد ریاضی مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران-پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 22
محمدامين پرخيده ریاضی مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري-روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال کانونی 8
نسترن ديوسالار ریاضی فيزيك -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 5سال کانونی 89
سيدعلى قاسمپورى زبان مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه ولايت -ايرانشهر-روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 15
اميرحسين اميرى گنگرى ریاضی علوم كامپيوتر-دانشگاه گلستان -گرگان-روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 6
فريبا توكلى تجربی مديريت صنعتي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 22
فاطمه فانى تجربی شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر-نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 51
پريسا نيك نژاد تجربی زيست شناسي -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 23
حميدرضا اسمعيلى ریاضی رياضيات وكاربردها-دانشگاه سلمان فارسي -كازرون-نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 7
فيروزه اعلمى تجربی علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر-روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 49
مهرناز دهقان تجربی بهداشت وبازرسي گوشت -دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين امل-روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 11